گزارش مالی

عنوان توضیحات تاریخ
اعلامیه پذیره نویسی اعلامیه پذیره نویسی 1398/09/25
صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1398 صورتهای مالی حسابرسی شده دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1398 1398/09/23
اطلاعیه ثبت اطلاعات هویتی سهامداران اطلاعیه ثبت اطلاعات هویتی سهامداران شرکت سایپاآذین 1398/05/05
آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه 1398/04/30
صورتجلسه هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه 1398/04/25
گزارش توجیهی افزایش سرمایه گزارش بازرس قانونی در باره گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه 1398/04/10
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده سالیانه مورخ 98/04/04 در خصوص افزایش سرمایه 1398/04/10
صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 98/04/04 سال مالی منتهی به 1397/12/29 1398/04/10
آگهی دعوت مجمع آگهی دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده 1398/03/08
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396 گزارش فعالیت سال 1396 1398/03/25
گزارش تفسیری حسابرسی شده دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1397 گزارش تفسیری دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1397 1398/03/25
صورتهای مالی حسابرسی شده دوره شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1397 صورتهای مالی شش ماهه سال 97 1398/03/25
صورتهای مالی و گزارش تفسیری حسابرسی شده سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396 صورتهای مالی و گزارش تفسیری 1398/03/25
گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1397 گزارش فعالیت 1398/03/25
گزارش تفسیری مدیریت برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1397 گزارش تفسیری 1398/03/25
صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 29 اسفند 1397 صورتهای مالی 1398/03/25

اطلاعات تماس

تهران کیلومتر14 جاده مخصوص کرج -بلوار ایران خودروی جنوبی انتهای خیابان زامیاد -بلوار گلستانک شرکت سایپا آذین

تلفن: 021-44922203
021-44922204
021-44922150
021-44922151
021-44922152
021-44922149

تلفن بازار یابی و فروش: 021-44922263

تلفن واحد آپشن: 021-44922180

تلفن اداره سهام: 021-22923895

واحد ارتباطات: 021-44922669

فکس: 021-44922207

ایمیل: saipaazin.pub@gmail.com