نشریه داخلی سایپا

شنبه, 12 بهمن 1398 ساعت 14:32

نشریه نارنجی -شماره 455- مورخ 98/11/10

پنج شنبه, 03 بهمن 1398 ساعت 09:18

نشریه نارنجی -شماره 454- مورخ 98/11/02

چهارشنبه, 25 دی 1398 ساعت 10:04

نشریه نارنجی -شماره 453- مورخ 98/10/25

دوشنبه, 23 دی 1398 ساعت 16:50

نشریه نارنجی -شماره 452- مورخ 98/10/18

چهارشنبه, 11 دی 1398 ساعت 16:54

نشریه نارنجی -شماره 451- مورخ 98/10/11

پنج شنبه, 05 دی 1398 ساعت 07:14

نشریه نارنجی -شماره 450- مورخ 98/10/04

چهارشنبه, 27 آذر 1398 ساعت 13:51

نشریه نارنجی -شماره 449- مورخ 98/09/27

چهارشنبه, 20 آذر 1398 ساعت 10:56

نشریه نارنجی -شماره 448- مورخ 98/09/20

چهارشنبه, 13 آذر 1398 ساعت 13:56

نشریه نارنجی -شماره 447- مورخ 98/09/13

چهارشنبه, 06 آذر 1398 ساعت 13:43

نشریه نارنجی -شماره 446- مورخ 98/09/06

اطلاعات تماس

تهران کیلومتر14 جاده مخصوص کرج -بلوار ایران خودروی جنوبی انتهای خیابان زامیاد -بلوار گلستانک شرکت سایپا آذین

تلفن: 021-44922203
021-44922204
021-44922150
021-44922151
021-44922152
021-44922149

تلفن بازار یابی و فروش: 021-44922263

تلفن واحد آپشن: 021-44922180

تلفن اداره سهام:
021-88798127

فکس اداره سهام:
021-88793265

فکس: 021-44922207

ایمیل: saipaazin.pub@gmail.com