بازدید مهندس نیک نام از خطوط مختلف تولیدی سایپا آذین - مورخ 98/07/11

مهندس نیک نام مدیر عامل شرکت سایپا آذین و جمعی از معاونین از کلیه خطوط تولیدی که شامل سالن فوم ، رنگ ، جوشکاری، پرسکاری ، سراجی ، مونتاژ نهایی و آزمایشگاههای مهندسی و کیفیت بازدید و ضمن آشنایی با پرسنل شرکت در جریان آخرین توانمندی ها و ظرفیت های شرکت شدند.

در روند این بازدید که حدود 3 ساعت به طول انجامید مهندس نیک نام با مدیران و روسا هر واحد به تفکیک به صورت تخصصی گفتگو و گزارشات و عوامل کسری خطوط و گپ های تولیدی را جویا شدند.

مهندس نیک نام با ابراز خرسندی از آزمایشگاه تحقیق و توسعه مهندسی یکی از گلوگاه ها و نکات کلیدی و اساسی شرکت را این واحد با توانمندی های بالای علمی و فنی با افراد متخصص دانست.

شنبه, 13 مهر 1398 ساعت 08:51

اطلاعات تماس

تهران کیلومتر14 جاده مخصوص کرج -بلوار ایران خودروی جنوبی انتهای خیابان زامیاد -بلوار گلستانک شرکت سایپا آذین

تلفن: 021-44922203
021-44922204
021-44922150
021-44922151
021-44922152
021-44922149

تلفن بازار یابی و فروش: 021-44922263

تلفن واحد آپشن: 021-44922180

تلفن اداره سهام:
021-88786071_4
021-88673403_10

واحد ارتباطات: 021-44922669

فکس: 021-44922207

ایمیل: saipaazin.pub@gmail.com