هیات مدیره و مدیران ارشد
 • حسین شهریاری
  حسین شهریاری

  مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

  مشخصه ها and سابقه
  • تحصیلات :دکترای مدیریت استراتژیک از دانشگاه تهران
  • سال پیوستن به گروه سایپا : 1382
  • سوابق اجرایی :مدیرعامل شرکت ایران کاوه سایپا
   هیئت مدیره شرکت مشاور خودرو
   مدیرعامل شرکت طیف سایپا
   مدیرعامل شرکت ایندامین سایپا
   رئیس هیئت مدیره شرکت ایندامین
   هیئت مدیره شرکت فرهنگی ورزشی سایپا
   رئیس هیئت مدیره شرکت فرهنگی ورزشی نفت تهران
   نایب رئیس فدراسیون هاکی
   نایب رئیس فدراسیون آسیا
   نایب رئیس فدراسیون اتومبیلرانی
 • محمد محمد حسنی
  محمد محمد حسنی

  رئیس هیئت مدیره

  مشخصه ها and سابقه
 • علی اکبر کاظم نژاد
  علی اکبر کاظم نژاد

  عضو هیئت مدیره

  مشخصه ها and سابقه
 • فریور  رنجبران
  فریور رنجبران

  عضو هیئت مدیره

  مشخصه ها and سابقه
 • قاسم  کمال زاده
  قاسم کمال زاده

  قائم مقام تولید

  مشخصه ها and سابقه
  • سوابق اجرایی :1391/07/17
 • مسعود  برزا
  مسعود برزا

  سرپرست معاونت مهندسی و تحقیقات

  مشخصه ها and سابقه
  • سال پیوستن به گروه سایپا : 1386
 • هادی  سلیمانی
  هادی سلیمانی

  مدیر اقتصادی

  مشخصه ها and سابقه
 • فاطمه رمضانی
  فاطمه رمضانی

  مدیر طرح و برنامه

  مشخصه ها and سابقه
  • سال پیوستن به گروه سایپا : 1389
 • ساناز ناجی
  ساناز ناجی

  مدیر برنامه ریزی مدیرعامل و ارتباطات

  مشخصه ها and سابقه
  • سال پیوستن به گروه سایپا : 1396
 • فاطمه دوست محمدی
  فاطمه دوست محمدی

  مدیر مالی

  مشخصه ها and سابقه
  • سال پیوستن به گروه سایپا : 1384
 • سعید گودرزی
  سعید گودرزی

  سرپرست مدیریت حراست

  مشخصه ها and سابقه
  • سال پیوستن به گروه سایپا : 1389
 • امیر  شکر خند
  امیر شکر خند

  سرپرست مدیر برنامه ریزی

  مشخصه ها and سابقه
 • مسعود  ایمن ارجستان
  مسعود ایمن ارجستان

  سرپرست مدیر اداری و توسعه منابع انسانی

  مشخصه ها and سابقه
 • شهاب الدین  شاهوردی
  شهاب الدین شاهوردی

  مدیر کیفیت

  مشخصه ها and سابقه
 • فرشته الیاسی
  فرشته الیاسی

  مدیر حسابرسی داخلی

  مشخصه ها and سابقه