نشریه داخلی سایپا

پنج شنبه, 25 مهر 1398 ساعت 03:43

نشریه نارنجی -شماره 441- مورخ 98/07/24

چهارشنبه, 17 مهر 1398 ساعت 07:25

نشریه نارنجی -شماره 440- مورخ 98/07/17

چهارشنبه, 10 مهر 1398 ساعت 09:28

نشریه نارنجی -شماره 439- مورخ 98/07/10

چهارشنبه, 03 مهر 1398 ساعت 09:01

نشریه نارنجی -شماره 438- مورخ 98/07/03

چهارشنبه, 27 شهریور 1398 ساعت 06:51

نشریه نارنجی -شماره 437- مورخ 98/06/27

چهارشنبه, 13 شهریور 1398 ساعت 08:25

نشریه نارنجی -شماره 436- مورخ 98/06/14

پنج شنبه, 07 شهریور 1398 ساعت 10:24

نشریه نارنجی -شماره 435- مورخ 98/06/07

پنج شنبه, 17 مرداد 1398 ساعت 06:04

نشریه نارنجی -شماره 434- مورخ 98/05/19

پنج شنبه, 10 مرداد 1398 ساعت 04:22

نشریه نارنجی -شماره 433- مورخ 98/05/12

شنبه, 05 مرداد 1398 ساعت 12:15

نشریه نارنجی -شماره 432- مورخ 98/05/05

اطلاعات تماس

تهران کیلومتر14 جاده مخصوص کرج -بلوار ایران خودروی جنوبی انتهای خیابان زامیاد -بلوار گلستانک شرکت سایپا آذین

تلفن: 021-44922203
021-44922204
021-44922150
021-44922151
021-44922152
021-44922149

تلفن بازار یابی و فروش: 021-44922263

تلفن واحد آپشن: 021-44922180

تلفن اداره سهام: 021-22923895

واحد ارتباطات: 021-44922669

فکس: 021-44922207

ایمیل: saipaazin.pub@gmail.com