نوع عنوان توضیحات تاریخ تاریخ انقضا وضعیت
مناقصه مناقصه عمومی خرید خدمات ایاب و ذهاب پرسنل سال 1399 ( سرویس حمل و نقل کارکنان) شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه عمومی خرید خدمات ایاب و ذهاب پرسنل سال 1399 ( سرویس حمل و نقل کارکنان)را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 19/05/99 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 442 1399/05/07 1399/05/19 باز
مناقصه خرید خدمات طراحی، تامین مواد،ساخت،حمل و نصب تجهیزات سانترال گاز Co2 شرکت سایپا آذین در نظر دارد تا خدمات طراحی، تأمین متریال، ساخت، حمل و نصب تجهیزات سانترال گاز co2را از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 14/05/99 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک به دبیرخانه سایپا آذین اقدام نمایند. 1399/04/31 1399/05/14 بسته
مناقصه ساخت فیکسچر کنترلی SP100 شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه محدود "خرید خدمات ساخت فیکسچر کنترلی SP100 "را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 05/05/99 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید.
تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 442
1399/04/24 1399/05/20 باز
مناقصه تمدید مناقصه خرید خدمات ساخت فیکسچر جوشکاری X211 و X212 شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه محدود "خرید خدمات ساخت فیکسچر جوشکاری X211 و X212 "را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 07/05/99 تمدید گردید لذا نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید.
تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 442
1399/04/23 1399/05/21 باز
مناقصه تمدید مناقصه خرید خدمات حمل ونقل کالا ( ورق ، لوله و مفتول)سال 1399 پیرو برگزاری مناقصه خرید خدمات حمل ونقل کالا ( ورق ، لوله و مفتول)مورخ 23/03/99 به اطلاع می رساند مناقصه مذکورتمدید گردیده ، لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 22/04/99 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک به دبیرخانه حراست سایپا آذین اقدام نمایند 1399/04/15 1399/04/22 بسته
مناقصه شرکت سایپا آذین قصد خرید خدمات بازسازی بویلر شماره یک موتورخانه سایپا آذین از طریق مناقصه را دارد شرکت سایپا آذین قصد خرید خدمات بازسازی بویلر شماره یک موتورخانه سایپا آذین از طریق مناقصه را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 21/04/99 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست طی پاکات قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمایند. اطلاعات بیشتر با شماره 44922203 و 4 داخلی 442 1399/04/14 1399/04/21 بسته
مناقصه استعلام قیمت خرید خدمات حمل ونقل محصولات سال 1399 شرکت سایپا آذین در حال اخذ استعلام قیمت خرید خدمات حمل ونقل محصولات می باشد، لذا خواهشمند است در صورت تمایل جهت دریافت فرم استعلام قیمت به آدرس وب سایت شرکت
www.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 21/04/1399 نسبت به تکمیل و تحویل فرم استعلام قیمت در پاکت درب بسته به دبیرخانه حراست سایپا آذین اقدام نمایند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 44922203 و 4 داخلی 442 و یا تلفن همراه 09369608483 آقای جامعی تماس حاصل فرمایید.
1399/04/14 1399/04/21 بسته
مناقصه مناقصه خرید خدمات ایاب و ذهاب ماموریتی پرسنل با تاکسی در سال99 شرکت سایپا آذین قصد خرید خدمات ایاب و ذهاب ماموریتی پرسنل با تاکسی در سال99 را از طریق مناقصه را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 18/04/99 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمایند. اطلاعات بیشتر با شماره 44922203 و 4 داخلی 442 1399/04/11 1399/04/23 بسته
مناقصه مناقصه محدود استعلام قیمت خرید خدمات حمل ونقل کالا ( ورق ، لوله و مفتول) شرکت سایپا آذین در نظر دارد تا استعلام قیمت خرید خدمات حمل ونقل کالا ( ورق ، لوله و مفتول) را از طریق برگزاری مناقصه محدود خریداری نماید. لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 31/03/99 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک به دبیرخانه حراست سایپا آذین اقدام نمایند. 1399/03/25 1399/03/31 بسته
مناقصه مناقصه خرید مبدل های حرارتی سالن رنگ در محل شرکت سایپا آذین در سال99 شرکت سایپا آذین قصد خرید مبدل های حرارتی سالن رنگ در محل شرکت سایپا آذین در سال99 " را از طریق مناقصه را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 27/03/99 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمایند. اطلاعات بیشتر با شماره 44922203 و 4 داخلی 442 1399/03/19 1399/03/27 بسته
مناقصه شرکت سایپا آذین قصد خرید خدمات تخلیه و بارگیری ورق ،لوله، مفتول با جرثقیل در محل شرکت سایپا آذین در سال99 شرکت سایپا آذین قصد خرید خدمات تخلیه و بارگیری ورق ،لوله، مفتول با جرثقیل در محل شرکت سایپا آذین در سال99 "را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 22/03/99 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمایند. 1399/03/18 1399/04/07 بسته
مناقصه مناقصه خرید خدمات شارژ کپسول گاز 20 کیلویی Co2 شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه "خرید شارژ کپسول 20 کیلویی Co2 ، به همراه خدمات بارگیری ،حمل و تخلیه در سال99 "را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 19/03/99 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید.
تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 442
1399/02/31 1399/03/27 بسته
مناقصه خرید خدمات طراحی، تامین مواد،ساخت،حمل و نصب تجهیزات سانترال گاز Co2 پیرو آگهی مناقصه عمومی شماره 990201 شرکت سایپا آذین مورخ 22/02/99 مندرج در روزنامه ایران با موضوع طراحی، تأمین متریال، ساخت، حمل و نصب تجهیزات سانترال گاز co2بدینوسیله زمان مناقصه مذکور تا روز سه شنبه مورخ20/03/99 تمدید می گردد . جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و نسبت به تکمیل و تحویل مدارک به دبیرخانه حراست سایپا آذین اقدام نمایند. 1399/02/31 1399/03/20 بسته
مناقصه خرید خدمات طراحی، تامین مواد،ساخت،حمل و نصب تجهیزات سانترال گاز Co2 شرکت سایپا آذین در نظر دارد تا خدمات طراحی، تأمین متریال، ساخت، حمل و نصب تجهیزات سانترال گاز co2را از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکت
www.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 99/02/31 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک به دبیرخانه حراست سایپا آذین اقدام نمایند.
در صورت هر گونه سئوال با شماره 44922203-4 داخلی 442 تماس حاصل فرمائید
1399/02/21 1399/02/31 بسته
مناقصه خرید مبدل های سالن رنگ به استحضار میرساند این شرکت در حال اخذ پیشنهاد قیمت با موضوع خرید مبدل های سالن رنگ طبق مشخصات فرمهای پیوست میباشد لذا خواهشمند است در صورت تمایل نسبت به تکمیل فرمهای ارسالی اقدام نمائید .ضمناً جهت بازدید از سالن رنگ و اخذ اطلاعات تکمیلی با شماره 09335154153 آقای مهندس فرامرزی تماس حاصل فرمائید. 1398/11/20 1398/11/30 بسته
مناقصه خرید تجهیزات گان و یونیت سالن رنگ به استحضار میرساند این شرکت در حال اخذ پیشنهاد قیمت با موضوع خرید تجهیزات گان و یونیت سالن رنگ طبق مشخصات فرمهای پیوست میباشد لذا خواهشمند است در صورت تمایل نسبت به تکمیل فرمهای ارسالی اقدام نمائید .ضمناً جهت بازدید از سالن رنگ و اخذ اطلاعات تکمیلی با شماره 09335154153 آقای مهندس فرامرزی تماس حاصل فرمائید. 1398/11/20 1398/11/30 بسته
مناقصه خرید تجهیزات کابین پاشش و سایکلون سالن رنگ طبق به استحضار میرساند این شرکت در حال اخذ پیشنهاد قیمت با موضوع خرید تجهیزات کابین پاشش و سایکلون سالن رنگ طبق مشخصات فرمهای پیوست میباشد لذا خواهشمند است در صورت تمایل نسبت به تکمیل فرمهای ارسالی اقدام نمائید .ضمناً جهت بازدید از سالن رنگ و اخذ اطلاعات تکمیلی با شماره 09335154153 آقای مهندس فرامرزی تماس حاصل فرمائید. 1398/11/20 1398/11/30 بسته
مناقصه مواد رسانی پلی ال و ایزوسیانات جهت دستگاه های تزریق فوم شرکت سایپا آذین در نظر دارد پروژه مواد رسانی پلی ال و ایزوسیانات جهت دستگاه های تزریق فوم خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتها و مراکز فعال و توانا در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه را دانلود نموده و حداکثر تا تاریخ 25/08/98 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک به دبیرخانه سایپا آذین اقدام نمایند. 1398/08/18 1398/08/25 بسته
مناقصه مناقصه خرید سیم جوش نمره یک CO2 شرکت سایپا آذین جهت خرید پانزده تن سیم جوش نمره یک co2 به شرح فرم پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها فروشنده ها و تولید کنندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل، فرم استعلام قیمت و شرائط شرکت در مناقصه را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت در بسته و با ذکر موضوع مناقصه (ممهور به مهر آن شرکت یا فروشگاه ) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 22/08/1398 به دبیرخانه این شرکت تحویل نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922228 تماس حاصل فرمایید. 1398/08/16 1398/08/22 بسته
مناقصه مناقصه خرید 200 کیلوگرم چای بسته بندی شده مرغوب شرکت سایپا آذین جهت خرید 200 کیلوگرم چای بسته بندی شده مرغوب به شرح فرم پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و فروشندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل ، فرم استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را حد اکثر تا پایان وقت اداری روز 21/08/1398 تحویل دبیرخانه این شرکت نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922228 تماس حاصل فرمایید. 1398/08/14 1398/08/21 بسته
مناقصه مناقصه عمومی خريد مواد اولیه غذا و خدمات طبخ و توزیع غذا شرکت سایپا آذین سال 1398 شرکت سایپا آذین در نظر دارد تا خدمات تامین غذای پرسنل خود را (تامین مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا) از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از کلیه شرکتها و مراکز فعال و توانا در این زمینه دعوت می گردد اسناد مناقصه را دانلود نموده و حداکثر تا تاریخ 21/8/98 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک به دبیرخانه سایپا آذین اقدام نمایند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 44922203 داخلی 437 تماس حاصل فرمایید
1398/08/12 1398/08/21 بسته
مناقصه خرید شارژ کپسول 20 کیلوگرمی CO2 بدينوسيله به اطلاع ميرساند اين شركت در حال اخذ استعلام خرید خدمات شارژ كپسول 20 كیلو گرمی CO2 به مقدار 78.000 کیلوگرم تا پایان سال جاری از كليه تامين كنندگان/ فروشندگان داراي توانايي در این زمینه می باشد لذا در صورت تمایل به همکاری، نسبت به دانلود فرم پیشنهاد قیمت مندرج در سایت سایپا آذین به آدرس WWW.saipa-azin.com اقدام و پس از تکمیل، فرم مربوطه را در پاکت دربسته به آدرس ذیل ارسال نمایید.
کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج- بلوار ایرانخودرو جنوبی – انتهای بلوار زامیاد- بلوار گلستانک- شماره 12- دبیرخانه شرکت سایپا آذین
1398/07/30 1398/08/11 بسته
مناقصه تمدید مناقصه عمومی خريد مواد اولیه غذا و خدمات طبخ و توزیع غذا شرکت سایپا آذین سال 1398 شرکت سایپا آذین در نظر دارد تا خدمات تامین غذای پرسنل خود را (تامین مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا) از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از کلیه شرکتها و مراکز فعال و توانا در این زمینه دعوت می گردد اسناد مناقصه را دانلود نموده و حداکثر تا تاریخ 11/7/98 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک به دبیرخانه سایپا آذین اقدام نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 44922263 داخلی 437 تماس حاصل فرمایید 1398/07/09 1398/07/11 بسته
مناقصه مناقصه خرید مهره جوش چهار گوش M10*1.25 شرکت سایپا آذین جهت خرید مهره جوش چهار گوش M10*1.25 در حال اخذ پیشنهاد قیمت از تولید کنندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل فرم استعلام قیمت را به همراه مشخصات فنی دانلود و تکمیل نموده، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت در بسته و با ذکر موضوع بر روی پاکت حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 17/07/98 تحویل دبیرخانه این شرکت نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922203 داخلی 164 تماس حاصل فرمایید.
1398/07/09 1398/07/17 بسته
مناقصه خرید خدمات ممیزی و صدور گواهینامه های OHSAS 18001:2007 و ISO14001:2015 شرکت سایپا آذین جهت انجام خدمات ممیزی و صدور گواهینامه های OHSAS 18001:2007 و
ISO14001:2015 در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و مراکز فعال و توانا در این زمینه می باشد . لذا در صورت تمایل فرمهای استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه تاریخ 1398/07/16 تحویل واحد فروش این شرکت نمائید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 44922203 داخلی 437 تماس حاصل فرمایید.
1398/07/09 1398/07/16 بسته
مناقصه مناقصه خرید قند کله ای خرد شده و بسته بندی شده بهداشتی به شرح و تعداد فرم پیوست شرکت سایپا آذین جهت خرید قند حبه به مقدار 7.764 کیلوگرم در حال اخذ پیشنهاد قیمت از فروشندگان توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل فرم استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت در بسته و با ذکر موضوع بر روی پاکت حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 18/07/1398 تحویل دبیرخانه این شرکت نمایید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922228 داخلی 269 تماس حاصل فرمایید. 1398/07/08 1398/07/18 بسته
مناقصه مناقصه خرید سیم جوش به شرح و تعداد فرم و شرائط پیوست شرکت سایپا آذین جهت خرید سیم جوش به شرح و مقدار فرم و شرائط پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و فروشندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل ، فرم استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت در بسته و با ذکر موضوع مناقصه (ممهور به مهر آن شرکت ) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز 1398/07/03 به دبیرخانه این شرکت تحویل نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922230 تماس حاصل فرمایید.