خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه تحقیقات مهندسی شرکت سایپا آذین به عنوان بزرگترین آزمایشگاه تخصصی صندلی خودرو کلیه تستهای عملکردی، دوام و استحکام صندلی، اعمال شرایط محیطی بر صندلی، تعیین نسبت مواد فوم و تزریق فوم با دستگاه آزمایشگاهی و تستهای شیمیایی بر روی مواد اولیه فوم را پوشش می دهد.برخی از تجهیزات موجود عبارتند از:

 • دستگاه تست دوام عملکرد صندلی
 • دستگاه تست استحکام و دوام تحت بار صندلی
 • دستگاه تست استحکام اتصالات کمربند ایمنی صندلی و بدنه خودرو
 • دستگاه تست دوام ارتعاشی و چین و چروک صندلی
 • دستگاه تست دوام عملکرد بالابر صندلی
 • دستگاه تست شرایط محیطی
 • دستگاه اندازه گیری نقطه H.Point صندلی
 • دستگاه تست اندازه گیری درصد NCO و اندازه گیری میزان آب
 • دستگاه تست استحکام اتصالات صندلی کودک (ISOFIX)
 • دستگاه تست جذب ضربه دینامیکی زیر سری صندلی
آزمایشگاه تحقیقات مهندسی شرکت سایپا آذین

 

از بزرگترین شاخصه های آزمایشگاه تحقیقات مهندسی شرکت سایپا آذین میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

بزرگترین مرکز تخصصی تست صندلی خودرو در کشور
اخذ تاییدیه در ممیزی نهایی جهت دریافت گواهینامه ISO 17025 و آزمایشگاه همکار اداره استاندارد
دارا بودن برخی آزمونهای انحصاری در کشور به شرح ذیل:
 • خودروهای جاده ای - تکیه گاه های کمربند ایمنی - ویژگیها و روشهای آزمون" طبق استاندارد ملی 4017 با قابلیت انجام تست بر روی بدنه خودرو و صندلی عقب
 • خودروهای جاده ای-تکیه گاه ها در خودروها و ملحقات جهت تکیه گاه های سیستم های نگهداری کودکان" طبق استاندارد ملی 9890 با قابلیت انجام تست بر روی بدنه خودرو و صندلی عقب
 • خودرو- پشت سری- ویژگیها و روشهای آزمون (جذب ضربه دینامیکی پشت سری صندلی)" طبق استاندارد ملی 6503 و 6506 با قابلیت انجام تست صندلی در شرایط نصب در خودرو و بر روی صندلی عقب