افتتاح رستوران همزمان با روز نهم اردیبهشت روز سایپا آذین

افتتاح رستوران شرکت سایپا آذین همزمان با روز ۹ اردیبهشت ماه مصادف با سالروز تاسیس شرکت سایپا آذین و در جهت افزایش سطح رفاهی, انگیزه و ارتقای رضایتمندی همکاران پرتلاش و حذف ظروف یکبار مصرف, رستوران شرکت بعد از چند ماه وقفه با پیگیری مجدانه مدیرعامل محترم و مدیریت ارشد شرکت پس از انجام تعمیرات اساسی و نوسازی با حضور مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره مورد بهره برداری مجدد قرار گرفت که با استقبال پرشور پرسنل روبرو شد