تولید صندلی کوییک R شرکت پارس خودرو در سایپا آذین - مورخ 98/09/10

پیرو فرمایش مقام معظم رهبری در نامگذاری سال1398 بعنوان سال رونق تولید ملی، و چشم انداز گروه خودرو سازی سایپا در خصوصتنوع سبد محصولات ، ارتقاءکیفیت محصولات ، کاهش هزینه های تولید و همچنین بنا به درخواست شرکت پارس خودرو مبنی بر طراحی و تولید صندلی خودروکوییک R که از محصولات جدید آن شرکت محسوب می شود، طراحی ، تولید و تامین صندلی خودرو فوق در دستور کار شرکت سایپا آذین قرار گرفت .

بر همین اساس پس از بررسی های کارشناسی فضای داخلی خودرو فوق نمونه صندلی با طرح جدید آماده و در اختیار شرکت پارس خودرو قرار گرفت که منجر به اخذ تائیدیه نمونه و یک روز خط توسط شرکت سایپا آذین از آن شرکت گردید.

یکشنبه, 10 آذر 1398 ساعت 09:07

اطلاعات تماس

تهران کیلومتر14 جاده مخصوص کرج -بلوار ایران خودروی جنوبی انتهای خیابان زامیاد -بلوار گلستانک شرکت سایپا آذین

تلفن: 021-44922203
021-44922204
021-44922150
021-44922151
021-44922152
021-44922149

تلفن بازار یابی و فروش: 021-44922263

تلفن واحد آپشن: 021-44922180

تلفن اداره سهام:
021-88786071_4
021-88673403_10

واحد ارتباطات: 021-44922669

فکس: 021-44922207

ایمیل: saipaazin.pub@gmail.com