نشریه داخلی سایپا

چهارشنبه, 22 آبان 1398 ساعت 11:11

نشریه نارنجی -شماره 444- مورخ 98/08/22

چهارشنبه, 22 آبان 1398 ساعت 09:10

نشریه نارنجی -شماره 443- مورخ 98/08/15

چهارشنبه, 01 آبان 1398 ساعت 12:25

نشریه نارنجی -شماره 442- مورخ 98/08/01

پنج شنبه, 25 مهر 1398 ساعت 07:13

نشریه نارنجی -شماره 441- مورخ 98/07/24

چهارشنبه, 17 مهر 1398 ساعت 10:55

نشریه نارنجی -شماره 440- مورخ 98/07/17

چهارشنبه, 10 مهر 1398 ساعت 12:58

نشریه نارنجی -شماره 439- مورخ 98/07/10

چهارشنبه, 03 مهر 1398 ساعت 12:31

نشریه نارنجی -شماره 438- مورخ 98/07/03

چهارشنبه, 27 شهریور 1398 ساعت 11:21

نشریه نارنجی -شماره 437- مورخ 98/06/27

چهارشنبه, 13 شهریور 1398 ساعت 12:55

نشریه نارنجی -شماره 436- مورخ 98/06/14

اطلاعات تماس

تهران کیلومتر14 جاده مخصوص کرج -بلوار ایران خودروی جنوبی انتهای خیابان زامیاد -بلوار گلستانک شرکت سایپا آذین

تلفن: 021-44922203
021-44922204
021-44922150
021-44922151
021-44922152
021-44922149

تلفن بازار یابی و فروش: 021-44922263

تلفن واحد آپشن: 021-44922180

تلفن اداره سهام:
021-88798127

فکس اداره سهام:
021-88793265

فکس: 021-44922207

ایمیل: saipaazin.pub@gmail.com