نشریه داخلی سایپا

چهارشنبه, 08 بهمن 1399 ساعت 15:15

نشریه نارنجی -شماره 486 - مورخ 99/11/06

چهارشنبه, 01 بهمن 1399 ساعت 09:48

نشریه نارنجی -شماره 485 - مورخ 99/10/29

سه شنبه, 16 دی 1399 ساعت 11:50

نشریه نارنجی -شماره 483 - مورخ 99/10/15

سه شنبه, 02 دی 1399 ساعت 08:50

نشریه نارنجی -شماره 481 - مورخ 99/10/01

سه شنبه, 11 آذر 1399 ساعت 17:07

نشریه نارنجی -شماره 478 - مورخ 99/09/10

سه شنبه, 04 آذر 1399 ساعت 15:19

نشریه نارنجی -شماره 477 - مورخ 99/09/03

اطلاعات تماس

تهران کیلومتر14 جاده مخصوص کرج -بلوار ایران خودروی جنوبی انتهای خیابان زامیاد -بلوار گلستانک شرکت سایپا آذین

تلفن: 021-44922203
021-44922204
021-44922150
021-44922151
021-44922152
021-44922149

تلفن بازار یابی و فروش: 021-44922263

تلفن واحد آپشن: 021-44922180

تلفن اداره سهام:
021-88798127

فکس اداره سهام:
021-88793265

فکس: 021-44922207

ایمیل: saipaazin.pub@gmail.com