برگزاری جلسه تیم اجرایی طرح جهش تولید - مورخ 99/11/08

طرح جهش تولید با رویکرد ارتقای بهره وری از اوایل خرداد ماه سال جاری در 7 شرکت منتخب گروه سایپا از جمله شرکت سایپا آذین در دو فاز تعریف و اجرا گردید. فاز اول طرح در پایان شهریور ماه با پشتیبانی و حمایت های مدیرعامل محترم و تلاش و اهتمام اعضای کار گروه اجراگردید و به اتمام رسید .در این راستا ، با توجه به شروع فاز اجرائی ( فاز دوم ) طرح ، جلسات متعدد با حضور اعضای کار گروه و روسای واحدهای تولید مونتاژ نهائی، کنترل کیفیت ، مهندسی صنایع ، نگهداری و تعمیرات ، برنامه ریزی ( لجستیک داخلی و برنامه ریزی تولید ) ، خدمات اداری و سایر واحدهای مرتبط به منظور شناسائی موداهای فرآیند منتخب و بهبود فرآیند و رفع موداهای موجود برگزار گردید. در این جلسات موضوعاتی مانند وضعیت نظام آراستگی خط منتخب ، آمار و دلائل توقفات ، راندمان تولید ، وضعیت تغذیه خطوط وسایر موارد مرتبط مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد .

در راستای پایش اقدامات و دستیابی به اهداف تبیین شده و همچنین حصول اطمینان از کسب نتایج مورد انتظار دهمین جلسه کارگروه با حضور آقای دکتر جبارزاده ( رئیس اداره توسعه بهره وری سایپا ) و آقای دکتر عسگری ( نماینده سازمان ملی بهره وری و مشاور طرح) برگزار گردید و ضمن ارائه گزارش اقدامات انجام شده پیشنهادها و نظرات مدعوین در خصوص روند اجرایی طرح اخذ گردید تا در ادامه مسیر از نظرات و پیشنهادات جهت سرعت بخشیدن و بهبود عملکرد استفاده گردد .

پنج شنبه, 09 بهمن 1399 ساعت 13:59

اطلاعات تماس

تهران کیلومتر14 جاده مخصوص کرج -بلوار ایران خودروی جنوبی انتهای خیابان زامیاد -بلوار گلستانک شرکت سایپا آذین

تلفن: 021-44922203
021-44922204
021-44922150
021-44922151
021-44922152
021-44922149

تلفن بازار یابی و فروش: 021-44922263

تلفن واحد آپشن: 021-44922180

تلفن اداره سهام:
021-88798127

فکس اداره سهام:
021-88793265

واحد ارتباطات: 021-44922669

فکس: 021-44922207

ایمیل: saipaazin.pub@gmail.com