نشریه داخلی سایپا

سه شنبه, 19 فروردين 1399 ساعت 04:39

نشریه نارنجی -شماره 460- مورخ 98/12/24

چهارشنبه, 14 اسفند 1398 ساعت 09:34

نشریه نارنجی -شماره 459- مورخ 98/12/14

چهارشنبه, 07 اسفند 1398 ساعت 11:12

نشریه نارنجی -شماره 458- مورخ 98/12/07

پنج شنبه, 01 اسفند 1398 ساعت 03:31

نشریه نارنجی -شماره 457- مورخ 98/11/30

شنبه, 12 بهمن 1398 ساعت 11:02

نشریه نارنجی -شماره 455- مورخ 98/11/10

پنج شنبه, 03 بهمن 1398 ساعت 05:48

نشریه نارنجی -شماره 454- مورخ 98/11/02

چهارشنبه, 25 دی 1398 ساعت 06:34

نشریه نارنجی -شماره 453- مورخ 98/10/25

دوشنبه, 23 دی 1398 ساعت 13:20

نشریه نارنجی -شماره 452- مورخ 98/10/18

چهارشنبه, 11 دی 1398 ساعت 13:24

نشریه نارنجی -شماره 451- مورخ 98/10/11

پنج شنبه, 05 دی 1398 ساعت 03:44

نشریه نارنجی -شماره 450- مورخ 98/10/04

اطلاعات تماس

تهران کیلومتر14 جاده مخصوص کرج -بلوار ایران خودروی جنوبی انتهای خیابان زامیاد -بلوار گلستانک شرکت سایپا آذین

تلفن: 021-44922203
021-44922204
021-44922150
021-44922151
021-44922152
021-44922149

تلفن بازار یابی و فروش: 021-44922263

تلفن واحد آپشن: 021-44922180

تلفن اداره سهام:
021-88786071_4
021-88673403_10

واحد ارتباطات: 021-44922669

فکس: 021-44922207

ایمیل: saipaazin.pub@gmail.com