جلسه هم اندیشی مدیران منابع انسانی گروه - مورخ 98/11/17

نهمین جلسه تخصصی منابع انسانی و خدمات اداری گروه سایپا در روز پنج شنبه مورخ 98/11/17 راس ساعت 9 صبح با حضور جمعی از مدیران منابع انسانی گروه در شرکت سایپا آذین تشکیل و موضوعات مطابق وظائف محوله مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت

پنج شنبه, 17 بهمن 1398 ساعت 09:36

اطلاعات تماس

تهران کیلومتر14 جاده مخصوص کرج -بلوار ایران خودروی جنوبی انتهای خیابان زامیاد -بلوار گلستانک شرکت سایپا آذین

تلفن: 021-44922203
021-44922204
021-44922150
021-44922151
021-44922152
021-44922149

تلفن بازار یابی و فروش: 021-44922263

تلفن واحد آپشن: 021-44922180

تلفن اداره سهام: 021-22923895

واحد ارتباطات: 021-44922669

فکس: 021-44922207

ایمیل: saipaazin.pub@gmail.com