پیام مدیر عامل بمناسبت روز کارگر

بنام خداوند کارآفرین خداوند روزی ده راستین خدایی که بخشایشگر و رهنماست به صبرش دل کارگر آشناست هفته کار و کارگر، تداعی گر تلاش، همت و زحمات ارزشمند کارگران سخت کوش در عرصه های کار و فعالیت در سراسر جهان و ایران اسلامی است . کارگرانی که عامل اصلی توسعه، شکوفائی اقتصادی و اقتدار هر کشور بوده و از ارکان اساسی تولید محسوب می شوند. زحمت کشانی که بنا به فرموده بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره) حیات یک ملت، مرهون کار و تلاش آنهاست . روز کار و کارگر گرامی باد . امین حسن زاده مدیرعامل