اخبار و رویدادها

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل قدیم و جدید شرکت سایپا آذین گفت: افزايش   بهره وري و سودآوري شركت هاي گروه در مسير رشد و تعالي سازمان از اولويت گروه خودروسازي سايپا است .

طی حکمی از سوی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا امیر رضا نخعی به عنوان مدیرعامل شرکت سایپا آذین منصوب شد.

در مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل قدیم و جدید شرکت سایپا آذین، دكتر محمدرضا سروش ضمن قدرداني از زحمات مهندس چرومي، مدیرعامل قبلی سایپا آذین، گفت: افزايش بهره وري و سودآوري بايد در اولويت کاری همه شركت هاي گروه قرار گرفته شود و در راستاي افزايش و سودآوري براي صاحبان سهام گام های جدي برداشته شود.

وي خاطر نشان كرد: با همكاري و همدلي تمامي همكاران بايد تغييرات لازم و كافي در ساختار مالي، نيروي انساني و سازماني شركت ها داده شود تا به بهره وري و رشد سازماني محقق شود.

سروش خاطر نشان كرد: شركت سايپا آذين به لحاظ پتانسيل و جايگاه، جزء شركت هاي پيشرو گروه است كه لازم است با تغييرات عمده در همكاري با شركت هاي زيرمجموعه، تقويت زنجيره تامين، افزايش كيفيت و كاهش قيمت تمام شده سهم بازار خود را افزايش دهد.

مديرعامل گروه سايپا افزود: براي برون رفت از شرايط موجود، شركت هاي گروه بايد با تغيير نگرش، فرهنگ بهره وري را در سازمان خود نهادينه كنند.

وي گفت: رشد و تعالي سازمان در گرو همكاري همه جانبه تمامي سطوح است كه براي رسيدن به اين مهم، كار مضاعف و تغييرات لازم در ساختار سازمان بايد در دستور كار قرار گيرد.

گفتني است در اين مراسم محسن چرومي مدير عامل پيشين سايپا آذين گزارشي ا ز عملكرد دوران تصدي خود ارائه داد و براي مهندس نخعي به عنوان مدير عامل جديد سايپا آذين آرزوي موفقيت كرد.

از آنجائیکه پیاده سازی و استقرار نظام آراستگی پیش نیاز موفقیت و اثربخشی سایر مدل ها و سیستم های مدیریتی هر سازمان محسوب می گردد ، آشنایی با این نظام در واقع آشنایی با چگونگی مدیریت مطلوب محیط کار و کسب نتایج با ارزش در ساماندهی محیط کار و ایجاد عادت های مطلوب و فرهنگ آراستگی می باشد .

شرکت سایپا آذین سال گذشته با حضور در دومین دوره جایزه نظام آراستگی موفق به ارتقاء از رده سازمان توانمند به رده شرکت های شایسته گروه خودروسازی سایپا گردید از این رو در سال 97 در راستای دست یابی به چشم انداز تعیین شده و با هدف قرار گیری در بین شرکت برتر گروه در جایزه ارزیابی نظام آراسته در طول سال جاری اقدام به اجرای فعالیت هایی به شرح زیر نموده است:

v    اخذ برنامه عملیاتی (5s) از کلیه واحدهای سازمانی

v    انجام بازدیدهای روزانه از واحدهای تولید ، نگهداری و تعمیرات و انبارها

v    ارائه گزارشات مصور از بازدیدهای روزانه

v    برنامه ریزی و اجرای ارزیابی های داخلی به صورت دوره ای

v    تشکیل تیم های نظام آراستگی همراستا با تیم های مدیریت کارخانه

v    تشکیل جلسات کمیته راهبری متشکل از مدیران ارشد سازمان

v    ارسال پیام های آموزشی در اتوماسیون اداری به منظور نهادینه سازی و تعمیق فرهنگ نظام آراستگی 5s در سازمان

v    آموزشاصول 5 گانه نظام آراستگی 5s با رویکرد اجرایی به کلیه گپ لیدرهای خطوط تولید

v    تهیه و تدوین کارنامه عملکرد نظام آراستگی و ارسال کارنامه عملکرد به صورت سه ماهه به واحدها

v    برگزاری جلسات توجیهی با اعضای تیم های نظام آراستگی در راستای شفاف سازی روند اجرای اصول 5s

دبیرخانه نظام آراستگی سایپا آذین در مدیریت طرح و برنامه از ابتدای سال 97 در راستای ارزیابی اثر بخشی اقدامات انجام شده ، با هدف گسترش ، ارتقا و تعمیق اصول نظام آراستگی و نهادینه سازی فرهنگ نظام آراستگی و توسعه و تسری آن در تمام گستره سازمان اقدام به برگزاری سه دوره ارزیابی جامع نظام آراستگی در کل سازمان شامل واحدهای ستادی و تولیدی نموده است . سومین دوره ارزیابی از تاریخ 28 آبان لغایت 6 آذر ماه برگزار گردید . دامنه ی ارزیابی شامل واحدهای تولیدی ، ستادی ، نگهداری و تعمیرات ، انبارها و محوطه سازمان بود . پیرو ارزیابی انجام شده گزارش کامل و جامع از وضعیت سازمان در حوزه های مختلف تدوین و به کلیه واحدها منعکس شد تا با بهره گیری از نقاط قوت شناسائی شده بتوان قدمی بلند در تقویت نقاط قابل بهبود برداشت .

سایپا آذین امید دارد با برنامه های مصوب و فعالیتهای انجام شده در حوزه نظام آراستگی بتواند در راستای دستیابی به اهداف سازمانی و توسعه شاخص های بهره وری به تاثیر گذاری مطلوب و نتیجه بخش دست یابد.

آگهی مزایده عمومی 9702 شرکت سایپا آذین

شرکت سایپا آذین در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده عمومی نسبت به فروش ضایعات عادی تولید خود به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید.

زمان بازدید: تاریخ 25/09/97 لغایت 04/10/97 از ساعت 8 الی 15

زمان ارائه پیشنهاد قیمت: تاریخ 25/09/97 لغایت 04/10/97 از ساعت 8 الی 15

محل بازدید: انبار ضایعات شرکت سایپا آذین

محل دریافت اسناد: سایت شرکت به آدرس SAIPA-AZIN.COM بخش مناقصات/مزایدات

محل ارائه پیشنهاد قیمت :دبیر خانه شرکت سایپاآذین

شماره تماس :44922263

با توجه به اهمیت جایگاه نظام های مشارکتی در مسیر تحقق اهداف سازمان و استفاده از خرد جمعی برای این مهم ، شرکت سایپا آذین با رویکرد گسترش و ترویج نظام های مشارکتی در سطح سازمان و بهبود تعامل دوسویه بین دبیران نظام پیشنهادها و دبیرخانه نظام پیشنهادها ، اقدام به برگزاری جلسات هم اندیشی با حضور دبیران نظام پیشنهادها نموده است ،محور بحث و تبادل نظرات حاضرین در این جلسات ، به شرح ذیل بوده است :

 • شناسائی عارضه های نظام پیشنهادها
 • Ø اقدامات لازم در خصوص بهبود فرآیند دریافت ، بررسی و گزینش پیشنهادها .
 • ایجاد دسترسی به سیستم ثبت پیشنهادها جهت رویت روند بررسی پیشنهادها به دبیران نظام پیشنهادها در راستای تقویت ارتباط بین دبیران و پیشنهاد دهندگان .
 • معرفی و تشریح وظایف و مسئولیت های دبیران نظام پیشنهادها به واحدهای زیربط توسط دبیرخانه .
 • معرفی مشارکت کنندگان برتر و تقدیر از ایشان همزمان با ارائه کارنامه نظام پیشنهادها به منظور ایجاد انگیزه در پرسنل

در این راستا پیرو فعالیت های صورت گرفته ، جلسات هم اندیشی دبیران نظام پیشنهادها به صورت دوره ای در سایپا آذین برگزار و در جلسات مذکور گزارش کامل و جامع از عملکرد واحدها شامل سرانه پیشنهادهای ارائه شده هر واحد ، میزان مشارکت کنندگان هر واحد ، سرانه پیشنهادهای تائید و اجرا شده و ... ارائه می گردد، همچنین در این جلسات کارنامه عملکرد نظام پیشنهادها ، تعاریف شاخص ها ، اهداف و عملکرد واحدهای سازمان در حوزه پیشنهادها و شرح وظایف دبیران نظام پیشنهادها به صورت کامل تشریح و مورد بررسی قرار می گیرد و راهکارهایی در راستای بهبود فرآیند پیشنهادها از سوی دبیران نظام پیشنهادها ارائه می گردد .

دبیرخانه نظام پیشنهادهای سایپا آذین مدیریت طرح و برنامه از ابتدای سال 97 با هدف گسترش ، ارتقا و تعمیق رویکرد نظام پیشنهادها و از طرفی فعال نمودن دبیران نظام پیشنهادها، اقدامات ذیل را انجام داده است:

 • تهیه نرم افزار ثبت و گزارش گیری پیشنهادها
 • تهیه و تدوین کارنامه عملکرد نظام پیشنهادها و ارسال کارنامه عملکرد به صورت سه ماهه به واحدها
 • برگزاری جلسات توجیهی با پرسنل در راستای شفاف سازی روند بررسی و اجرای پیشنهادها
 • بهبود و اصلاح فرایند بررسی ، تائید و اجرای پیشنهادها
 • برگزاری آموزش های جوار کارگاهیدر سطوح صف و ستاد در راستای جلب مشارکت و آگاهی پرسنل از تاثیرگذاری پیشنهادهای ارائه و اجرا شده.
 • ارسال پیام های آموزشی در اتوماسیون اداری جهت نهادینه کردن فرهنگ مشارکت در سازمان
 • آموزش اعضای تیم تخصصی بررسی و ارزیابی پیشنهادها و دبیران نظام پیشنهادها
 • برگزاری جلسات هم اندیشی با دبیران نظام پیشنهادها در خصوص ارزیابی عملکرد واحدها بصورت مستمر

سایپا آذین امید دارد با برنامه های مصوب و اقدامات انجام شده در حوزه پیشنهادها بتواند به اهداف تعیین شده در این حوزه دست یابد و به صورت مناسب از این ابزار در راستای دستیابی به اهداف سازمانی و ارتقا توسعه شاخص های بهره وری بهره برداری نماید.

جمعی از دانشجویان کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی دانشگاه شهید بهشتی به منظور آشنایی با فرآیندهای تولیدی از خطوط مختلف فوم، رنگ، اتصالات، دوخت ، برش و مونتاژ نهایی به همراه کارشناسان مهندسی و ایمنی شرکت سایپا آذین بازدید نمودند.

شرکت سایپا آذین در کنار دیگر شرکت های گروه خودرو سازی سایپا در سیزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی قطعات ،لوازم و مجموعه های خودرو تهران که از تاریخ 21 لغایت 24 آبانماه در سالن میلاد برگزار گردید شرکت نمود. در این نمایشگاه سایپا آذین با کلیه ظرفیت و توانمندی های فنی و مهندسی خود و ارائه صندلی های چانگان چرم ،سراتو چرم ،برلیانس ،کوییک برقی و فوم کامل صندلی حضور داشت.

باتوجه به پایان ماه صفر و تقارن رحلت حضرت رسول اکرم (ص)، شهادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت علی بن موسی الرضا (ع) مراسم عزاداری و سینه زنی با حضور جمعی از همکاران و مدیریت با ذکر مدیحه سرایی مداح اهل بیت آقای سرآبادانی در نمازخانه شرکت برگزار گردید.

به اطلاع می رساند از این پس جهت خرید محصولات شرکت سایپا آذین می توانند به محل شرکت به آدرس تهران کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج بلوار ایران خودروی جنوبی انتهای خیابان زامیاد بلوار گلستانک شرکت سایپا آذین واحد آپشن به صورت حضوری مراجعه فرمایند. ضمنا امکان خرید اینترنتی محصولات نیز فراهم شده است که متقاضیان می توانند جهت خرید اینترنتی به سایت www.saipastore.com مراجعه نمایند.

با توجه به آغاز هفته دفاع مقدس ،حماسه و رشادت های دلیر مردان این سرزمین مراسم تجلیل از ایثارگران ،جانبازان و خانواده های معزز شهدا شرکت سایپا آذین با حضور سردار گلزاری یکی از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس، مدیران ارشد و کارکنان در نمازخانه شرکت برگزار گردید.

در این مراسم آقای ترابخانی فرمانده بسیج شرکت ضمن عرض خوشامدگویی به حضار از سردار گلزاری دعوت به سخنرانی نمودند

سردار گلزاری در ابتدای صحبت های خود از نقش و رهبری حکیمانه امام و راهبردهای کلیدی و تاثیر گذار بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران اشاره و در ادامه با بیان نقش ، روحیه و انگیزه الهی فرزندان این مرز و بوم از رشد و بینش سیاسی ،درایت ،آگاهی و شعور الهی آنان علی رغم همه سختی ها و فشار های ناجوانمردانه دشمنان دین خدا ایستادگی و مقاومت را پیشه خویش ساختند تا به تاسی از مولا و سالارشان حضرت ابا عبدالله الحسین ع در تحقق شعار هیات منا الذله هرگز تسلیم ننگ و ذلت نشوند و از کیان ، ناموس و حیثیت اعتقادی خود دفاع کنند

پس از پایان مراسم مدیر عامل و اعضا هیئت مدیره لوح تقدیر و هدایا به رسم یابود به تنی چند ازهمکاران اهدا نمودند.

با توجه به فرارسیدن ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع ) و یاران با وفایش واحد منابع انسانی و ارتباطات سایپا آذین اقدام به برپایی و برگزاری مراسم سوگواری و سینه زنی با مشارکت عظیم همکاران و مدیریت در روز سه شنبه مورخ 27/6/97 با مداحی ذاکر اهل بیت آقای راجی نمود. در پایان مراسم و بعد از اقامه نماز ظهر و عصر کلیه همکاران سر سفره پربرکت احسان حضرت سید الشهدا مهمان شدند.

اطلاعات تماس

تهران کیلومتر14 جاده مخصوص کرج -بلوار ایران خودروی جنوبی انتهای خیابان زامیاد -بلوار گلستانک شرکت سایپا آذین

تلفن: 021-44922203
021-44922204
021-44922150
021-44922151
021-44922152
021-44922149

تلفن بازار یابی و فروش: 021-44922263

تلفن واحد آپشن: 021-44922180

تلفن اداره سهام: 021-22923895

واحد ارتباطات: 021-44922669

فکس: 021-44922207

ایمیل: saipaazin.pub@gmail.com