نشریه داخلی سایپا

سه شنبه, 27 آبان 1399 ساعت 16:25

نشریه نارنجی -شماره 476 - مورخ 99/08/26

سه شنبه, 20 آبان 1399 ساعت 12:54

نشریه نارنجی -شماره 475 - مورخ 99/08/19

سه شنبه, 29 مهر 1399 ساعت 17:57

نشریه نارنجی -شماره 473 - مورخ 99/07/28

چهارشنبه, 23 مهر 1399 ساعت 07:05

نشریه نارنجی -شماره 472 - مورخ 99/07/21

سه شنبه, 15 مهر 1399 ساعت 15:50

نشریه نارنجی -شماره 471 - مورخ 99/07/14

پنج شنبه, 10 مهر 1399 ساعت 07:13

نشریه نارنجی -شماره 470 - مورخ 99/07/07

پنج شنبه, 10 مهر 1399 ساعت 07:11

نشریه نارنجی -شماره 469- مورخ 99/06/31

شنبه, 29 شهریور 1399 ساعت 12:56

نشریه نارنجی -شماره 468- مورخ 99/06/25

چهارشنبه, 19 شهریور 1399 ساعت 08:01

نشریه نارنجی -شماره 467- مورخ 99/06/18

اطلاعات تماس

تهران کیلومتر14 جاده مخصوص کرج -بلوار ایران خودروی جنوبی انتهای خیابان زامیاد -بلوار گلستانک شرکت سایپا آذین

تلفن: 021-44922203
021-44922204
021-44922150
021-44922151
021-44922152
021-44922149

تلفن بازار یابی و فروش: 021-44922263

تلفن واحد آپشن: 021-44922180

تلفن اداره سهام:
021-88798127

فکس اداره سهام:
021-88793265

فکس: 021-44922207

ایمیل: saipaazin.pub@gmail.com