نشریه داخلی سایپا

سه شنبه, 14 تیر 776 ساعت 15:19

نشریه نارنجی -شماره 398 - مورخ 97/07/04

چهارشنبه, 27 بهمن 775 ساعت 10:21

نشریه نارنجی -شماره 381

چهارشنبه, 27 بهمن 775 ساعت 10:18

نشریه نارنجی -شماره 380

چهارشنبه, 13 مرداد 775 ساعت 10:15

نشریه نارنجی - شماره 357

سه شنبه, 14 ارديبهشت 775 ساعت 06:51

نشریه نارنجی - شماره 344

پنج شنبه, 02 ارديبهشت 775 ساعت 08:30

نشریه نارنجی - شماره 343

اطلاعات تماس

تهران کیلومتر14 جاده مخصوص کرج -بلوار ایران خودروی جنوبی انتهای خیابان زامیاد -بلوار گلستانک شرکت سایپا آذین

تلفن: 021-44922203
021-44922204
021-44922150
021-44922151
021-44922152
021-44922149

تلفن بازار یابی و فروش: 021-44922263

تلفن واحد آپشن: 021-44922180

تلفن اداره سهام:
021-88798127

فکس اداره سهام:
021-88793265

فکس: 021-44922207

ایمیل: saipaazin.pub@gmail.com