صندلی برلیانس H300

صندلیهای جلو:

حرکت طولی صندلی - حرکت دورانی پشتی - حرکت بالا و پایین هدرست - تنظیم گودی کمر - بالابر صندلی راننده

صندلیهای عقب:

کفی و پشتی 2 تکه 1/3 و 2/3 باز شونده - حرکت و بالا و پایین هدرست