نشریه داخلی سایپا

پنج شنبه, 07 شهریور 1398 ساعت 14:54

نشریه نارنجی -شماره 435- مورخ 98/06/07

پنج شنبه, 17 مرداد 1398 ساعت 10:34

نشریه نارنجی -شماره 434- مورخ 98/05/19

پنج شنبه, 10 مرداد 1398 ساعت 08:52

نشریه نارنجی -شماره 433- مورخ 98/05/12

شنبه, 05 مرداد 1398 ساعت 16:45

نشریه نارنجی -شماره 432- مورخ 98/05/05

چهارشنبه, 26 تیر 1398 ساعت 11:02

نشریه نارنجی -شماره 431- مورخ 98/04/29

پنج شنبه, 20 تیر 1398 ساعت 10:18

نشریه نارنجی -شماره 430- مورخ 98/04/22

یکشنبه, 09 تیر 1398 ساعت 09:44

نشریه نارنجی -شماره 428- مورخ 98/04/09

چهارشنبه, 29 خرداد 1398 ساعت 14:40

نشریه نارنجی -شماره 427- مورخ 98/04/01

پنج شنبه, 23 خرداد 1398 ساعت 08:36

نشریه نارنجی -شماره 426- مورخ 98/03/25

اطلاعات تماس

تهران کیلومتر14 جاده مخصوص کرج -بلوار ایران خودروی جنوبی انتهای خیابان زامیاد -بلوار گلستانک شرکت سایپا آذین

تلفن: 021-44922203
021-44922204
021-44922150
021-44922151
021-44922152
021-44922149

تلفن بازار یابی و فروش: 021-44922263

تلفن واحد آپشن: 021-44922180

تلفن اداره سهام:
021-88798127

فکس اداره سهام:
021-88793265

فکس: 021-44922207

ایمیل: saipaazin.pub@gmail.com