نشریه داخلی سایپا

چهارشنبه, 20 آذر 1398 ساعت 07:26

نشریه نارنجی -شماره 448- مورخ 98/09/20

چهارشنبه, 13 آذر 1398 ساعت 10:26

نشریه نارنجی -شماره 447- مورخ 98/09/13

چهارشنبه, 06 آذر 1398 ساعت 10:13

نشریه نارنجی -شماره 446- مورخ 98/09/06

چهارشنبه, 22 آبان 1398 ساعت 07:41

نشریه نارنجی -شماره 444- مورخ 98/08/22

چهارشنبه, 22 آبان 1398 ساعت 05:40

نشریه نارنجی -شماره 443- مورخ 98/08/15

چهارشنبه, 01 آبان 1398 ساعت 08:55

نشریه نارنجی -شماره 442- مورخ 98/08/01

پنج شنبه, 25 مهر 1398 ساعت 03:43

نشریه نارنجی -شماره 441- مورخ 98/07/24

چهارشنبه, 17 مهر 1398 ساعت 07:25

نشریه نارنجی -شماره 440- مورخ 98/07/17

چهارشنبه, 10 مهر 1398 ساعت 09:28

نشریه نارنجی -شماره 439- مورخ 98/07/10

اطلاعات تماس

تهران کیلومتر14 جاده مخصوص کرج -بلوار ایران خودروی جنوبی انتهای خیابان زامیاد -بلوار گلستانک شرکت سایپا آذین

تلفن: 021-44922203
021-44922204
021-44922150
021-44922151
021-44922152
021-44922149

تلفن بازار یابی و فروش: 021-44922263

تلفن واحد آپشن: 021-44922180

تلفن اداره سهام: 021-22923895

واحد ارتباطات: 021-44922669

فکس: 021-44922207

ایمیل: saipaazin.pub@gmail.com