برگزاری مسابقات والیبال به مناسبت آزادسازی خرمشهر در شرکت سایپا آذین

مسابقات والیبال

شرکت سایپا آذین به مناسبت آزادسازی خرمشهر و گرامیداشت این روز و در راستای ایجاد نشاط بین پرسنل اقدام به برگزاری مسابقات والیبال با حضور بازیکنان بنام ملی و باشگاهی پیشکسوت کرد که با استقبال بالای همکاران روبرو گردید . بازی نهایی بین تیم های تولید و اداری در حضور مدیرعامل سایپاآذین آقای مهندس حسن زاده و سایر مدیران ارشد برگزار گردید . در این دوره از مسابقات پنج تیم حضور داشتند که تیم تولید مقام اول و تیمهای انبارها و اداری نیز به مقام دوم و سوم رسیدند.