برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سایپا آذین - مورخ 99/4/26

پیرو آگهی مندرج در روزنامه اطلاعات مورخ 15/04/1399 مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سایپا آذین در تاریخ چهارشنبه 25/04/1399 به ریاست آقای ندیلی (قائم مقام معاونت اقتصادی گروه سایپا) در سالن همایشهای شرکت سایپادیزل برگزار شد.

در مجمع عمومی عادی سالیانه ضمن تقدیر از اعضاء هیأت مدیره، مدیران و کارکنان شرکت سایپا آذین صورتهای مالی شرکت برای سال منتهی به 29/12/1398 مورد تصویب قرار گرفت .

همچنین سازمان حسابرسی بعنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و بازرس علی البدل انتخاب گردیده و روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.

پنج شنبه, 26 تیر 1399 ساعت 06:41

اطلاعات تماس

تهران کیلومتر14 جاده مخصوص کرج -بلوار ایران خودروی جنوبی انتهای خیابان زامیاد -بلوار گلستانک شرکت سایپا آذین

تلفن: 021-44922203
021-44922204
021-44922150
021-44922151
021-44922152
021-44922149

تلفن بازار یابی و فروش: 021-44922263

تلفن واحد آپشن: 021-44922180

تلفن اداره سهام:
021-88786071_4
021-88673403_10

واحد ارتباطات: 021-44922669

فکس: 021-44922207

ایمیل: saipaazin.pub@gmail.com