نشریه داخلی سایپا

چهارشنبه, 23 مهر 1399 ساعت 07:05

نشریه نارنجی -شماره 472 - مورخ 99/07/21

سه شنبه, 15 مهر 1399 ساعت 15:50

نشریه نارنجی -شماره 471 - مورخ 99/07/14

پنج شنبه, 10 مهر 1399 ساعت 07:13

نشریه نارنجی -شماره 470 - مورخ 99/07/07

پنج شنبه, 10 مهر 1399 ساعت 07:11

نشریه نارنجی -شماره 469- مورخ 99/06/31

شنبه, 29 شهریور 1399 ساعت 12:56

نشریه نارنجی -شماره 468- مورخ 99/06/25

چهارشنبه, 19 شهریور 1399 ساعت 08:01

نشریه نارنجی -شماره 467- مورخ 99/06/18

پنج شنبه, 06 شهریور 1399 ساعت 06:04

نشریه نارنجی -شماره 466- مورخ 99/06/05

سه شنبه, 28 مرداد 1399 ساعت 17:17

نشریه نارنجی -شماره 465- مورخ 99/05/27

چهارشنبه, 22 مرداد 1399 ساعت 06:55

نشریه نارنجی -شماره 464- مورخ 99/05/21

شنبه, 11 مرداد 1399 ساعت 12:52

نشریه نارنجی -شماره 463- مورخ 99/05/06

اطلاعات تماس

تهران کیلومتر14 جاده مخصوص کرج -بلوار ایران خودروی جنوبی انتهای خیابان زامیاد -بلوار گلستانک شرکت سایپا آذین

تلفن: 021-44922203
021-44922204
021-44922150
021-44922151
021-44922152
021-44922149

تلفن بازار یابی و فروش: 021-44922263

تلفن واحد آپشن: 021-44922180

تلفن اداره سهام:
021-88786071_4
021-88673403_10

واحد ارتباطات: 021-44922669

فکس: 021-44922207

ایمیل: saipaazin.pub@gmail.com