ماموریت و چشم انداز - مورخ 95/02/10

بیانیه ارزشهای سازمانی، چشم انداز و ماموریت سایپا آذین

 

چشم انداز(VISION)

برترین شرکت در صنعت تزئینات داخلی خودرو در کشور

ماموریت (MISSION)

طراحی و تولید مجموعه صندلی و تزئینات داخلی وسایط نقلیه

ارزش های سازمانی (VALUES)

ارزشهای سازمانی حاکم بر شرکت سایپا آذین عبارت است از:

  •            مشتری مداری: رضایت و کسب وفاداری مشتری داخلی و بیرونی شرکت، ضامن بقای سازمان و سرلوحه فعالیتهای آن می باشد
  •           رضایت سهامداران: هدف سود آوری، کاهش قیمت تمام شده و عملکرد مورد رضایت سهامداران و کلیه طرفهای ذینفع شرکت می باشد
  •          کرامت انسانی: رعایت شئونات و ارزشهای انسانی و اسلامی خصوصا "صداقت در رفتار و گفتار " سرلوحه روابط متقابل میان کارکنان در داخل شرکت و نیز مشتریان و تامین کنندگان می باشد.
  •            مسئولیت پذیری: در شرکت سایپا آذین ارزشمند ترین پرسنل، مسئولیت پذیرترین آنها است.
  •           گسترش تفکر مهندسی و تحقیق و توسعه: بررسی مسائل به روش علمی و مهندسی و تعمیق فرهنگ تحقیق و توسعه در پیگیری و تعریف فعالیتهای شرکت، از اولویت های سازمانی می باشد
  •            نتایج عملکرد: توجه ویژه به نتایج عملکردی فردی، فرآیندی و واحدی در قیاس با اهداف تعریف و مصوب شده از مبانی اصلی سنجش عملکرد می باشد.

اطلاعات تماس

تهران کیلومتر14 جاده مخصوص کرج -بلوار ایران خودروی جنوبی انتهای خیابان زامیاد -بلوار گلستانک شرکت سایپا آذین

تلفن: 021-44922203
021-44922204
021-44922150
021-44922151
021-44922152
021-44922149

تلفن بازار یابی و فروش: 021-44922263

تلفن واحد آپشن: 021-44922180

تلفن اداره سهام:
021-88786071_4
021-88673403_10

واحد ارتباطات: 021-44922669

فکس: 021-44922207

ایمیل: saipaazin.pub@gmail.com