نشریه داخلی سایپا

شنبه, 11 خرداد 1398 ساعت 11:53

نشریه نارنجی -شماره 425- مورخ 98/03/11

شنبه, 04 خرداد 1398 ساعت 08:55

نشریه نارنجی -شماره 424- مورخ 98/03/04

چهارشنبه, 25 ارديبهشت 1398 ساعت 15:10

نشریه نارنجی -شماره 423- مورخ 98/02/28

شنبه, 21 ارديبهشت 1398 ساعت 16:43

نشریه نارنجی -شماره 422- مورخ 98/02/21

دوشنبه, 16 ارديبهشت 1398 ساعت 14:10

نشریه نارنجی -شماره 421- مورخ 98/02/14

یکشنبه, 08 ارديبهشت 1398 ساعت 09:15

نشریه نارنجی -شماره 420- مورخ 98/02/07

یکشنبه, 12 اسفند 1397 ساعت 08:58

نشریه نارنجی -شماره 417- مورخ 97/12/08

چهارشنبه, 01 اسفند 1397 ساعت 11:44

نشریه نارنجی -شماره 416- مورخ 97/12/01

یکشنبه, 21 بهمن 1397 ساعت 07:06

نشریه نارنجی -شماره 415- مورخ 97/11/17

چهارشنبه, 10 بهمن 1397 ساعت 10:44

نشریه نارنجی -شماره 414- مورخ 97/11/10

اطلاعات تماس

تهران کیلومتر14 جاده مخصوص کرج -بلوار ایران خودروی جنوبی انتهای خیابان زامیاد -بلوار گلستانک شرکت سایپا آذین

تلفن: 021-44922203
021-44922204
021-44922150
021-44922151
021-44922152
021-44922149

تلفن بازار یابی و فروش: 021-44922263

تلفن واحد آپشن: 021-44922180

تلفن اداره سهام:
021-88798127

فکس اداره سهام:
021-88793265

فکس: 021-44922207

ایمیل: saipaazin.pub@gmail.com