ولادت امام موسی کاظم (ع)

امشب جهان به عطر ولایت معطر است زیرا شب ولادت موسی بن جعفر است روئیده در بهشت ولایت گلی کز آن در هر مشام رایحه ای روح پرور است ولادت امام موسی کاظم مبارک باد