باز/بسته
  نظر شما راجع به سايت چيست؟

باز/بسته
 
باز/بسته
محصولات قبلی شرکت

1.       صندلی پراید صبا

2.      صندلی پراید نسیم

3.    صندلی پراید141

4.    صندلی پراید صادرات

5.    رودری پراید معمولی(نسیم و صبا)

6.     رودری پراید صادرات

7.    رودری پراید 141

8.    صندلی زانتیا

9.     رودری زانتیا

10.   صندلی وانت شوکا

11.    صندلی وانت معمولی نیسان

12.   صندلی ریو معمولی

13. صندلی ریو اتوماتیک

14. صندلی سپند

15. صندلی مینی بوس ایسوزو

16.  صندلی پاژن

صندلی کامیون بنز
محصولات فعلی شرکت

1.       صندلی x141

2.      صندلیx111

3.    صندلی x131

4.    صندلی x132

5.    صندلی نیسان بهینه

6.     صندلی تیبا

7.    صندلی صادرات

8.    صندلی EX (ایربگ+هیدرولیک+ABS )

9.     صندلی مینی بوس کروز(هیوندای)

محصولات تحت بررسی آینده

1.       صندلی سراتو

2.      صندلی MVM

3.    صندلی کامیونT375

4.    صندلی JAC

5.    تخت و صندلی واگن مسافری

 • 1370

  شرکت در تاریخ 28/12/1370 با سرمایه ای به مبلغ یک میلیون ریال تمامآ متعلق به شرکت سایپا تحت شماره 89297 در اداره ثبت شرکتها ومالکیت صنعتی تهران به منظور تولید قوای محرکه پراید وبا نام شرکت سایپا موتور (سهامی خاص)به ثبت رسید

 • 1373

  همزمان با شروع عملیات احداث ساختمان کارخانه بر اساس تصمیمات متخذه از سوی شرکت مزبورفعالیت شرکت به مونتاژ خودرو رنو پنج تغییر یافت ودر این راستا پروانه فعالیت صنعتی شماره 3193 از سوی وزارت صنایع برای مونتاژسالانه ده هزار خودروی فوق اخذ وبهره برداری آزمایشی از خطوط تولید از شهریور ماه سال 1373آغاز شد.

 • 1374

  بموجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 5/4/1374 نام شرکت به شرکت تولیدی اتومبیل شتاب خودرو (سهامی خاص) وسرمایه آن به مبلغ یک میلیارد ریال تغییر یافت وموضوع شرکت در راستای تغییر فعالیت مذکور اصلاح گردید . دراجرای سیاستگذاریهای سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران در رابطه با صنعت خودرو بموجب مصوبه شماره 604 مورخ 10/12/1374 هیت عامل سازمان مزبور ادامه پروژه تولید خودرو رنو پنج در شرکت پارس خودرو به شرکت سایپا ابلاغ وبموجب توافقات منعقده فیمابین دو شرکت کلیه ماشین آلات وتجهیزات وقطعات یدکی مربوط به شرکت مزبور منتقل گردید . همزمان به منظور استفاده از سرمایه گذاری انجام شده بموجب نامه شماره 981/1187/11 مورخ 9/2/1375 شرکت سایپا تولید صندلی ورودری خودرو بعنوان فعالیت جدید به این شرکت ابلاغ واز آبان ماه سال 1375 محصولات تولیدی به شرکت سایپا تحویل گردید.

 • 1379

  براساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/3/1379 موضوع فعالیت شرکت اصلاح وسرمایه آن به مبلغ سی میلیارد ریال افزایش یافته ونام آن به شرکت طراحی وساخت قطعات داخلی خودرو سایپا آذین (سهامی عام) تغییر یافته است.

 • 1383

  مطابق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21 دی ماه 1383 سرمایه شرکت از مبلغ سی میلیارد ریال به مبلغ صد میلیارد ریال افزایش یافته است . در حال حاضرشرکت سایپا آذین (سهامی عام) جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سایپا میباشد. مرکز ثبت شده شرکت واقع در کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج- بلوار ایران خودروی جنوبی – انتهای خیابان زامیاد – بلوار گلستانک – شماره 12 میباشد.

 • 1389


  کسب گواهینامه ISO 14001:2004 در تاریخ 28/04/1389

 • 1390


  کسب گواهینامه ISO 9001:2008 در تاریخ 02/12/1390

  کسب گواهینامه ISO/TS 16949:2009 در تاریخ 02/12/1390

 • 1391

  کسب گواهی تحقیق و توسعه در تاریخ 12/02/1391