نشریه داخلی سایپا

پنج شنبه, 06 شهریور 1399 ساعت 06:04

نشریه نارنجی -شماره 466- مورخ 99/06/05

سه شنبه, 28 مرداد 1399 ساعت 17:17

نشریه نارنجی -شماره 465- مورخ 99/05/27

چهارشنبه, 22 مرداد 1399 ساعت 06:55

نشریه نارنجی -شماره 464- مورخ 99/05/21

شنبه, 11 مرداد 1399 ساعت 12:52

نشریه نارنجی -شماره 463- مورخ 99/05/06

شنبه, 11 مرداد 1399 ساعت 12:45

نشریه نارنجی -شماره 462- مورخ 99/04/30

چهارشنبه, 08 مرداد 1399 ساعت 14:57

نشریه نارنجی -شماره 461- مورخ 99/04/23

سه شنبه, 19 فروردين 1399 ساعت 09:09

نشریه نارنجی -شماره 460- مورخ 98/12/24

چهارشنبه, 14 اسفند 1398 ساعت 13:04

نشریه نارنجی -شماره 459- مورخ 98/12/14

چهارشنبه, 07 اسفند 1398 ساعت 14:42

نشریه نارنجی -شماره 458- مورخ 98/12/07

پنج شنبه, 01 اسفند 1398 ساعت 07:01

نشریه نارنجی -شماره 457- مورخ 98/11/30

اطلاعات تماس

تهران کیلومتر14 جاده مخصوص کرج -بلوار ایران خودروی جنوبی انتهای خیابان زامیاد -بلوار گلستانک شرکت سایپا آذین

تلفن: 021-44922203
021-44922204
021-44922150
021-44922151
021-44922152
021-44922149

تلفن بازار یابی و فروش: 021-44922263

تلفن واحد آپشن: 021-44922180

تلفن اداره سهام:
021-88798127

فکس اداره سهام:
021-88793265

فکس: 021-44922207

ایمیل: saipaazin.pub@gmail.com