حاکمیت شرکتی
عنوان توضیحات تاریخ تصویر
گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 1400/12/28
تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 1400/12/25
خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ 1400/12/23
مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی مشخصات کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی 1400/12/22
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده بازگشت به نامه شماره 845439 مورخ 1400/11/02 سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر تغییرات در سود خالص محقق شده به استحضار می رساند به شرح نامه پیوست تقدیم می گردد. 1400/12/16
آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی : با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوزDPM-IOP-00A-257 مورخ 1400/12/09 از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1400/12/23 در استان تهران ،شهر تهران به آدرس سالن اجتماعات سردار شهید قاسم سلیمانی شرکت پارس خودرو واقع در کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج برگزار میگردد حضور بهم رسانند. ب- دستور جلسه : تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه سایر موارد توضیحات: سایر مواردیکه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد ج-نحوه دریافت برگ حضور در جلسه : لازم به ذکر است (در اجرای ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت) سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان در ساعات اداری روزهای یک شنبه و سه شنبه مورخ 15 و 17 اسفندماه 1400 جهت دریافت برگه ورود به جلسه مجمع با در دست داشتن کارت واکسن معتبر و اصل کارت ملی به همراه اوراق نمایندگی و یا وکالت به اداره سهام شرکت واقع در میدان ونک - بزرگراه حقانی- بعد از چهارراه جهان کودک- پلاک 6 مراجعه نمایند. دعوت کننده از مجمع: هیات مدیره شرکت طراحی و ساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین ( سهامی عام) 1400/12/12
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/11/30 (اصلاحیه) گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/11/30 (اصلاحیه) 1400/12/09
مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه 1400/12/09
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/11/30 گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/11/30 1400/12/04
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/10/30 (اصلاحیه) گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/10/30 (اصلاحیه) 1400/11/30
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/09/30 (اصلاحیه) گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/09/30 (اصلاحیه) 1400/11/18
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/08/30 ( اصلاحیه) گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/08/30 ( اصلاحیه) 1400/11/18
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/07/30 ( اصلاحیه) گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/07/30 ( اصلاحیه) 1400/11/18
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/06/31 ( اصلاحیه) گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/06/31 ( اصلاحیه) 1400/11/18
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/05/31 ( اصلاحیه) گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/05/31 ( اصلاحیه) 1400/11/17
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/07/30 ( اصلاحیه) گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/07/30 ( اصلاحیه) 1400/11/12
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/10/30 ( اصلاحیه) گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/10/30 ( اصلاحیه) 1400/11/06
گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/09/30 ( اصلاحیه) گزارش فعالیت ماهانه دوره 1 ماهه منتهی به 1400/09/30 ( اصلاحیه) 1400/11/06
گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1400/08/30 (اصلاحیه) گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1400/08/30 (اصلاحیه) 1400/11/05
گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1400/07/31 (اصلاحیه) گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1400/06/31 (اصلاحیه) 1400/11/05
گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1400/06/31 (اصلاحیه) گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1400/06/31 (اصلاحیه) 1400/11/05
صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1399 صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1399 1399/08/18
گزارش تفسیری دوره شش ماهه منتهی به 1399/06/31 گزارش تفسیری دوره شش ماهه منتهی به 1399/06/31 1399/08/18
نشانی جدید اداره سهام نشانی جدید اداره سهام 1399/02/15
اعلامیه پذیره نویسی اعلامیه پذیره نویسی 1398/09/25
صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1398 صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1398 1398/09/23
آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه 1398/04/30
صورتجلسه هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه 1398/04/25
صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398 صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 29 اسفند 1398 1398/04/16
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 98/04/04 صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 98/04/04 1398/04/10
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده سالیانه مورخ 98/04/04 در خصوص افزایش سرمایه 1398/04/10
گزارش توجیهی افزایش سرمایه گزارش بازرس قانونی در باره گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه 1398/04/10
آگهی دعوت مجمع آگهی دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده 1398/03/08