مسئولیت اجتماعی

مصرف کننده عزیز ، خواهشمند است جهت حفظ محیط زیست هنگام اسقاط صندلی ماشین خود موارد ذیل را رعایت کنید:

صندلی خودرو از مواد زیر تشکیل شده است :

- فلزات : قابل ذوب و استفاده مجدد در تولید مواد اولیه فلزات میباشد.

- پلیمر: قابل ذوب شدن و استفاده مجدد در تولید مواد اولیه پلیمری می باشد.

- فوم و منسوجات : قابل خرد کردن و استفاده در تولیدات با سطح اهمیت کمتر می باشد .

در صورتیکه اتومبیل شما تصادف کرد و دیگر قابل استفاده نبود ، کاری که نباید انجام دهید اهدا و فروش صندلی خودرو است زیرا ممکن است این صندلی استانداردهای خود را از دست داده باشد. همچنین هرگز صندلی خود را آتش نزنید زیرا علاوه بر اینکه گازهای سمی در هوا آزاد می کند، می تواند بسیار خطر آفرین باشد.

اگر مراکز اسقاط مجاز در نزدیکی شما هست بهتر است تحویل این مراکز داده شود تا در این مراکز قسمتهای قابل بازیافت صندلی جدا شود و تحویل مراکز مجاز جهت استفاده مجدد قرار گیرد.

بازیافت این مواد باعث کاهش مصرف مواد خام ، انرژی ، کاهش آلودگی های آب و آلودگی های محیط زیستی از قبیل :

1- کاهش گازهای گلخانه ای .

2- کاهش انتشار کربن دی اکسید.

3- کاهش سرعت گرمایش جهانی.

4- کاهش ازبین رفتن گونه های زیستی و در نهایت کمک به توسعه پایدار را در بردارد .