اخبار و رویدادها

ارزیابی نظام های تعالی منابع انسانی و بهره وری گروه سایپا با هدف توسعه پایدار و توانمندسازی سرمایه انسانی ، بهبود بهره وری و دستیابی به مزیت رقابتی و همچنین شناسایی و به اشتراک گذاری تجربیات موفق در حوزه های مدیریت منابع انسانی و نظام های مشارکتی و اراستگی محیط کار در سطح شرکت های گروه اجرا می گردد .

در همین راستا ارزیابی سایپا آذین روز یکشنبه مورخ 08/10/ 98 توسط ارزیابان مجرب گروه سایپا در قالب سه تیم صورت گرفت.

جلسه افتتاحیه با حضور مدیر عامل ، اعضای هیئت مدیره و جمعی از معاونین و مدیران برگزار گردید. جلال نیک نام مدیر عامل سایپا آذین ضمن خوش آمد گویی به تیم ارزیابی به ارزش و اهمیت نگاه بیرونی بر فرآیندهای سازمان تاکید و فرصت هایی از این دست را بسیار ارزشمند دانست . ایشان تعالی منابع انسانی و بهره وری راعامليحياتي وراهبرديدربقايسازمان ذکر نمود واينعوامل را علتاصليبقاسازمانهايامروزيقلمدادکرد.

فرآیند ارزیابی همراه با ارائه گزارش هایی از اقدامات انجام یافته در تطابق با معیارهای مدل ها و توضیح و تشریح موارد مرتبط به ارزیابان انجام گردیده و تیم های ارزیابی با حضور در بخش های مختلف سازمان نسبت به بررسی شواهد و ارزیابی معیارهای هر سه مدل اقدام نمود. شایان ذکر است ارزیابی های انجام شده در سه حوزه تعالی منابع انسانی ، نظام پیشنهادها و نظام آراستگی( 5S ) بر اساس مدل های مدون و مصوب در نظام های تعالی منابع انسانی و بهره وری گروه و با هدف ایجاد مکانیزم مناسبجهتارزيابينظام مندشركتهايگروهو حصول اطمينانازاجراي اثربخش فرآيندهاوبرنامههايحوزهتعالی منابعانسانی و بهره وری ،ايجادفضايرقابتيمناسببينشركتهايگروهسايپا، فراهمنمودنامكانتبادلتجربياتموفقدربينشركتها هر ساله برگزار می گردد و شرکت های زیر مجموعه گروه از این طریق می توانند توانمندی های خود را ارایه و پاسخگویی مناسبی نسبت به انتظارات و ویژگی های تعریف و تبیین شده در گروه در این عرصه ها داشته باشند.

در جلسه اختتامیه تیم ارزیابی ضمن تشکر از همکاری واحدهای ذیربط در ارائه شفاف مدارک ، مستندات واطلاعات به ذکر نقاط قوت و تشریح نقاط قابل بهبود اقدام نمود . سایپا آذین ضمن طرحریزی و عملیاتی نمودن برنامه های مصوب و فعالیتهای نظام های تعالی منابع انسانی و بهره وری سیستم های مشارکت سازمانی و آراستگی محیط کاری در راستای دستیابی به اهداف و توسعه شاخص ها در این زمینه ها ، رسیدن به جایگاه مطلوب در بین شرکت های برتر گروه را هدفگذاری نموده است.

پرورش خلاقیت در سازمان از طریق ابزارهایی چون نظام پیشنهادها، تنها زمانی می تواند اثر بخش باشد که کارکنان سازمان در این نظام مشارکت فعال داشته باشند و پیشنهادها و ایده های خلاقانه خود را ، ارائه نموده و دانش و تجربه شان را با سازمان خود به اشتراک بگذارند .

دبیرخانه پیشنهادها در مدیریت طرح و برنامه سایپاآذین به منظور ارج نهادن به این مهم و تشویق منتخبین و فعالان نظام پیشنهادها ، با برگزاری مراسم تقدیر و تشکر از همکارانی که در اجرای فرایند نظام پیشنهادها سهیم بوده و با ارایه یا بررسی فنی پیشنهادها سازمان را در دستیابی به اهداف مصوب یاری می رسانند تقدیر و تشکر بعمل آورد.

در این خصوص ، مراسم تقدیر از منتخبین و فعالان نظام پیشنهادها با حضور مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره و جمعی از معاونین و مدیران شرکت برگزار گردید .

در ابتدای جلسه گزارشی از عملکرد و دستاوردهای نظام پیشنهادها توسط دبیرخانه ارائه گردید و در ادامه به بهترین پیشنهاددهندگان درحوزه تولید ، بیشترین مشارکت کنندگان در ارائه پیشنهاد ، برترین های تیم تخصصی بررسی پیشنهادها ، پیشنهاددهندگان با بالاترین کاهش هزینه و صرفه اقتصادی و برترین دبیران ، جوایز و لوح یاد بود خود را دریافت نمودند.

جلال نیک نام مدیرعامل سایپاآذین با تقدیر از برگزیدگان این نظام در سطح سازمان ، مشارکت فعال پرسنل در نظام پیشنهادها را نشان از بالاترین سطح تعلق سازمانی و احساس مسئولیت پرسنل نسبت به سازمان خودشان برشمرده و خاطرنشان کرد که نظام پیشنهادها می تواند منجر به توانمند سازی کارکنان ، رشد خلاقیت و توسعه نوآوری آنان گردیده و در نهایت سازمان را به سوی بهره وری هرچه بیشتر و مسیر تعالی سوق دهد.

شرکت سایپا آذین در نظر دارد با اجرای برنامه های عملیاتی مصوب و با بهبود ، توسعه و تعمیق این نظام در جهت افزایش مشارکت کارکنان در این عرصه به یکی از سازمان های پیشرو در سطح گروه خودروسازی سایپا تبدیل گردد.

بنا بر هماهنگی های انجام شده گروه خودرو سازی سایپا در جهت بهره برداری هرچه بیشتر از پتانسیل قطعه سازان کشور ترکیه و باتوجه به برنامه ریزی های صورت گرفته این تیم تخصصی پس از ورود به سایپا آذین در سالن کنفرانس با مدیر عامل ،اعضا هیئت مدیره و جمعی از مدیران وارد جلسه شدند.

در ابتدای جلسه آقای دکتر نیک نام مدیر عامل شرکت پس از خیرمقدم به میهمانان، به معرفی شرکت و بیان ساختار های تولیدی و ظرفیت های سایپا آذین پرداختند.

در ادامه جلسه آقای مهندس پطراتچی نماینده گروه خودرو سازی سایپا در ترکیه با معرفی نفرات حاضر متقابلا از حسن همکاری سایپا آذین تشکر و پتانسیل های موجود این شرکت جهت همکاری را بیان نمودند.

در پایان جلسه و پس از بحث و تبادل نظر ، تیم ترکیه ای از سالن های تولیدی و آزمایشگاههای مهندسی و کیفیت سایپا آذین بازدید کردند.

به منظور توسعه و ترویج فرهنگ قرآنی و تعمیق باورهای دینی در سطح کارکنان شرکت ، واحد منابع انسانی و ارتباطات با همکاری واحد بسیج اقدام به برگزاری مسابقات قرآنی در سه رشته قرائت ، ترتیل و اذان نمود که با استقبال و حضور همکاران در 2 شیفت کاری روبرو شد.

در رشته قرائت آقایان مرتضی جامع با حد نصاب امتیاز (5/91) ، رضا بابایی (5/89) و محمد بذلی (5/76)                                                                        

در رشته ترتیل آقایان محمود خانلو (81)، علی حیدری (5/79) و نادر خجسته (79)

و در رشته اذان آقایان سعید بابایی (75/90) ،ابراهیم حشمت پور (87)و محمد صادقیان (84)

به ترتیب اول تا سوم شدند.

از نکات قابل توجه حضور اساتید آقایان قاسمی و موسی لو داوران این بخش مسابقات بود.

باتوجه به لی اوت ارائه شده واحد مهندسی و تغییر محل نمازخانه شرکت و انتقال به مکان دیگر ، به دستور و تاکید مدیر عامل محترم جناب آقای دکتر نیک نام مبنی بر تجهیز هرچه باشکوهتر نمازخانه و با پیگیری های واحد منابع انسانی و ارتباطات و همکاری واحد نگهداری و تعمیرات مراحل جابجایی در دستور کار قرار گرفت . در این پروسه چیدمان کتیبه ها ، فرشها ،پرده ها و پارتیشن های مربوطه و هم چنین رنگ آمیزی ، طراحی و نظافت محل در مدت زمانی سه هفته ای انجام و به فرم ایده آل رسید.

به منظور اجرای طرح 5s و نظام آراستگی شرکت ، محل استقرار داروخانه در واحد ایمنی و بهداشت با نصب پارتیشن و قفسه بندی انجام و مراحل تجهیز دارو (اعم از انواع قرص ،آمپول و پماد) صورت پذیرفت.

در راستای بررسی و رفع مشکلات و موانع بنگاههای تولیدی و اقتصادی شهرستان تهران جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران روز یکشنبه مورخ یکم دی ماه در محل سالن جلسات سایپا آذین برگزار گردید.

در این جلسه که با ریاست معاونت برنامه ریزی و توسعه فرمانداری تهران برگزار گردید نمایندگان سازمان ها و ارگان های ذیربط شامل سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران ، شهرداری منطقه 21 ، همچنین نمایندگان مدیریت شعب بانک های مسکن و سپه منطقه غرب تهران و معاونت اعتبارات بانک های اقتصاد نوین و انصار و مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و جمعی از معاونین و مدیران ارشد سایپا آذین حضور داشتند.

در ابتدای جلسه پس از سخنان آقای دکتر فرنیاپور سرپرست محترم معاونت برنامه ریزی و توسعه فرمانداری تهران مبنی بر لزوم حمایت و پشتیبانی یکپارچه و همه جانبه کلیه دستگاههای ذیربط از بنگاه های تولیدی و اقتصادی در شرایط تحریم های ظالمانه و عزم فرمانداری و استانداری تهران در عملیاتی شدن سیاست های حمایتی دولت از این دسته از سازمان ها و بنگاه های تولیدی جهت تسهیل تولید اقتصادی ، با توجه به ماموریت کار گروه مذکور ، مدیریت شرکت سایپا آذین نیز با ارایه گزارشهایی در زمینه مشکلات و موانع و محدودیت های بانکی ، ترخیص کالاها و اقلام گمرکی ، مشکلات و محدودیت های مالیاتی ، بیمه و تامین اجتماعی خواستار حمایت ، همکاری و پشتیبانی موثر ارگان های ذیربط در جهت تحقق شعار رونق تولید سال 98 که فرموده مقام معظم رهبری بوده است ، شدند.

در پایان جلسه برنامه های آتی توسط دکتر نیک نام مدیر عامل سایپا آذین برای اعضای محترم کار گروه تشریح و تاکید شد که درصورت حمایت و همکاری سازمان های مذکور تحقق برنامه ها و دستیابی به اهداف برنامه ریزی شده در سایپاآذین به مراتب تسهیل گشته و با موفقیت و اثر بخشی و کارایی بیشتر و هزینه های عملیاتی کمتر همراه خواهد بود.

در ادامه برنامه بعد از اقامه نماز و صرف ناهار ، اعضای محترم کارگروه از خطوط تولید سایپا آذین بازدید بعمل آوردند.

به مناسبت میلاد یازدهمین اختر تابناک امامت و ولایت حضرت امام حسن عسکری (ع) مراسم جشن و مولودی خوانی با حضور مدیرعامل ،مدیران و جمعی از همکاران بعد از نماز ظهر و عصر در نمازخانه شرکت برگزار گردید.

در این مراسم مداح اهل بیت عصمت و طهارت آقای جامع با ذکر فضائل آن حضرت دقایقی نیز اشعاری در مدح آن حضرت سرود و مجلس را عطرآگین با نام آن امام همام نمود.

در پایان مراسم از حضار به صرف شیرینی و شربت پذیرایی به عمل آمد.

پیرو فرمایش مقام معظم رهبری در نامگذاری سال1398 بعنوان سال رونق تولید ملی، و چشم انداز گروه خودرو سازی سایپا در خصوصتنوع سبد محصولات ، ارتقاءکیفیت محصولات ، کاهش هزینه های تولید و همچنین بنا به درخواست شرکت پارس خودرو مبنی بر طراحی و تولید صندلی خودروکوییک R که از محصولات جدید آن شرکت محسوب می شود، طراحی ، تولید و تامین صندلی خودرو فوق در دستور کار شرکت سایپا آذین قرار گرفت .

بر همین اساس پس از بررسی های کارشناسی فضای داخلی خودرو فوق نمونه صندلی با طرح جدید آماده و در اختیار شرکت پارس خودرو قرار گرفت که منجر به اخذ تائیدیه نمونه و یک روز خط توسط شرکت سایپا آذین از آن شرکت گردید.

نظر به مساعدت مدیریت ارشد شرکت سایپا آذین و باتوجه به رفاه هرچه بیشتر پرسنل و با پیگیری واحد منابع انسانی و ارتباطات، تعاونی مصرف کارکنان شرکت بعد از 6 ماه تعطیلی دوباره به فعالیت خود ادامه داد.

در پی بازدید اعضا هیئت مدیره از تعاونی مصرف ،آقای دکتر نیک نام مدیرعامل شرکت با بیان اهمیت رفاه و آسودگی پرسنل عنوان نمودند که همکاران باید بتوانند کلیه ارزاق عمومی خود را از تعاونی تهیه کرده و هیچ دغدغه ای از این بابت نداشته باشند.

ایشان در ادامه صحبت های خود عنوان نمودند که اعضا هیئت مدیره نیز تمام تلاش خود را مضاعف کرده و در پی رفع موانع و مشکلات خواهند بود.

اطلاعات تماس

تهران کیلومتر14 جاده مخصوص کرج -بلوار ایران خودروی جنوبی انتهای خیابان زامیاد -بلوار گلستانک شرکت سایپا آذین

تلفن: 021-44922203
021-44922204
021-44922150
021-44922151
021-44922152
021-44922149

تلفن بازار یابی و فروش: 021-44922263

تلفن واحد آپشن: 021-44922180

تلفن اداره سهام:
021-88786071_4
021-88673403_10

واحد ارتباطات: 021-44922669

فکس: 021-44922207

ایمیل: saipaazin.pub@gmail.com