نشریه داخلی سایپا

شنبه, 11 مرداد 1399 ساعت 08:22

نشریه نارنجی -شماره 463- مورخ 99/05/06

شنبه, 11 مرداد 1399 ساعت 08:15

نشریه نارنجی -شماره 462- مورخ 99/04/30

چهارشنبه, 08 مرداد 1399 ساعت 10:27

نشریه نارنجی -شماره 461- مورخ 99/04/23

سه شنبه, 19 فروردين 1399 ساعت 04:39

نشریه نارنجی -شماره 460- مورخ 98/12/24

چهارشنبه, 14 اسفند 1398 ساعت 09:34

نشریه نارنجی -شماره 459- مورخ 98/12/14

چهارشنبه, 07 اسفند 1398 ساعت 11:12

نشریه نارنجی -شماره 458- مورخ 98/12/07

پنج شنبه, 01 اسفند 1398 ساعت 03:31

نشریه نارنجی -شماره 457- مورخ 98/11/30

شنبه, 12 بهمن 1398 ساعت 11:02

نشریه نارنجی -شماره 455- مورخ 98/11/10

پنج شنبه, 03 بهمن 1398 ساعت 05:48

نشریه نارنجی -شماره 454- مورخ 98/11/02

چهارشنبه, 25 دی 1398 ساعت 06:34

نشریه نارنجی -شماره 453- مورخ 98/10/25

اطلاعات تماس

تهران کیلومتر14 جاده مخصوص کرج -بلوار ایران خودروی جنوبی انتهای خیابان زامیاد -بلوار گلستانک شرکت سایپا آذین

تلفن: 021-44922203
021-44922204
021-44922150
021-44922151
021-44922152
021-44922149

تلفن بازار یابی و فروش: 021-44922263

تلفن واحد آپشن: 021-44922180

تلفن اداره سهام:
021-88786071_4
021-88673403_10

واحد ارتباطات: 021-44922669

فکس: 021-44922207

ایمیل: saipaazin.pub@gmail.com