درباره ما

تاریخچه فعالیت شرکت

شرکت در تاریخ 28/12/1370 با سرمایه ای به مبلغ یک میلیون ریال تمامآ متعلق به شرکت سایپا تحت شماره 89297 در اداره ثبت شرکتها ومالکیت صنعتی تهران به منظور تولید قوای محرکه پراید وبا نام شرکت سایپا موتور (سهامی خاص)به ثبت رسید لیکن همزمان با شروع عملیات احداث ساختمان کارخانه بر اساس تصمیمات متخذه از سوی شرکت مزبورفعالیت شرکت به مونتاژ خودرو رنو پنج تغییر یافت ودر این راستا پروانه فعالیت صنعتی شماره 3193 از سوی وزارت صنایع برای مونتاژسالانه ده هزار خودروی فوق اخذ وبهره برداری آزمایشی از خطوط تولید از شهریور ماه سال 1373آغاز شد. بموجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 5/4/1374 نام شرکت به شرکت تولیدی اتومبیل شتاب خودرو (سهامی خاص) وسرمایه آن به مبلغ یک میلیارد ریال تغییر یافت وموضوع شرکت در راستای تغییر فعالیت مذکور اصلاح گردید . دراجرای سیاستگذاریهای سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران در رابطه با صنعت خودرو بموجب مصوبه شماره 604 مورخ 10/12/1374 هیت عامل سازمان مزبور ادامه پروژه تولید خودرو رنو پنج در شرکت پارس خودرو به شرکت سایپا ابلاغ وبموجب توافقات منعقده فیمابین دو شرکت کلیه ماشین آلات وتجهیزات وقطعات یدکی مربوط به شرکت مزبور منتقل گردید . همزمان به منظور استفاده از سرمایه گذاری انجام شده بموجب نامه شماره 981/1187/11 مورخ 9/2/1375 شرکت سایپا تولید صندلی ورودری خودرو بعنوان فعالیت جدید به این شرکت ابلاغ واز آبان ماه سال 1375 محصولات تولیدی به شرکت سایپا تحویل گردید. در این راستا براساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/3/1379 موضوع فعالیت شرکت اصلاح وسرمایه آن به مبلغ سی میلیارد ریال افزایش یافته ونام آن به شرکت طراحی وساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین (سهامی عام) تغییر یافته است. مطابق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21 دی ماه 1383 سرمایه شرکت از مبلغ سی میلیارد ریال به مبلغ صد میلیارد ریال افزایش یافته است . در حال حاضرشرکت سایپا آذین (سهامی عام) جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سایپا میباشد. مرکز ثبت شده شرکت واقع در کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج- بلوار ایران خودروی جنوبی – انتهای خیابان زامیاد – بلوار گلستانک – شماره 12 میباشد.

توان تولید سایپا آذین

شرکت سایپا آذین در زمینی به مساحت 7هکتار وبمنظور طراحی وتولید صندلی رودری تزیینات داخلی خودرو احداث شده است. در حال حاضر این شرکت با دارا بودن 20000 متر مربع سوله تولیدی وانبار با دارا بودن حدود 860 نفر پرسنل مشخص و زبده بهمراه حدودا 60 نفر پرسنل فنی پشتیبانی کننده تولید دارای ظرفیت تولید روزانه 2500 دستگاه صندلی ورودری خودروهای پراید خانواده x نیسان ریو ایسوز ودیگرخودروها میباشد که باتوجه به طرحهای توسعه ای شرکت این تولید به رقم 3000 دستگاه در روز خواهد رسید .

پذیرش در بورس

با توجه به تصمیم شرکت سایپا مبنی بر اخذ پذیرش از سازمان بورس اوراق بهادار،اقدامات لازم در این خصوص انجام گرفت و تقاضای پذیرش شرکت در جلسه مورخ 27/1/80 هیات پذیرش سازمان مذکور مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و مراتب طی نامه شماره 4540/220 مورخ 9/3/80 به شرکت ابلاغ گردید.

 

اطلاعات تماس

تهران کیلومتر14 جاده مخصوص کرج -بلوار ایران خودروی جنوبی انتهای خیابان زامیاد -بلوار گلستانک شرکت سایپا آذین

تلفن: 021-44922203
021-44922204
021-44922150
021-44922151
021-44922152
021-44922149

تلفن بازار یابی و فروش: 021-44922263

تلفن واحد آپشن: 021-44922180

تلفن اداره سهام: 021-22923895

واحد ارتباطات: 021-44922669

فکس: 021-44922207

ایمیل: saipaazin.pub@gmail.com