هفته بسیج گرامی باد - مورخ 99/09/01

5 آذر ماه سالروز تشکیل بسیج مستضعفین و آغاز هفته بسیج را خدمت کلیه بسیجیان تیریک عرض می نماییم

شنبه, 01 آذر 1399 ساعت 13:53

اطلاعات تماس

تهران کیلومتر14 جاده مخصوص کرج -بلوار ایران خودروی جنوبی انتهای خیابان زامیاد -بلوار گلستانک شرکت سایپا آذین

تلفن: 021-44922203
021-44922204
021-44922150
021-44922151
021-44922152
021-44922149

تلفن بازار یابی و فروش: 021-44922263

تلفن واحد آپشن: 021-44922180

تلفن اداره سهام:
021-88798127

فکس اداره سهام:
021-88793265

واحد ارتباطات: 021-44922669

فکس: 021-44922207

ایمیل: saipaazin.pub@gmail.com