نوع عنوان توضیحات تاریخ تاریخ انقضا وضعیت
مناقصه مناقصه خرید خدمات شارژ کپسول گاز 20 کیلویی Co2 شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه "خرید شارژ کپسول 20 کیلویی Co2 ، به همراه خدمات بارگیری ،حمل و تخلیه در سال99 "را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 19/03/99 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید.
تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 442
1399/02/31 1399/03/19 باز
مناقصه خرید خدمات طراحی، تامین مواد،ساخت،حمل و نصب تجهیزات سانترال گاز Co2 پیرو آگهی مناقصه عمومی شماره 990201 شرکت سایپا آذین مورخ 22/02/99 مندرج در روزنامه ایران با موضوع طراحی، تأمین متریال، ساخت، حمل و نصب تجهیزات سانترال گاز co2بدینوسیله زمان مناقصه مذکور تا روز سه شنبه مورخ20/03/99 تمدید می گردد . جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و نسبت به تکمیل و تحویل مدارک به دبیرخانه حراست سایپا آذین اقدام نمایند. 1399/02/31 1399/03/20 باز
مناقصه خرید خدمات طراحی، تامین مواد،ساخت،حمل و نصب تجهیزات سانترال گاز Co2 شرکت سایپا آذین در نظر دارد تا خدمات طراحی، تأمین متریال، ساخت، حمل و نصب تجهیزات سانترال گاز co2را از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکت
www.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 99/02/31 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک به دبیرخانه حراست سایپا آذین اقدام نمایند.
در صورت هر گونه سئوال با شماره 44922203-4 داخلی 442 تماس حاصل فرمائید
1399/02/21 1399/02/31 بسته
مناقصه خرید مبدل های سالن رنگ به استحضار میرساند این شرکت در حال اخذ پیشنهاد قیمت با موضوع خرید مبدل های سالن رنگ طبق مشخصات فرمهای پیوست میباشد لذا خواهشمند است در صورت تمایل نسبت به تکمیل فرمهای ارسالی اقدام نمائید .ضمناً جهت بازدید از سالن رنگ و اخذ اطلاعات تکمیلی با شماره 09335154153 آقای مهندس فرامرزی تماس حاصل فرمائید. 1398/11/20 1398/11/30 بسته
مناقصه خرید تجهیزات گان و یونیت سالن رنگ به استحضار میرساند این شرکت در حال اخذ پیشنهاد قیمت با موضوع خرید تجهیزات گان و یونیت سالن رنگ طبق مشخصات فرمهای پیوست میباشد لذا خواهشمند است در صورت تمایل نسبت به تکمیل فرمهای ارسالی اقدام نمائید .ضمناً جهت بازدید از سالن رنگ و اخذ اطلاعات تکمیلی با شماره 09335154153 آقای مهندس فرامرزی تماس حاصل فرمائید. 1398/11/20 1398/11/30 بسته
مناقصه خرید تجهیزات کابین پاشش و سایکلون سالن رنگ طبق به استحضار میرساند این شرکت در حال اخذ پیشنهاد قیمت با موضوع خرید تجهیزات کابین پاشش و سایکلون سالن رنگ طبق مشخصات فرمهای پیوست میباشد لذا خواهشمند است در صورت تمایل نسبت به تکمیل فرمهای ارسالی اقدام نمائید .ضمناً جهت بازدید از سالن رنگ و اخذ اطلاعات تکمیلی با شماره 09335154153 آقای مهندس فرامرزی تماس حاصل فرمائید. 1398/11/20 1398/11/30 بسته
مناقصه مواد رسانی پلی ال و ایزوسیانات جهت دستگاه های تزریق فوم شرکت سایپا آذین در نظر دارد پروژه مواد رسانی پلی ال و ایزوسیانات جهت دستگاه های تزریق فوم خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتها و مراکز فعال و توانا در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه را دانلود نموده و حداکثر تا تاریخ 25/08/98 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک به دبیرخانه سایپا آذین اقدام نمایند. 1398/08/18 1398/08/25 بسته
مناقصه مناقصه خرید سیم جوش نمره یک CO2 شرکت سایپا آذین جهت خرید پانزده تن سیم جوش نمره یک co2 به شرح فرم پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها فروشنده ها و تولید کنندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل، فرم استعلام قیمت و شرائط شرکت در مناقصه را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت در بسته و با ذکر موضوع مناقصه (ممهور به مهر آن شرکت یا فروشگاه ) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 22/08/1398 به دبیرخانه این شرکت تحویل نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922228 تماس حاصل فرمایید. 1398/08/16 1398/08/22 بسته
مناقصه مناقصه خرید 200 کیلوگرم چای بسته بندی شده مرغوب شرکت سایپا آذین جهت خرید 200 کیلوگرم چای بسته بندی شده مرغوب به شرح فرم پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و فروشندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل ، فرم استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را حد اکثر تا پایان وقت اداری روز 21/08/1398 تحویل دبیرخانه این شرکت نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922228 تماس حاصل فرمایید. 1398/08/14 1398/08/21 بسته
مناقصه مناقصه عمومی خريد مواد اولیه غذا و خدمات طبخ و توزیع غذا شرکت سایپا آذین سال 1398 شرکت سایپا آذین در نظر دارد تا خدمات تامین غذای پرسنل خود را (تامین مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا) از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از کلیه شرکتها و مراکز فعال و توانا در این زمینه دعوت می گردد اسناد مناقصه را دانلود نموده و حداکثر تا تاریخ 21/8/98 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک به دبیرخانه سایپا آذین اقدام نمایند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 44922203 داخلی 437 تماس حاصل فرمایید
1398/08/12 1398/08/21 بسته
مناقصه خرید شارژ کپسول 20 کیلوگرمی CO2 بدينوسيله به اطلاع ميرساند اين شركت در حال اخذ استعلام خرید خدمات شارژ كپسول 20 كیلو گرمی CO2 به مقدار 78.000 کیلوگرم تا پایان سال جاری از كليه تامين كنندگان/ فروشندگان داراي توانايي در این زمینه می باشد لذا در صورت تمایل به همکاری، نسبت به دانلود فرم پیشنهاد قیمت مندرج در سایت سایپا آذین به آدرس WWW.saipa-azin.com اقدام و پس از تکمیل، فرم مربوطه را در پاکت دربسته به آدرس ذیل ارسال نمایید.
کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج- بلوار ایرانخودرو جنوبی – انتهای بلوار زامیاد- بلوار گلستانک- شماره 12- دبیرخانه شرکت سایپا آذین
1398/07/30 1398/08/11 بسته
مناقصه تمدید مناقصه عمومی خريد مواد اولیه غذا و خدمات طبخ و توزیع غذا شرکت سایپا آذین سال 1398 شرکت سایپا آذین در نظر دارد تا خدمات تامین غذای پرسنل خود را (تامین مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا) از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از کلیه شرکتها و مراکز فعال و توانا در این زمینه دعوت می گردد اسناد مناقصه را دانلود نموده و حداکثر تا تاریخ 11/7/98 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک به دبیرخانه سایپا آذین اقدام نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 44922263 داخلی 437 تماس حاصل فرمایید 1398/07/09 1398/07/11 بسته
مناقصه مناقصه خرید مهره جوش چهار گوش M10*1.25 شرکت سایپا آذین جهت خرید مهره جوش چهار گوش M10*1.25 در حال اخذ پیشنهاد قیمت از تولید کنندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل فرم استعلام قیمت را به همراه مشخصات فنی دانلود و تکمیل نموده، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت در بسته و با ذکر موضوع بر روی پاکت حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 17/07/98 تحویل دبیرخانه این شرکت نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922203 داخلی 164 تماس حاصل فرمایید.
1398/07/09 1398/07/17 بسته
مناقصه خرید خدمات ممیزی و صدور گواهینامه های OHSAS 18001:2007 و ISO14001:2015 شرکت سایپا آذین جهت انجام خدمات ممیزی و صدور گواهینامه های OHSAS 18001:2007 و
ISO14001:2015 در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و مراکز فعال و توانا در این زمینه می باشد . لذا در صورت تمایل فرمهای استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه تاریخ 1398/07/16 تحویل واحد فروش این شرکت نمائید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 44922203 داخلی 437 تماس حاصل فرمایید.
1398/07/09 1398/07/16 بسته
مناقصه مناقصه خرید قند کله ای خرد شده و بسته بندی شده بهداشتی به شرح و تعداد فرم پیوست شرکت سایپا آذین جهت خرید قند حبه به مقدار 7.764 کیلوگرم در حال اخذ پیشنهاد قیمت از فروشندگان توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل فرم استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت در بسته و با ذکر موضوع بر روی پاکت حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 18/07/1398 تحویل دبیرخانه این شرکت نمایید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922228 داخلی 269 تماس حاصل فرمایید. 1398/07/08 1398/07/18 بسته
مناقصه مناقصه خرید سیم جوش به شرح و تعداد فرم و شرائط پیوست شرکت سایپا آذین جهت خرید سیم جوش به شرح و مقدار فرم و شرائط پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و فروشندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل ، فرم استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت در بسته و با ذکر موضوع مناقصه (ممهور به مهر آن شرکت ) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز 1398/07/03 به دبیرخانه این شرکت تحویل نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922230 تماس حاصل فرمایید. 1398/06/28 1398/07/03 بسته
مناقصه مناقصه خرید انواع متقال به شرح و تعداد فرم و شرائط پیوست شرکت سایپا آذین جهت خرید انواع متقال به شرح و مقدار فرم و شرائط پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و فروشندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل ، فرم استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت در بسته و با ذکر موضوع مناقصه (ممهور به مهر آن شرکت ) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز 1398/07/09به دبیرخانه این شرکت تحویل نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922230 تماس حاصل فرمایید. 1398/06/28 1398/07/09 بسته
مناقصه مناقصه خرید انواع قطعات اکسترودی به شرح و تعداد فرم و شرائط پیوست شرکت سایپا آذین جهت خرید قطعات اکسترودی به شرح و مقدار فرم و شرائط پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و فروشندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل ، فرم استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت در بسته و با ذکر موضوع مناقصه (ممهور به مهر آن شرکت ) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز 1398/07/02 به دبیرخانه این شرکت تحویل نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922230 تماس حاصل فرمایید. 1398/06/28 1398/07/02 بسته
مناقصه مناقصه خرید انواع قطعات اکسترودی به شرح و تعداد فرم و شرائط پیوست شرکت سایپا آذین جهت خرید قطعات اکسترودی به شرح و مقدار فرم و شرائط پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و فروشندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل ، فرم استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت در بسته و با ذکر موضوع مناقصه (ممهور به مهر آن شرکت ) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز 1398/07/02 به دبیرخانه این شرکت تحویل نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922230 تماس حاصل فرمایید. 1398/06/28 1398/07/02 بسته
مناقصه مناقصه عمومی خريد مواد اولیه غذا و خدمات طبخ و توزیع غذا شرکت سایپا آذین سال 1398 شرکت سایپا آذین در نظر دارد تا خدمات تامین غذای پرسنل خود را (تامین مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا) از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از کلیه شرکتها و مراکز فعال و توانا در این زمینه دعوت می گردد اسناد مناقصه را دانلود نموده و حداکثر تا تاریخ 6/7/98 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک به دبیرخانه سایپا آذین اقدام نمایند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 44922263 داخلی 437 تماس حاصل فرمایید
1398/06/25 1398/07/06 بسته
مناقصه خريدخدمات بیمه های پنجگانه سال 1398 شرکت سايپا آذين شرکت سایپا آذین در نظر دارد تا خرید خدمات بیمه ای مورد نیاز خود را ( عمر و حادثه گروهی – تکمیل درمان – مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان – آتش سوزی و بیمه مسئولیت مدنی لیفتراکها) از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید . لذا از کليه شعب شرکتهای بیمه گر و سازمانهای مرکزی مربوطه فعال و توانا در این زمینه ها دعوت می گردد فرمهای استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت های در بسته (اخذ 3 پاکت از شرکت سایپا آذین) و با ذکر موضوع (ممهور به مهر آن شرکت)، حداکثر تا تاریخ 98/06/21 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک به دبیرخانه سایپا آذین اقدام نمایند.
شایان ذکر است این شرکت در رد یا قبول پیشنهادها مختار است و همچنین نماینده شرکت سایپا آذین برای انجام امورات بیمه ای شرکت کارگزاری رسمی بیمه سایپا بوده و بیمه گر برنده ملزم به همکاری با این شرکت می باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 44922203 داخلی 437 تماس حاصل فرمایید.
1398/06/12 1398/06/21 بسته
مناقصه مناقصه عمومی خرید خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی شرکت سایپا آذین شرکت سایپا آذین در حال برگزاری مناقصه عمومی خرید خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی خود می باشد لذا در صورت تمایل فایل شرکت در مناقصه و فرمهای استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت های در بسته (اخذ 3 پاکت از شرکت سایپا آذین) و با ذکر موضوع (ممهور به مهر آن شرکت) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 1398/06/14 تحویل دبیرخانه این شرکت نمائید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 44922203 داخلی 437 تماس حاصل فرمایید.
1398/06/06 1398/06/14 بسته
مناقصه آگهی شناسائی پیمانکار قطعات و تجهیزات پنوماتیک پیرو اعلام نیاز جهت خرید قطعات و تجهیزات پنوماتیک خط تولید این شرکت ، از کلیه فروشندگان توانا در این زمینه دعوت می گردد مشخصات و رزومه فعالیت خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه 98/5/22 به شرکت سایپا آذین ( شماره فکس 44922207 و 44922166 ) اعلام نمایند . ضمنا جهت راهنمائی و پاسخگوئی ، آقای عظیم لو ( کارشناس تامین و تدارکات ) با شماره تماس 44922203 تا 4 داخلی 435 و آقای مرادی ( سرپرست پشتیبانی و مدیریت ابزار ) داخلی 294 در خدمت خواهند بود . 1398/05/22 1398/05/07 بسته
مناقصه مناقصه خرید تجهیزات قفسه بندی به شرح و تعداد فرم پیوست شرکت سایپا آذین جهت خرید تجهیزات قفسه بندی به شرح و تعداد فرم پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه تولید کنندگان و فروشندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل ، فرم استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، اصل فرم شرکت در مناقصه را پس از مهر و امضاء حد اکثر تا پایان وقت اداری روز 1398/05/14 تحویل این شرکت نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922230 تماس حاصل فرمایید. 1398/05/12 1398/05/14 بسته
مناقصه مناقصه خرید انواع آرم پارچه ای به شرح و تعداد فرم پیوست شرکت سایپا آذین جهت خرید انواع آرم پارچه ای به شرح و تعداد فرم پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه تولید کنندگان و فروشندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل ، فرم استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را حد اکثر تا پایان وقت اداری روز 1398/05/14 تحویل این شرکت نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922230 تماس حاصل فرمایید. 1398/05/10 1398/05/14 بسته
مناقصه مناقصه خرید خدمات تعمیر و سرویس کوره رنگ شرکت سایپا آذین جهت خریدخدمات تعمیر و سرویس کوره سالن رنگ در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و کارگاههای فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل ، جهت بازدید و ارائه پاکت پیشنهاد قیمت بصورت دربسته و مهر شده با شماره تلفنهای 44922203-4 داخلی 447 تماس بگیرید ، مستندات شرکت در مناقصه را می توانید حد اکثر تا پایان وقت اداری روز 1398/05/06 تحویل دبیرخانه این شرکت نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922230 تماس حاصل فرمایید. 1398/05/03 1398/05/06 بسته
مناقصه مناقصه خرید قند کله ای خرد شده و بسته بندی شده بهداشتی به شرح و تعداد فرم پیوست شرکت سایپا آذین جهت خرید قند کله ای خرد شده و بسته بندی شده بهداشتی به شرح و تعداد فرم پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و فروشندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل ، فرم استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را حد اکثر تا پایان وقت اداری روز 1398/05/09 تحویل دبیرخانه این شرکت نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922230 تماس حاصل فرمایید. 1398/05/03 1398/05/09 بسته
مناقصه مناقصه خرید صابون ( حمام ) به شرح و تعداد فرم پیوست شرکت سایپا آذین جهت خرید صابون ( حمام ) به شرح و تعداد فرم پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و فروشندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل ، فرم استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را حد اکثر تا پایان وقت اداری روز 1398/05/09 تحویل دبیرخانه این شرکت نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922230 تماس حاصل فرمایید. 1398/05/03 1398/05/09 بسته
مناقصه مناقصه خرید پودر ماشین لباسشوئی بسته بندی شده به شرح و تعداد فرم پیوست شرکت سایپا آذین جهت خرید پودر ماشین لباسشوئی بسته بندی شده به شرح و تعداد فرم پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و فروشندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل ، فرم استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را حد اکثر تا پایان وقت اداری روز 1398/05/09 تحویل دبیرخانه این شرکت نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922230 تماس حاصل فرمایید. 1398/05/03 1398/05/09 بسته
مناقصه مناقصه عمومی خرید خدمات سرویس های ایاب و ذهاب پرسنل سال 1398 شرکت سايپا آذين شرکت سایپا آذین در حال برگزاری مناقصه عمومی خرید خدمات سرویس های ایاب و ذهاب پرسنل می باشد لذا در صورت تمایل فایل شرکت در مناقصه و فرمهای استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت های در بسته (اخذ 3 پاکت از شرکت سایپا آذین) و با ذکر موضوع (ممهور به مهر آن شرکت) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 1398/05/09 تحویل دبیرخانه این شرکت نمائید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 44922203 داخلی 437 تماس حاصل فرمایید.
1398/05/02 1398/05/09 بسته
مناقصه مناقصه خرید تسمه ST37-2 3000*30*5 ترانسی به شرح و مقدار فرم پیوست شرکت سایپا آذین جهت خرید تسمه ST37-2 3000*30*5 ترانسی به شرح و مقدار فرم پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و فروشندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل ، فرم استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت در بسته و با ذکر موضوع مناقصه (ممهور به مهر آن شرکت ) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز 1398/05/07 به دبیرخانه این شرکت تحویل نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922230 تماس حاصل فرمایید. 1398/05/01 1398/05/07 بسته
مناقصه مناقصه خرید خدمات برشکاری ورق به شرح و مقدار فرم پیوست شرکت سایپا آذین جهت خرید خدمات برشکاری ورق به شرح و مقدار فرم پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و کارگاههای فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل ، فرم استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت در بسته و با ذکر موضوع مناقصه (ممهور به مهر آن شرکت یا کارگاه ) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 1398/05/07 به دبیرخانه این شرکت نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922230 تماس حاصل فرمایید. 1398/04/31 1398/05/07 بسته
مناقصه مناقصه خرید لیبل بارکد به شرح و تعداد فرم پیوست شرکت سایپا آذین جهت خرید لیبل بارکد به شرح و تعداد فرم پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و فروشندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل ، فرم استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت در بسته و با ذکر موضوع مناقصه (ممهور به مهر آن شرکت ) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز 1398/04/25تحویل دبیرخانه این شرکت نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922230 تماس حاصل فرمایید. 1398/04/22 1398/04/25 بسته
مناقصه تمدید مناقصه عمومی خرید خدمات ایاب و ذهاب ماموریتی پرسنل با تاکسی به اطلاع می رساند مناقصه عمومی خرید خدمات ایاب و ذهاب ماموریت پرسنل سایپا آذین مورخ تا روز چهارشنبه مورخ 98/4/26 تمدید می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 44922203 داخلی 437 تماس حاصل فرمایید. 1398/04/22 1398/04/26 بسته
مناقصه مناقصه خرید چای کیسه ای و کیلوئی بسته بندی شده به شرح و تعداد فرمهای پیوست شرکت سایپا آذین جهت خرید چای کیسه ای و کیلوئی بسته بندی شده به شرح و تعداد فرمهای پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و فروشندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل ، فرم استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را حد اکثر تا پایان وقت اداری روز 1398/04/24 تحویل دبیرخانه این شرکت نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922230 تماس حاصل فرمایید. 1398/04/20 1398/04/24 بسته
مناقصه مناقصه خرید سلفون عرض یک متر شرکت سایپا آذین جهت خرید سلفون عرض یک متر به شرح و تعداد فرم پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و فروشندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل ، فرم استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت در بسته و با ذکر موضوع مناقصه (ممهور به مهر آن شرکت ) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز 1398/04/26 تحویل دبیرخانه این شرکت نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922230 تماس حاصل فرمایید. 1398/04/19 1398/04/26 بسته
مناقصه مناقضه خرید ریبون مخصوص دستگاه بارکد طلائی RESIN SUPERLATIVE QUALITY 60mm* 300m INK OUTSIDE شرکت سایپا آذین جهت خرید ریبون مخصوص دستگاه بارکد
طلائی RESIN
SUPERLATIVE QUALITY
60mm* 300m
INK OUTSIDE
به شرح و تعداد فرم پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و فروشندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل ، فرم استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت در بسته و با ذکر موضوع مناقصه (ممهور به مهر آن شرکت ) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز 1398/04/26 تحویل دبیرخانه این شرکت نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922230 تماس حاصل فرمایید.
1398/04/18 1398/04/24 بسته
مناقصه مناقصه عمومی خرید خدمات ایاب و ذهاب ماموریتی پرسنل با تاکسی شرکت سایپا آذین جهت انجام خدمات ایاب و ذهاب ماموریتی پرسنل با تاکسی در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و مراکز فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل فایل شرکت در مناقصه و فرمهای استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت های در بسته ( اخذ پاکت از شرکت سایپا آذین ) و با ذکر موضوع و ممهور به مهر آن شرکت حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه تاریخ 1398/04/20 تحویل دبیرخانه این شرکت نمائید .
جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ پاکت با شماره 44922203 داخلی 437 تماس حاصل فرمائید.
1398/04/15 1398/04/20 بسته
مناقصه مناقصه خرید دستکش کاموائی سبک وزن شرکت سایپا آذین جهت خرید دستکش کاموائی سبک وزن ( مطابق نمونه شاهد ) به شرح و تعداد فرم پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها ، تولید کنندگان و فروشندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورل، فرم استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت در بسته و با ذکر موضوع مناقصه (ممهور به مهر آن شرکت ) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز 1398/04/23به دبیرخانه این شرکت تحویل نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922230 تماس حاصل فرمایید. 1398/04/16 1398/04/23 بسته
مناقصه آگهی شناسائی پیمانکار تامین کننده چسب ولکارو پیرو اعلام نیاز جهت خرید تقریبی ماهیانه 30000 متر چسب ولکارو جهت خط تولید این شرکت ، از کلیه تولیدکنندگان و فروشندگان توانا در این زمینه دعوت می گردد مشخصات و رزومه فعالیت خود را حداکثر تا پایان مرداد ماه 1398 به شرکت سایپا آذین ( شماره فکس 44922207 و 44922166 ) اعلام نمایند . ضمنا جهت راهنمائی و پاسخگوئی ، آقای عظیم لو ( کارشناس تامین و تدارکات ) با شماره تماس 44922203 تا 4 داخلی 435 در خدمت خواهند بود . 1398/04/15 1398/05/31 بسته
مناقصه مناقصه خرید خرید کفش ایمنی " ایمن پیما ساق کوتاه - مشکی " ( مطابق نمونه شاهد ) شرکت سایپا آذین جهت خرید کفش ایمنی " ایمن پیما ساق کوتاه - مشکی "
( مطابق نمونه شاهد ) به شرح و تعداد فرم پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها ، تولید کنندگان و فروشندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل، فرم استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت در بسته و با ذکر موضوع مناقصه (ممهور به مهر آن شرکت ) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز 1398/04/17 به دبیرخانه این شرکت تحویل نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922230 تماس حاصل فرمایید.
1398/04/13 1398/04/17 بسته
مناقصه آگهی شناسائی پیمانکار تامین کننده نوار اسفنجی پیرو اعلام نیاز جهت خرید تقریبی ماهیانه 5000 متر نواراسفنجی مشکی با عرض دو الی دو و نیم سانتیمتر و ضخامت 4 میلیمتر و طول یک متر به بالا جهت خط تولید این شرکت ، از کلیه تولیدکنندگان و فروشندگان توانا در این زمینه دعوت می گردد مشخصات و رزومه فعالیت خود را حداکثر تا پایان تیرماه 1398 به شرکت سایپا آذین ( شماره فکس 44922207 و 44922166 ) اعلام نمایند . ضمنا جهت راهنمائی و پاسخگوئی ، آقای عظیم لو ( کارشناس تامین و تدارکات ) با شماره تماس 44922203 تا 4 داخلی 435 در خدمت خواهند بود . 1398/04/10 1398/04/31 بسته
مناقصه آگهی شناسائی پیمانکار تامین کننده نخ مشکی نمره 40 سه لا پیرو اعلام نیاز جهت خرید تقریبی ماهیانه 3000 دوک نخ مشکی نمره 40 سه لا جهت خط تولید این شرکت ، از کلیه تولیدکنندگان و فروشندگان توانا در این زمینه دعوت می گردد مشخصات و رزومه فعالیت خود را حداکثر تا پایان تیرماه 1398 به شرکت سایپا آذین ( شماره فکس 44922207 و 44922166 ) اعلام نمایند . ضمنا جهت راهنمائی و پاسخگوئی ، آقای عظیم لو ( کارشناس تامین و تدارکات ) با شماره تماس 44922203 تا 4 داخلی 435 در خدمت خواهند بود . 1398/04/05 1398/04/31 بسته
مناقصه آگهی شناسائی پیمانکار نوار متقال لوله ای سفید آهار زده دو و نیم و سه سانت پیرو اعلام نیاز جهت خرید تقریبی ماهیانه 100/000 متر نوار متقال لوله ای سه سانت سفید آهار زده و همچنین مصرف تقریبی 15/000 متر نوار متقال لوله ای 2/5 سانت سفید آهار زده جهت خط تولید این شرکت ، از کلیه تولیدکنندگان و فروشندگان توانا در این زمینه دعوت می گردد مشخصات و رزومه فعالیت خود را حداکثر تا پایان تیرماه 1398 به شرکت سایپا آذین ( شماره فکس 44922207 و 44922166 ) اعلام نمایند . ضمنا جهت راهنمائی و پاسخگوئی ، آقای عظیم لو ( کارشناس تامین و تدارکات ) با شماره تماس 44922203 تا 4 داخلی 435 در خدمت خواهند بود . 1398/04/05 1398/04/31 بسته
مناقصه مناقصه خرید دستکش چرمی کف دوبل شرکت سایپا آذین جهت خرید دستکش چرمی کف دوبل به شرح و تعداد فرم پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و تولید کنندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل، فرم استعلام قیمت و شرائط شرکت در مناقصه را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت در بسته و با ذکر موضوع مناقصه (ممهور به مهر آن شرکت ) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز 1398/04/11به دبیرخانه این شرکت تحویل نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922230 تماس حاصل فرمایید. 1398/04/03 1398/04/11 بسته
مناقصه مناقصه خرید مشمع پشت پارچه ای 060 میلیمتر شرکت سایپا آذین جهت خرید 4500 متر مشمع پشت پارچه ای رودری 0/6 میلیمتر طوسی به عرض 1/4 متر- طبق شناسنامه فنی پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها فروشنده ها و تولید کنندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل، فرم استعلام قیمت و شرائط شرکت در مناقصه و شناسنامه فنی را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت در بسته و با ذکر موضوع مناقصه (ممهور به مهر آن شرکت یا فروشگاه ) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز 1398/04/05به دبیرخانه این شرکت تحویل نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922230 تماس حاصل فرمایید. 1398/04/01 1398/04/05 بسته
مناقصه مناقصه خرید سیم جوش نمره یک co2 شرکت سایپا آذین جهت خرید پانزده تن سیم جوش نمره یک co2 به شرح فرم پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها فروشنده ها و تولید کنندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل، فرم استعلام قیمت و شرائط شرکت در مناقصه را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت در بسته و با ذکر موضوع مناقصه (ممهور به مهر آن شرکت یا فروشگاه ) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز 1398/04/04 به دبیرخانه این شرکت تحویل نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922230 تماس حاصل فرمایید. 1398/04/01 1398/04/04 بسته
مناقصه مناقصه خرید انواع لباس کار شرکت سایپا آذین جهت خرید انواع لباس کار به شرح فرم پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و تولید کنندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل، فرم استعلام قیمت و شرائط شرکت در مناقصه را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت در بسته و با ذکر موضوع مناقصه (ممهور به مهر آن شرکت ) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز 1398/04/03 به دبیرخانه این شرکت تحویل نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922230 تماس حاصل فرمایید. 1398/03/30 1398/04/03 بسته
مناقصه آگهی شناسائی پیمانکار و دریافت نمونه کفش ایمنی پیرو اعلام نیاز جهت خرید 750 جفت کفش ایمنی ساق کوتاه توسط این شرکت ، زمان تحویل نمونه ها تا تاریخ 3/4/98 اعلام می گردد . خواهشمند است مقرر فرمائید نمونه آن شرکت محترم جهت بررسی تحویل نماینده شرکت سایپا آذین ، آقای بابک عظیم لو با شماره تماس 44922203 تا 4 داخلی 435 گردیده و متعاقباً پس از بررسی نمونه ها عودت گردد .
شایان ذکر است ارائه مجوز اداره کار و کپی پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری بهمراه نمونه ها الزامی میباشد.
1398/03/30 1398/04/03 بسته
مناقصه مناقصه خرید خدمات حمل و نقل محصولات شرکت سایپا آذین شرکت سایپا آذین جهت انجام خدمات حمل و نقل محصولات شرکت سایپا آذین در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و مراکز فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل فایل شرکت در مناقصه و فرمهای استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را را در پاکت های در بسته ( سه پاکت ) و با ذکر موضوع (ممهور به مهر آن شرکت) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه تاریخ 1398/03/26 تحویل دبیرخانه این شرکت نمائید . 1398/03/18 1398/03/26 بسته
صفحه1 از5

اطلاعات تماس

تهران کیلومتر14 جاده مخصوص کرج -بلوار ایران خودروی جنوبی انتهای خیابان زامیاد -بلوار گلستانک شرکت سایپا آذین

تلفن: 021-44922203
021-44922204
021-44922150
021-44922151
021-44922152
021-44922149

تلفن بازار یابی و فروش: 021-44922263

تلفن واحد آپشن: 021-44922180

تلفن اداره سهام:
021-88786071_4
021-88673403_10

واحد ارتباطات: 021-44922669

فکس: 021-44922207

ایمیل: saipaazin.pub@gmail.com