اخبار و رویدادها

سایپا آذین در سال جاری در جهت ارتقا نظام آراستگی ، نقشه راه سه ساله ای را به عنوان برنامه راهبردی نظام آراستگی برای دستیابی به اهداف متصور در سازمان تدوین نمود و در این راستا به منظور دستیابی به نتایج برنامه ریزی شده با مدیریت مطلوب محیط کار و کسب نتایج با ارزش و ایجاد عادت ها و رفتارهای مطلوب سازمانی و فرهنگ آراستگی تلاش نموده است .

سایپا آذین سال گذشته با حضور در دومین دوره ارزیابی موفق به ارتقا رده سازمان توانمند به رده شرکت های شایسته گروه خودروسازی سایپا گردید ، از این رو در سال 97 در راستای هدفگذاری ها و با وجود مشکلات، موانع و محدودیت های موجود در حوزه صنعت خودرو سازی ، اقدامات گسترده ای در جهت بهبود و ارتقا نظم و پاکیزگی و مدیریت محیط کار به عمل آورد.

سومین دوره ارزیابی نظام آراستگی توسط تیم ارزیابی گروه سایپا ، در مورخ 1/12/97 با بازدید از خطوط تولید ، بخش های ستادی ، انبارها ، محوطه سازمان و کارگاه مهندسی ، ... و از طریق مشاهده و مصاحبه با پرسنل سازمان برگزار گردید . در بخشی از فرایند ارزیابی کلیه اقدامات و فعالیتها و نتایج حاصل در سال 97 ، توسط دبیرخانه نظام آراستگی در مدیریت طرح و برنامه سایپا آذین در قالب یک گزارش جامع و کامل به تیم ارزیابی ارائه شد.

سایپا آذین تلاش و اهتمام لازم را دارد که با برنامه های مصوب و فعالیتهای انجام شده در حوزه نظام آراستگی بتواند ضمن تحقق اهداف سازمانی و توسعه شاخص های بهره وری به ویژه در حوزه های تولید و کیفیت محصولات و از طرفی در گستره منابع انسانی ضمن قرار گیری در بین شرکت های برتر گروه در ارزیابی نظام آراسته به تاثیر گذاری مطلوب و نتیجه بخش در سطح گروه سایپا دست یابد.

نظر به اهمیت تعیین تطابق و میزان اثر بخشی پیاده سازی ، حفظ و اجرای انواع سیستم های یکپارچه مدیریت و در راستای اجرای الزامات و افزایش رضایت مشتری ، ممیزی مراقبتی سیستم های مدیریت کیفیت صنعت خودرو بر اساس استاندارد IATF 16949:2016 ، مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001:2007 و مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015 با دامنه کلیه محصولات و انواع مجموعه های صندلی شرکت سایپا آذین توسط تیم ارزیابی شرکت IMQ در روزهای 29 و 30 بهمن ماه برگزار گردید.                                                                                                                  

در نشست افتتاحیه ممیزی با حضور مدیر عامل ، اعضای هیئت مدیره، معاونان و مدیران سایپا آذین،             امیر رضا نخعی مدیر عامل سایپا اذین با تاکید بر اهمیت ارزیابی به عنوان یک فرآیند عملیاتی دو سویه و تفاوت های بازرسی و ارزیابی ،نتایج ارزیابی را برای سازمان یک فرصت دانسته و در خصوص تعریف اقدامات اصلاحی اثر بخش و اولویت بندی شده جهت تدوین برنامه های اجرایی سال 98 به عنوان ارمغان ارزیابی مذکور تاکید نمود.

مدیر عامل سایپا آذین دو عامل جسارت و تبیین نگاه نو را جهت عبور از پیچ ها و موانع مقابل صنعت خودرو لازم دانسته و برنامه های کلان سال 98 در جهت ارتقا سطح کیفی محصولات گروه X100/ X200 را مطابق استاندارد های محصولات با سطح کیفی بالاتر از جمله برلیانس با بازنگری پلت فرم صندلی طی سال آینده در سایپا آذین تبیین نمود.

در اجرای این فرآیند، تیم ممیزی اقدام به بررسی و ارزیابی تطابق فعالیتهای واحدهای مهندسی، طرح و برنامه، برنامه ریزی و انبارها، آزمایشگاه های کیفیت و مهندسی، کنترل کیفیت و تضمین کیفیت، آموزش، HSE ، خطوط تولید فوم، برش و دوخت، جوشکاری و ریل و مکانیزم و خطوط مونتاژ نهایی صندلی، نگهداری و تعمیرات، منابع انسانی، آتش نشانی در حوزه حراست با الزامات استاناردی، قانونی و مشتری در هر سه استاندارد در ابعاد کیفیت، ایمنی و زیست محیطی نمود.

در جلسه اختتامیه و پیرو ارائه گزارش ممیزی های فوق برای هر سه سیستم کیفیت، ایمنی و بهداشت شغلی و مدیریت زیست محیطی ، تیم ارزیابی با اشاره به نقاط قوت شرکت سایپا آذین از جمله در زمینه بهبود زیر ساخت آزمایشگاه ها ،تهیه گزارش آنلاین داشبورد مدیریت جهت تصمیم سازی سریع و درست و مدیریت ارتقا تامین کنندگان و همچنین افزایش میزان و سطح آموزش و راه اندازی سانترال واکس فوم در حوزه HSE به عنوان نقاط قوت قابل توجه عنوان کرد. در پایان بر اساس اعلام تیم ممیزی، انطباق عملکرد سایپا آذین در هر سه موضوع جهت تمدید گواهینامه های مذکور به موسسه مرجع صدور گواهینامه، توصیه می گردد.

با توجه به تقارن دهه مبارک فجر و ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) جمعی از بسیجیان و همکاران شرکت سایپا آذین با حضور در مرقد مطهر امام خمینی (ره) و گلزار شهدا با آرمان های آن امام راحل و رهبری معظم تجدید میثاق کردند.

جایزه تعالی مدیریت منابع انسانی در سطح گروه خودروسازی سایپا با هدف ایجاد نگرش سیستمی و جامع بر عملکرد و استقرار فرآیندهای موجود در حوزه منابع انسانی به صورت سالیانه برگزار و به سازمان های برتر در این حوزه اعطاء می گردد . ارزیابی انجام شده در این حوزه بر اساس معیارها و زیر معیارهای تدوین شده در نظام تعالی مدیریت منابع انسانی گروه و با هدف ایجاد مکانیزم مناسبجهتارزيابيمدونمديريتمنابعانسانيشركتهايگروهوحصول اطمينانازاجرايفرآيندهاوبرنامههايحوزهمنابعانساني، انتخاب ،معرفيوقدردانيازسازمانهايبرتردرحوزهنظامتعاليمديريتمنابعانساني ،ايجادفضايرقابتيمناسببينشركتهايگروهسايپا، فراهمنمودنامكانتبادلتجربياتموفقدربينشركتها برگزار می گردد .

در همین راستا ارزیابی شرکت سایپا آذین نیز روز یکشنبه مورخ 14/11/ 97 توسط تیم ارزیابی گروه سایپا صورت گرفت ، جلسه افتتاحیه ارزیابی با حضور هیئت مدیره ، معاونین و جمعی از مدیران برگزار و فرآیند ارزیابی با ارائه گزارشی از اقدامات مطابق معیارهای مدل و توضیح و تشریح موارد مرتبط به ارزیابان آغاز گردید و تیم ارزیابی با حضور در بخش های مختلف سازمان نسبت به ارزیابی معیارهای مدل در حوزه های مختلف اقدام نمود .

در ادامه آقای مهندس نخعی مدیر عامل سایپا آذین ضمن حضور در فرآیند ارزیابی و خوش آمد گویی به تیم ارزیابی ، با تاکید بر اهمیت ارزشهای سازمانی به نقشمنابعانسانيبهعنوانعامليحياتي وراهبرديدربقايسازمان اشاره نمودند واينعامل را موجبارتقاءبهرهوريدرسازمانو علتاصليبقاءسازمانهايامروزيقلمدادکردند .

در جلسه اختتامیه تیم ارزیابی ضمن تشکر از همکاری سازمان با اشاره به نقاط قوت از جمله حمایت مدیران ارشد از منابع انسانی ، تدوین و جاری سازی راهبرد مناسب ، ارتباط و تعامل مناسب بین کارکنان و حوزه منابع انسانی به تشریح نقاط قابل بهبود نیز اقدام نمود .

سجاد سخائی، مدیر برنامه ریزی شرکت سایپا آذین با توجه به اولویت اصلی گروه در مشتری مداری و تقویت زنجیره تامین و افزایش تولید صندلی در شرکت سایپا آذین اظهار داشت: تولید صندلی در دی ماه سال جاری نسبت به ماه گذشته حدود 30 درصد رشد تولید داشته است.

وی در ادامه با اشاره به وجود برخی مشکلات در تامین قطعات از سوی پیمانکاران افزود: از هفته آخر دی ماه به دستور مدیر عامل محترم سایپا آذین، پروژه افزایش تولید کلید خورده است که منجر به رشد 40 درصدی تولید نسبت به هفته های قبل شدهو تعداد تولید به مرز 1000 دستگاه در روز رسیده است که با توجه به تیراژ گروه، این روند صعودی امیدوار کننده می باشد.

وی افزود بدون شک تحقق برنامه تولید علی رغم تحریم ها و محدودیت های ایجاد شده نتیجه همت، همدلی و تلاش صادقانه همه همکاران بوده است.

مهندس سخائی ابراز امیدواری کرد با تداوم روند تحقق تولید و اجرای کلیه برنامه های عملیاتی، روزهای طلائی برای شرکت سایپا آذین و گروه سایپا رقم خواهد خورد.

نظامهای مشارکتی ابزارها و سیستم هائی هستند که کارکنان را به تفکر خلاق درباره کار و محیط کاری شان ترغیب می کند . این نظامها ابزاری قدرتمند در جهت پرورش خلاقیت در سازمان ها می باشد چرا که در سه فاز 1- ارائه پیشنهاد 2- بررسی پیشنهاد و 3- اجرای پیشنهاد ، ایده های خلاقانه کارکنان را در جهت اجرایی نمودن آن ها توسعه و پرورش می دهد.

پرورش خلاقیت در سازمان از طریق ابزاری چون نظام پیشنهادها، تنها زمانی به درستی و اثر بخش می تواند اجرا گردد که کارکنان سازمان مشارکت فعال در این نظام داشته باشند و پیشنهادها و ایده های خلاقانه خود را ، ارائه نموده و دانش و تجربه شان را با سازمانشان به اشتراک بگذارند .

دبیرخانه پیشنهادها در مدیریت طرح و برنامه سایپا آذین به منظور ارج نهادن به این مهم و تشویق فعالان نظام پیشنهادها ، با برگزاری مراسم تقدیر و تشکر از همکارانی که به نوعی در اجرای فرایند نظام پیشنهادها سهیم بوده و با ارایه پیشنهاد یا بررسی فنی پیشنهادها سازمان را در دستیابی به اهداف متصور در این عرصه برای بهبود ، ارتقا ، اصلاح ، توسعه ، تعمیق و ........   یاری می رسانند تقدیر و تشکر به عمل آورد.

دبیرخانه پیشنهادهای سایپا آذین در نظر دارد با اجرای برنامه های عملیاتی مصوب به صورت مستمر و با ارائه راهکارهای عملی و کاربردی در جهت افزایش مشارکت کارکنان در سایپا آذین به عنوان یکی از سازمان های پیشرو در سطح گروه خودروسازی سایپا جهت تحقق اهداف از پیش تعیین شده اقدام نماید.

همزمان با ایام سوگواری بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مراسم سوگواری و عزاداری با مدیحه سرایی مداح اهل بیت آقای سرآبادانی با حضور مدیریت ارشد ،هیئت مدیره و کارکنان در نمازخانه شرکت سایپا آذین برگزار گردید.

مراسم تودیع و معارفه فرمانده سابق و فعلی پایگاه بسیج شهید سلام زاده شرکت سایپا آذین با حضور دکتر حسین زاده فرمانده بسیج گروه خودرو سازی سایپا ، مهندس نخعی مدیر عامل ،اعضا هیئت مدیره و جمعی از مدیران و اعضا شورای بسیج در سالن کنفرانس شرکت برگزار گردید.

در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از زحمات آقای راشید ترابخانی ، آقای سید مصطفی عظیمی به عنوان فرمانده جدید پایگاه منصوب و حکم خود را دریافت کرد.

در ابتدای مراسم مهندس نخعی ضمن بیان این مطلب که بسیج یادگار امام راحل می باشد از تلاشهای مجدانه آقای ترابخانی فرمانده سابق بسیج قدردانی و تشکر نمود و از فرمانده جدید پایگاه به عنوان جوانی متهعد وتلاشگر در عرصه کیفی شرکت نام برد که همواره یار و یاور تولید و اقدامات سازمان بوده و برای ایشان در جهت پیشبرد اهداف سازمان آرزوی موفقیت نمود.

در ادامه دکتر حسین زاده مسولیت بسیج و بسیجیان را در عرصه های تولید و در حالی که تحریم های ناجوانمردانه دشمنان از هر سو تولید کشور را به خطر انداخته است حساس و کلیدی عنوان کرد و برنقش پررنگ تر آنان اشاره نمود.

در پایان مراسم حکم آقای عظیمی توسط مهندس نخعی تحویل ایشان گردید.

شرکت سایپا آذین به همراه شرکت های گروه خودروسازی سایپا در سومین نمایشگاه بین المللی خودرو تهران که از تاریخ 18 لغایت 21 دی ماه در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب برگزار گردید حضور یافت .

سایپاآذین با ماموریت طراحی و تولید مجموعه صندلی خودروهای گروه خودروسازی سایپا و تولید و تامین حدود 80 درصد از صندلی های تولید گروه در سال 97 ، در کنار سایر شرکتها با حضور در نمایشگاه فوق اقدام به عرضه و نمایش محصولات و توانمندی های خود در عرصه های طراحی ، مهندسی و تولیدی انواع مجموعه صندلی خودرو نموده است .

در غرفه سایپاآذین نمونه صندلی خودروهای برلیانس ، سراتو ، چانگان ، کوئیک معمولی و برقی ، خودروی رهام ( SP100) در کنار سایر مجموعه صندلی های گروه X100 , X200 به معرض نمایش بازدیدکنندگان نمایشگاه گذاشته شد. با توجه به تمرکز گروه خودروسازی سایپا در این نمایشگاه بر داخلی سازی قطعات و مجموعه ها و از طرفی رویکرد ایجاد دانش و همکاری شرکتهای دانش بنیان ، سایپاآذین نیز در همین راستا در صدد ارایه تلاشها واقدامات موفق آن شرکت در دستیابی به هدف مهم داخلی سازی در قطعات فوم ، پارچه و روکش و برخی قطعات فلزی و پلیمری صندلی های چانگان و سراتو و از سوی دیگر موفقیت در دستیابی به هدف داخلی سازی صد در صد مجموعه صندلی های خودروهای برلیانس H200 ، H300 و کراس و صندلی خودروهای آریو و کوئیک با استفاده از پلتفرم های تعریف شده ، بوده است .

توانمندیهای این شرکت با عرضه و نمایش محصولات در غرفه ای به مساحت 50 مترمربع در زیر مجموعه غرفه های گروه سایپا به نمایش گذاشته شد.

یکی از عوامل مهم بهره وری ، داشتن سازمانی آراسته و مرتب است ، در چنین سازمانهائی کارکنان روحیه بیشتر و بهتری برای کار دارند ، همه چیز مرتب است و دسترسی به هرچیزی به سادگی میسر است. این سازمان ها دارای چنان نظم و انضباطی هستند که مشاهده آنها و یا کار با آنها واقعا لذت بخش است. برای داشتن چنین سازمانی، گام اول یادگیری اصول و گام های نظام آراستگی یا همان 5Sاست ، ایجاد شرایط مطلوب در محیط کار و زندگی کاری در صورت به خدمت گرفتن تکنیک ها و اصول نظام آراستگی پاکیزگی، نظم و ترتیب، تمیزی، استانداردسازی و نهادینه کردن و همچنین تدوین برنامه دقیق زمانبندی شده فعالیت های اجرائی میسر می باشد. این روش در ایجاد محیطی سازمان یافته، مرتب ، پاکیزه ، استاندارد و سامان یافته تاکید دارد که از طریق ابزاری چون آموزش به کارکنان و ایجاد دانش مورد نیاز آن محقق خواهد شد.

آشنایی با این نظام در واقع آشنایی با چگونگی مدیریت مطلوب محیط کار و کسب و نتایج با ارزش در ساماندهی محیط کار و ایجاد عادت های مطلوب و فرهنگ آراستگی می باشد .

دبیرخانه نظام آراستگی شرکت سایپا آذین در مدیریت طرح و برنامه در سال جاری، با تدوین برنامه عملیاتی نظام آراستگی در کلیه حوزه های سازمان ( تولید ، انبارها ، ستاد و محوطه ... ) سعی در تحقق اهداف تعیین شده داشته است ، همچنین در این راستا اقدام به برگزاری دوره آموزشی نظام آراستگی با حضور مسئولان تیم های 5s ( گپ لیدرهای تولید ) با رویکرد اجرایی نموده است .

سرفصل مطالب ارائه شده در جلسات آموزشی شامل ، اهمیت و اهداف نظام آراستگی ، موانع پیاده سازی نظام آراستگی در سازمان ، تعاریف و نمونه هایی از تکنیک های اجرایی اصول نظام آراستگی، معرفی برترین سازمان های شایسته در حوزه نظام آراستگی ، شناسایی عارضه های نظام آراستگی و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت بهبود و ارتقا عملکرد نظام آراستگی سازمان بود .

لازم بذکر است در راستای ترویج و نهادینه سازی آموزش های انجام شده در واحدهای تولیدی سازمان ، کلیه گپ لیدر ها موظف به برگزاری جلسات آموزشی با حضور نمایندگان دبیرخانه نظام آراستگی با استفاده از روش آبشاری(CASCADE) به پرسنل مربوطه گردیدند.

v    مراحل اجرای طرح :

ü     برگزاری جلسات توجیهی با مدیران ، روسا و اعضای تیم های نظام آراستگی در راستای شفاف سازی روند اجرای طرح مذکور .

ü     آموزش اصول نظام آراستگی به گپ لیدرهای تولید توسط دبیرخانه آذین .

ü     آموزش اصول نظام آراستگی توسط گپ لیدرها به اعضاء گپ مربوطه ( اپراتورهای تولید )

ü     اجرای کاربردی اصول نظام آراستگی توسط گپ لیدرها ( با بکارگیری تکنیک های مرتبط ) .

ü     بررسی اثر بخشی آموزشهای انجام شده توسط دبیرخانه نظام آراستگی ( با تهیه چک لیست ) و ارائه بازخورد به گپ لیدرها تاحصول نتایج مطلوب .

در پایان دوره آموزشی برگزار شده جهت ارزیابی اثر بخشی اقدامات انجام شده ، با هدف گسترش ، ارتقا و تعمیق اصول و فرهنگ نظام آراستگی و توسعه و تسری آن در تمام گستره سازمان، دبیرخانه نظام آراستگی اقدام به ممیزی و پایش اجرای اصول نظام آراستگی نمود.

پیرو ارزیابی انجام شده گزارش کامل و جامع از وضعیت سازمان در حوزه های مختلف تدوین و به کلیه واحدها منعکس شد تا با بهره گیری از نقاط قوت شناسائی شده بتوان قدمی بلند در تقویت نقاط قابل بهبود برداشت

سایپا آذین امید دارد با اجرای برنامه های مصوب و فعالیتهای انجام شده در حوزه نظام آراستگی بتواند در راستای دستیابی به اهداف سازمانی و توسعه شاخص های بهره وری به تاثیر گذاری مطلوب و نتیجه بخش دست یابد و در کسب مجدد رتبه سازمان شایسته در سطح گروه سایپا موفق گردد

اطلاعات تماس

تهران کیلومتر14 جاده مخصوص کرج -بلوار ایران خودروی جنوبی انتهای خیابان زامیاد -بلوار گلستانک شرکت سایپا آذین

تلفن: 021-44922203
021-44922204
021-44922150
021-44922151
021-44922152
021-44922149

تلفن بازار یابی و فروش: 021-44922263

تلفن واحد آپشن: 021-44922180

تلفن اداره سهام: 021-22923895

واحد ارتباطات: 021-44922669

فکس: 021-44922207

ایمیل: saipaazin.pub@gmail.com