مناقصه/مزایده
# عنوان خلاصه دانلود فایل
1 مناقصه خرید مواد فوم شرکت سایپا آذین در نظر دارد نسبت به خریداری 3000 تن مواد اولیه فوم( پلیول و ایزوسیانات ) به صورت سیستم اقدام نماید، لذا بدین وسیله از تمامی تامین کنندگان فعال در این حوزه که سابقه حضور در شرکت های خودرو سازی دارند دعوت به عمل می آورند تا حداکثر 10 روز کاری از تاریخ چاپ آگهی نسبت به دریافت اسناد مناقصه از طریق مراجعه به محل شرکت و یا وب سایت شرکت اقدام نمایند دانلود فایل
2 مناقصه 14010322 محدود دو مرحله ای خرید خدمات و قطعات زنجیر کانوایر سالن رنگ به همراه متعلقات مربوطه شرکت سایپا آذین قصد برگزاری محدود دومرحله ای شماره 14010322 با موضوع خرید خدمات و قطعات زنجیر کانوایر سالن رنگ به همراه متعلقات مربوطه را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکت www.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 09/04/1401 نسبت به تکمیل و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست سایپا آذین و تحویل مدارک به همان واحد اقدام فرمائید. تلفن های ضروری : 44922203 الی 4 داخلی 507 دانلود فایل
3 تمدید مناقصه 14010322 محدود دومرحله ای خرید خدمات و قطعات زنجیر کانوایر سالن رنگ به همراه متعلقات مربوطه شرکت سایپا آذین قصد تمدید برگزاری محدود دومرحله ای شماره 14010322 با موضوع خرید خدمات و قطعات زنجیر کانوایر سالن رنگ به همراه متعلقات مربوطه را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکت www.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 28/03/1401 نسبت به تکمیل و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست سایپا آذین و تحویل مدارک به همان واحد اقدام فرمائید. تلفن های ضروری : 44922203 الی 4 داخلی 507 دانلود فایل
4 مناقصه شرکت سایپا آذین قصد jتمدید برگزاری مناقصه عمومی 14010212 خرید دیزل ژنراتور 800- 850KVA و متعلقات مربوط را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1401/03/21 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 507 دانلود فایل
5 مناقصه شماره 140941 خرید خدمات ساخت قالب های برش بلنک و خمکاری پادرا پلاس شرکت سایپا آذین قصد تمدید برگزاری مناقصه محدود تک مرحله ای شماره 140941 خرید خدمات ساخت قالب های برش بلنک و خمکاری پادرا پلاس را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکت www.saipa-azin.com مراجعه و برای دریافت اسناد فنی به بازرگانی شرکت مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1401/03/10 نسبت به تکمیل و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست سایپا آذین و تحویل مدارک به همان واحد اقدام فرمائید..تلفن ضروری : 44922203 و 4 داخلی 507 دانلود فایل
6 مناقصه 140837/2 محدود تک مرحله ای خرید خدمات ساخت فیکسچر کنترلی صندلی عقب آریا شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه 140837/2 محدود تک مرحله ای خرید خدمات ساخت فیکسچر کنترلی صندلی عقب آریا را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد. جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکت www.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1401/03/02 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست سایپا آذین و تحویل مدارک به همان واحد اقدام فرمائید. دانلود فایل
7 مناقصه 14010107 محدود تک مرحله ای خرید خدمات تهیه ، تامین ، توزیع و طبخ غذای پرسنل شرکت سایپا آذین قصد برگزاری و تمدید مناقصه 14010107 محدود تک مرحله ای خرید خدمات تهیه ، تامین ، توزیع و طبخ غذای پرسنل خود را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد. جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکت www.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 06/02/1401 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست سایپا آذین و تحویل مدارک به همان واحد اقدام فرمائید. دانلود فایل
8 تمدید مناقصه محدود 14010103 با موضوع خرید خدمات شارژ کپسولهای 20کیلوگرمی Co2 جوشکاری خطوط تولیدی شرکت سایپا آذین قصد برگزاری و تمدید مناقصه محدود تک مرحله ای شماره 14010103 با موضوع خرید خدمات شارژ کپسولهای 20کیلوگرمی Co2 جوشکاری خطوط تولیدی را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکت www.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 19/02/1401 نسبت به تکمیل و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست سایپا آذین و تحویل مدارک به همان واحد اقدام فرمائید. تلفن های ضروری : 44922203 الی 4 داخلی 507 دانلود فایل
9 تمدید مناقصه محدود تک مرحله ای شماره 140941 خرید خدمات ساخت قالب های برش بلنک و خمکاری پادرا پلاس شرکت سایپا آذین قصد برگزاری تمدید مناقصه محدود تک مرحله ای شماره 140941 خرید خدمات ساخت قالب های برش بلنک و خمکاری پادرا پلاس را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکت www.saipa-azin.com مراجعه و برای دریافت اسناد فنی به بازرگانی شرکت مراجعه و حداکثر تا تاریخ 28/12/1400 نسبت به تکمیل و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست سایپا آذین و تحویل مدارک به همان واحد اقدام فرمائید. دانلود فایل
10 مناقصه 141255 محدود تک مرحله ای خرید خدمات تهیه ، تامین ، توزیع و طبخ غذای پرسنل در سال 1401 شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه محدود تک مرحله ای خرید خدمات تهیه ، تامین ، توزیع و طبخ غذای پرسنل خود را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد. جهت دریافت اسناد مناقصه به ادرس وب سایت شرکت www.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 19/12/1400 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از دبیرخانه حراست سایپا آذین و تحویل مدارک به همان واحد اقدام فرمائید. دانلود فایل
11 مناقصه شرکت سایپا آذین قصد برگزاری تمدید مناقصه محدود تک مرحله ای شماره 141048خرید خدمات ساخت قالب های فوم کفی و پشتی و نیز مجموعه هدرست X211 طرح جدید دانلود فایل
12 مناقصه مناقصه خرید لایسنس نرم افزار آنتی ویروس سیمنتک داخلی 380 کاربره شماره 141152 دانلود فایل
13 مناقصه مناقصه عمومی 140524خرید خدمات حمل و بی خطرسازی،امحاء و دفن پسماند صنعتی در سال 1400 دانلود فایل
14 مناقصه مناقصه محدود شماره 140733 خرید خدمات ارزیابی عوامل زیان آور محیطی کار دانلود فایل
15 مناقصه مناقصه عمومی دو مرحله ای نگهداری و تعمیرات سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی به صورت 24 ساعته شماره 140834 دانلود فایل
16 مناقصه مناقصه خرید خدمات دوخت روکش های صندلی شماره 140836 دانلود فایل