آغاز به فعالیت دوباره تعاونی مصرف سایپا آذین - مورخ 98/09/07

نظر به مساعدت مدیریت ارشد شرکت سایپا آذین و باتوجه به رفاه هرچه بیشتر پرسنل و با پیگیری واحد منابع انسانی و ارتباطات، تعاونی مصرف کارکنان شرکت بعد از 6 ماه تعطیلی دوباره به فعالیت خود ادامه داد.

در پی بازدید اعضا هیئت مدیره از تعاونی مصرف ،آقای دکتر نیک نام مدیرعامل شرکت با بیان اهمیت رفاه و آسودگی پرسنل عنوان نمودند که همکاران باید بتوانند کلیه ارزاق عمومی خود را از تعاونی تهیه کرده و هیچ دغدغه ای از این بابت نداشته باشند.

ایشان در ادامه صحبت های خود عنوان نمودند که اعضا هیئت مدیره نیز تمام تلاش خود را مضاعف کرده و در پی رفع موانع و مشکلات خواهند بود.

پنج شنبه, 07 آذر 1398 ساعت 04:59

اطلاعات تماس

تهران کیلومتر14 جاده مخصوص کرج -بلوار ایران خودروی جنوبی انتهای خیابان زامیاد -بلوار گلستانک شرکت سایپا آذین

تلفن: 021-44922203
021-44922204
021-44922150
021-44922151
021-44922152
021-44922149

تلفن بازار یابی و فروش: 021-44922263

تلفن واحد آپشن: 021-44922180

تلفن اداره سهام:
021-88786071_4
021-88673403_10

واحد ارتباطات: 021-44922669

فکس: 021-44922207

ایمیل: saipaazin.pub@gmail.com