نوع عنوان توضیحات تاریخ تاریخ انقضا وضعیت
مناقصه مناقصه محدود 990617 با عنوان خرید ربات جوشکاری شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه محدود شماره 990617 با عنوان خرید ربات جوشکاری را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 30/07/1399نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 442 1399/07/22 1399/07/30 باز
مناقصه مناقصه محدود مجدد خرید خدمات ساخت فیکسچر کنترلی SP100 شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مجدد مناقصه محدود شماره 990721 " خرید خدمات ساخت فیکسچر کنترلی SP100 "را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 05/08/99 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید.
تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 442
1399/07/12 1399/08/05 باز
مناقصه ( تمدید شد)مناقصه عمومی 990618 خرید دیزل ژنراتور شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه عمومی 990618 خرید دیزل ژنراتور 800- 850KVA را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ20/ 07/1399 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 442
موارد مورد نیاز جهت تامین دیزل ژنراتور 850-800 کاوا
1- نوع سوخت : دیزل ( گازوییل)
2- سیستم موتور CUMMINS کامینز
3-سیستم ژنراتور STAMFORD استامفورد
4- سیستم کوپلینگ : فابریک کارخانه
5-تابلو کنترل دیزل با برد deep sea مدل DSE7320
6- کلید اتوماتیک متناسب و استاندارد جهت حفاظت دستگاه با برند اروپایی
7-باتری متناسب با دستگاه
8-منبع اگزوز استاندارد همراه با لوله کشی های مربوطه
9-تانک سوخت 1000 لیتری با نصب اتصالات و لوله کشی های مربوطه
10-تامین کابل با ضخامت استاندارد و عملیات کابل کشی از دیزل ژنراتور تا فیدر اصلی ( مسافت کابل کشی حدودا" 45 متر می باشد )
11-کانال کشی هوای خروجی رادیاتور به در یچه مربوطه
12-ارائه مدارک معتبر و قابل استناد یا بازدید حضوری جهت حصول اطمینان از کوپل فابریک دیزل ژنراتور
13-حداکثر زمان راه اندازی دیزل ژنراتور جهت باردهی : 11-15 ثانیه
14- اعلام زمان گارانتی و وارانتی
15-اعلام زمان تحویل
16- سوابق اجرایی و فروش
1399/07/07 1399/07/24 بسته
مناقصه تمدید مناقصه محدود شماره 990616 ساخت قالبهای پرچ پروژه SP100 شرکت سایپا آذین قصد برگزاری تمدید مناقصه محدود شماره 990616 ساخت قالبهای پرچ پروژه SP100را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد تمدید مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 16/07/1399نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 442 1399/07/06 1399/07/16 بسته
مناقصه مناقصه و استعلام عمومی خرید خدمات حمل ( ورق، لوله و مفتول) در سال 1399 شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه و استعلام عمومی خرید خدمات حمل ( ورق، لوله و مفتول) در سال 1399 را دارد، لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 06/07/99 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 442 1399/06/29 1399/07/06 بسته
مناقصه مناقصه محدود شماره 990616 ساخت قالبهای پرچ پروژه SP100 شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه محدود شماره 990616 ساخت قالبهای پرچ پروژه SP100را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تاتاریخ 03 / 07/1399 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 442 1399/06/26 1399/07/03 بسته
مناقصه : مناقصه عمومی 990614 خرید خدمات ایاب و ذهاب پرسنل سال 1399 ( سرویس حمل و نقل کارکنان) شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه عمومی 990614 خرید خدمات ایاب و ذهاب پرسنل سال 1399 ( سرویس حمل و نقل کارکنان)را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 30/ 06/1399 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 442 1399/06/19 1399/06/30 بسته
مناقصه مناقصه عمومی 990615 خرید خدمات بیمه ای از کليه شعب شرکتهای بیمه گر و سازمانهای مرکزی شرکت سایپا آذین در نظر دارد تا خرید خدمات بیمه ای مورد نیاز خود را ( عمر و حادثه گروهی – تکمیل درمان – مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان – آتش سوزی و بیمه مسئولیت مدنی لیفتراکها) از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید . لذا از کليه >>>>شعب شرکتهای بیمه گر و سازمانهای مرکزی مناقصه می باشد و این شرکت در رد یا قبول پیشنهادها مختار است و همچنین نماینده شرکت سایپا آذین برای انجام امورات بیمه ای شرکت کارگزاری رسمی بیمه سایپا بوده و بیمه گر برنده ملزم به همکاری با این شرکت می باشد.تلفن تماس 44922203 و 4 داخلی 442
همراه 09369608483
1399/06/19 1399/06/30 بسته
مناقصه (990613) تمدید مناقصه عمومی ساخت، نصب وراه اندازی خط مونتاژ نهایی صندلی جلو (SP100) شرکت سایپا آذین قصد برگزاری تمدید مناقصه عمومی ساخت، نصب وراه اندازی خط مونتاژ نهایی صندلی جلو SP100 را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 25/06/99 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید.
تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 442
1399/06/18 1399/07/01 بسته
مناقصه (990613)مناقصه عمومی ساخت، نصب وراه اندازی خط مونتاژ نهایی صندلی جلو (SP100) شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه عمومی ساخت، نصب وراه اندازی خط مونتاژ نهایی صندلی جلو SP100 را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 20/06/99 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید.
تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 442
1399/06/12 1399/06/20 بسته
مناقصه مناقصه عمومی نگهداری و تعمیرات سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی سال 1399 شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه عمومی نگهداری و تعمیرات سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکت www.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 18/06/99 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 442 1399/06/12 1399/06/18 بسته
مناقصه مناقصه عمومی "خرید خدمات ساخت فیکسچر کنترلی SP100 " شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه عمومی "خرید خدمات ساخت فیکسچر کنترلی SP100 "را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 16/06/99 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید.
تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 442
1399/06/04 1399/06/16 بسته
مناقصه تمدید مناقصه عمومی خرید خدمات طراحی، تأمین متریال، ساخت، حمل و نصب تجهیزات سانترال گاز co2 پیرو تمدید برگزاری مناقصه عمومی خرید خدمات طراحی، تأمین متریال، ساخت، حمل و نصب تجهیزات سانترال گاز co2را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 30/05/99 تمدید گردیده لذا نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 442 1399/05/22 1399/05/30 بسته
مناقصه مناقصه عمومی خرید خدمات حمل محصولات در سال 1399 شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه عمومی خرید خدمات حمل محصولات در سال 1399 را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 02/06/99 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 442 1399/05/22 1399/06/02 بسته
مناقصه مناقصه عمومی خرید خدمات حمل ( ورق، لوله و مفتول) در سال 1399 شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه عمومی خرید خدمات حمل ( ورق، لوله و مفتول) در سال 1399 را دارد، لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 02/06/99 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 442 1399/05/22 1399/06/02 بسته
مناقصه مناقصه محدود خرید دستگاه تولید اتوماتیک ماسک و ملحقات جانبی را دارد شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه محدود خرید دستگاه تولید اتوماتیک ماسک و ملحقات جانبی را دارد، لذا از شرکت فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 28/05/99 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 442 1399/05/21 1399/05/28 بسته
مناقصه تمدید مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل( سرویس کارکنان) پیرو برگزاری مناقصه عمومی خرید خدمات ایاب و ذهاب پرسنل سال 1399 ( سرویس حمل و نقل کارکنان)را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 23/05/99 تمدید گردیده لذا نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 442 1399/05/20 1399/05/23 بسته
مناقصه مناقصه عمومی خرید خدمات ایاب و ذهاب پرسنل سال 1399 ( سرویس حمل و نقل کارکنان) شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه عمومی خرید خدمات ایاب و ذهاب پرسنل سال 1399 ( سرویس حمل و نقل کارکنان)را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 19/05/99 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 442 1399/05/07 1399/05/19 بسته
مناقصه خرید خدمات طراحی، تامین مواد،ساخت،حمل و نصب تجهیزات سانترال گاز Co2 شرکت سایپا آذین در نظر دارد تا خدمات طراحی، تأمین متریال، ساخت، حمل و نصب تجهیزات سانترال گاز co2را از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 14/05/99 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک به دبیرخانه سایپا آذین اقدام نمایند. 1399/04/31 1399/05/14 بسته
مناقصه ساخت فیکسچر کنترلی SP100 شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه محدود "خرید خدمات ساخت فیکسچر کنترلی SP100 "را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 05/05/99 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید.
تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 442
1399/04/24 1399/05/20 بسته
مناقصه تمدید مناقصه خرید خدمات ساخت فیکسچر جوشکاری X211 و X212 شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه محدود "خرید خدمات ساخت فیکسچر جوشکاری X211 و X212 "را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 07/05/99 تمدید گردید لذا نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید.
تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 442
1399/04/23 1399/05/21 بسته
مناقصه تمدید مناقصه خرید خدمات حمل ونقل کالا ( ورق ، لوله و مفتول)سال 1399 پیرو برگزاری مناقصه خرید خدمات حمل ونقل کالا ( ورق ، لوله و مفتول)مورخ 23/03/99 به اطلاع می رساند مناقصه مذکورتمدید گردیده ، لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 22/04/99 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک به دبیرخانه حراست سایپا آذین اقدام نمایند 1399/04/15 1399/04/22 بسته
مناقصه شرکت سایپا آذین قصد خرید خدمات بازسازی بویلر شماره یک موتورخانه سایپا آذین از طریق مناقصه را دارد شرکت سایپا آذین قصد خرید خدمات بازسازی بویلر شماره یک موتورخانه سایپا آذین از طریق مناقصه را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 21/04/99 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست طی پاکات قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمایند. اطلاعات بیشتر با شماره 44922203 و 4 داخلی 442 1399/04/14 1399/04/21 بسته
مناقصه استعلام قیمت خرید خدمات حمل ونقل محصولات سال 1399 شرکت سایپا آذین در حال اخذ استعلام قیمت خرید خدمات حمل ونقل محصولات می باشد، لذا خواهشمند است در صورت تمایل جهت دریافت فرم استعلام قیمت به آدرس وب سایت شرکت
www.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 21/04/1399 نسبت به تکمیل و تحویل فرم استعلام قیمت در پاکت درب بسته به دبیرخانه حراست سایپا آذین اقدام نمایند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 44922203 و 4 داخلی 442 و یا تلفن همراه 09369608483 آقای جامعی تماس حاصل فرمایید.
1399/04/14 1399/04/21 بسته
مناقصه مناقصه خرید خدمات ایاب و ذهاب ماموریتی پرسنل با تاکسی در سال99 شرکت سایپا آذین قصد خرید خدمات ایاب و ذهاب ماموریتی پرسنل با تاکسی در سال99 را از طریق مناقصه را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 18/04/99 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمایند. اطلاعات بیشتر با شماره 44922203 و 4 داخلی 442 1399/04/11 1399/04/23 بسته
مناقصه مناقصه محدود استعلام قیمت خرید خدمات حمل ونقل کالا ( ورق ، لوله و مفتول) شرکت سایپا آذین در نظر دارد تا استعلام قیمت خرید خدمات حمل ونقل کالا ( ورق ، لوله و مفتول) را از طریق برگزاری مناقصه محدود خریداری نماید. لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 31/03/99 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک به دبیرخانه حراست سایپا آذین اقدام نمایند. 1399/03/25 1399/03/31 بسته
مناقصه مناقصه خرید مبدل های حرارتی سالن رنگ در محل شرکت سایپا آذین در سال99 شرکت سایپا آذین قصد خرید مبدل های حرارتی سالن رنگ در محل شرکت سایپا آذین در سال99 " را از طریق مناقصه را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 27/03/99 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمایند. اطلاعات بیشتر با شماره 44922203 و 4 داخلی 442 1399/03/19 1399/03/27 بسته
مناقصه شرکت سایپا آذین قصد خرید خدمات تخلیه و بارگیری ورق ،لوله، مفتول با جرثقیل در محل شرکت سایپا آذین در سال99 شرکت سایپا آذین قصد خرید خدمات تخلیه و بارگیری ورق ،لوله، مفتول با جرثقیل در محل شرکت سایپا آذین در سال99 "را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 22/03/99 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمایند. 1399/03/18 1399/04/07 بسته
مناقصه مناقصه خرید خدمات شارژ کپسول گاز 20 کیلویی Co2 شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه "خرید شارژ کپسول 20 کیلویی Co2 ، به همراه خدمات بارگیری ،حمل و تخلیه در سال99 "را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 19/03/99 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید.
تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 442
1399/02/31 1399/03/27 بسته
مناقصه خرید خدمات طراحی، تامین مواد،ساخت،حمل و نصب تجهیزات سانترال گاز Co2 پیرو آگهی مناقصه عمومی شماره 990201 شرکت سایپا آذین مورخ 22/02/99 مندرج در روزنامه ایران با موضوع طراحی، تأمین متریال، ساخت، حمل و نصب تجهیزات سانترال گاز co2بدینوسیله زمان مناقصه مذکور تا روز سه شنبه مورخ20/03/99 تمدید می گردد . جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و نسبت به تکمیل و تحویل مدارک به دبیرخانه حراست سایپا آذین اقدام نمایند. 1399/02/31 1399/03/20 بسته
مناقصه خرید خدمات طراحی، تامین مواد،ساخت،حمل و نصب تجهیزات سانترال گاز Co2 شرکت سایپا آذین در نظر دارد تا خدمات طراحی، تأمین متریال، ساخت، حمل و نصب تجهیزات سانترال گاز co2را از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکت
www.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 99/02/31 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک به دبیرخانه حراست سایپا آذین اقدام نمایند.
در صورت هر گونه سئوال با شماره 44922203-4 داخلی 442 تماس حاصل فرمائید
1399/02/21 1399/02/31 بسته
مناقصه خرید مبدل های سالن رنگ به استحضار میرساند این شرکت در حال اخذ پیشنهاد قیمت با موضوع خرید مبدل های سالن رنگ طبق مشخصات فرمهای پیوست میباشد لذا خواهشمند است در صورت تمایل نسبت به تکمیل فرمهای ارسالی اقدام نمائید .ضمناً جهت بازدید از سالن رنگ و اخذ اطلاعات تکمیلی با شماره 09335154153 آقای مهندس فرامرزی تماس حاصل فرمائید. 1398/11/20 1398/11/30 بسته
مناقصه خرید تجهیزات گان و یونیت سالن رنگ به استحضار میرساند این شرکت در حال اخذ پیشنهاد قیمت با موضوع خرید تجهیزات گان و یونیت سالن رنگ طبق مشخصات فرمهای پیوست میباشد لذا خواهشمند است در صورت تمایل نسبت به تکمیل فرمهای ارسالی اقدام نمائید .ضمناً جهت بازدید از سالن رنگ و اخذ اطلاعات تکمیلی با شماره 09335154153 آقای مهندس فرامرزی تماس حاصل فرمائید. 1398/11/20 1398/11/30 بسته
مناقصه خرید تجهیزات کابین پاشش و سایکلون سالن رنگ طبق به استحضار میرساند این شرکت در حال اخذ پیشنهاد قیمت با موضوع خرید تجهیزات کابین پاشش و سایکلون سالن رنگ طبق مشخصات فرمهای پیوست میباشد لذا خواهشمند است در صورت تمایل نسبت به تکمیل فرمهای ارسالی اقدام نمائید .ضمناً جهت بازدید از سالن رنگ و اخذ اطلاعات تکمیلی با شماره 09335154153 آقای مهندس فرامرزی تماس حاصل فرمائید. 1398/11/20 1398/11/30 بسته
مناقصه مواد رسانی پلی ال و ایزوسیانات جهت دستگاه های تزریق فوم شرکت سایپا آذین در نظر دارد پروژه مواد رسانی پلی ال و ایزوسیانات جهت دستگاه های تزریق فوم خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتها و مراکز فعال و توانا در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه را دانلود نموده و حداکثر تا تاریخ 25/08/98 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک به دبیرخانه سایپا آذین اقدام نمایند. 1398/08/18 1398/08/25 بسته
مناقصه مناقصه خرید سیم جوش نمره یک CO2 شرکت سایپا آذین جهت خرید پانزده تن سیم جوش نمره یک co2 به شرح فرم پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها فروشنده ها و تولید کنندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل، فرم استعلام قیمت و شرائط شرکت در مناقصه را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت در بسته و با ذکر موضوع مناقصه (ممهور به مهر آن شرکت یا فروشگاه ) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 22/08/1398 به دبیرخانه این شرکت تحویل نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922228 تماس حاصل فرمایید. 1398/08/16 1398/08/22 بسته
مناقصه مناقصه خرید 200 کیلوگرم چای بسته بندی شده مرغوب شرکت سایپا آذین جهت خرید 200 کیلوگرم چای بسته بندی شده مرغوب به شرح فرم پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و فروشندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل ، فرم استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را حد اکثر تا پایان وقت اداری روز 21/08/1398 تحویل دبیرخانه این شرکت نمایند . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922228 تماس حاصل فرمایید. 1398/08/14 1398/08/21 بسته
مناقصه مناقصه عمومی خريد مواد اولیه غذا و خدمات طبخ و توزیع غذا شرکت سایپا آذین سال 1398 شرکت سایپا آذین در نظر دارد تا خدمات تامین غذای پرسنل خود را (تامین مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا) از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از کلیه شرکتها و مراکز فعال و توانا در این زمینه دعوت می گردد اسناد مناقصه را دانلود نموده و حداکثر تا تاریخ 21/8/98 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک به دبیرخانه سایپا آذین اقدام نمایند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 44922203 داخلی 437 تماس حاصل فرمایید
1398/08/12 1398/08/21 بسته
مناقصه خرید شارژ کپسول 20 کیلوگرمی CO2 بدينوسيله به اطلاع ميرساند اين شركت در حال اخذ استعلام خرید خدمات شارژ كپسول 20 كیلو گرمی CO2 به مقدار 78.000 کیلوگرم تا پایان سال جاری از كليه تامين كنندگان/ فروشندگان داراي توانايي در این زمینه می باشد لذا در صورت تمایل به همکاری، نسبت به دانلود فرم پیشنهاد قیمت مندرج در سایت سایپا آذین به آدرس WWW.saipa-azin.com اقدام و پس از تکمیل، فرم مربوطه را در پاکت دربسته به آدرس ذیل ارسال نمایید.
کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج- بلوار ایرانخودرو جنوبی – انتهای بلوار زامیاد- بلوار گلستانک- شماره 12- دبیرخانه شرکت سایپا آذین
1398/07/30 1398/08/11 بسته
مناقصه تمدید مناقصه عمومی خريد مواد اولیه غذا و خدمات طبخ و توزیع غذا شرکت سایپا آذین سال 1398 شرکت سایپا آذین در نظر دارد تا خدمات تامین غذای پرسنل خود را (تامین مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا) از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از کلیه شرکتها و مراکز فعال و توانا در این زمینه دعوت می گردد اسناد مناقصه را دانلود نموده و حداکثر تا تاریخ 11/7/98 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک به دبیرخانه سایپا آذین اقدام نمایند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 44922263 داخلی 437 تماس حاصل فرمایید 1398/07/09 1398/07/11 بسته
مناقصه مناقصه خرید مهره جوش چهار گوش M10*1.25 شرکت سایپا آذین جهت خرید مهره جوش چهار گوش M10*1.25 در حال اخذ پیشنهاد قیمت از تولید کنندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل فرم استعلام قیمت را به همراه مشخصات فنی دانلود و تکمیل نموده، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت در بسته و با ذکر موضوع بر روی پاکت حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 17/07/98 تحویل دبیرخانه این شرکت نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922203 داخلی 164 تماس حاصل فرمایید.
1398/07/09 1398/07/17 بسته
مناقصه خرید خدمات ممیزی و صدور گواهینامه های OHSAS 18001:2007 و ISO14001:2015 شرکت سایپا آذین جهت انجام خدمات ممیزی و صدور گواهینامه های OHSAS 18001:2007 و
ISO14001:2015 در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و مراکز فعال و توانا در این زمینه می باشد . لذا در صورت تمایل فرمهای استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده و حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه تاریخ 1398/07/16 تحویل واحد فروش این شرکت نمائید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 44922203 داخلی 437 تماس حاصل فرمایید.
1398/07/09 1398/07/16 بسته
مناقصه مناقصه خرید قند کله ای خرد شده و بسته بندی شده بهداشتی به شرح و تعداد فرم پیوست شرکت سایپا آذین جهت خرید قند حبه به مقدار 7.764 کیلوگرم در حال اخذ پیشنهاد قیمت از فروشندگان توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل فرم استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت در بسته و با ذکر موضوع بر روی پاکت حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 18/07/1398 تحویل دبیرخانه این شرکت نمایید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922228 داخلی 269 تماس حاصل فرمایید. 1398/07/08 1398/07/18 بسته
مناقصه مناقصه خرید سیم جوش به شرح و تعداد فرم و شرائط پیوست شرکت سایپا آذین جهت خرید سیم جوش به شرح و مقدار فرم و شرائط پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و فروشندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل ، فرم استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت در بسته و با ذکر موضوع مناقصه (ممهور به مهر آن شرکت ) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز 1398/07/03 به دبیرخانه این شرکت تحویل نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922230 تماس حاصل فرمایید. 1398/06/28 1398/07/03 بسته
مناقصه مناقصه خرید انواع متقال به شرح و تعداد فرم و شرائط پیوست شرکت سایپا آذین جهت خرید انواع متقال به شرح و مقدار فرم و شرائط پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و فروشندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل ، فرم استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت در بسته و با ذکر موضوع مناقصه (ممهور به مهر آن شرکت ) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز 1398/07/09به دبیرخانه این شرکت تحویل نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922230 تماس حاصل فرمایید. 1398/06/28 1398/07/09 بسته
مناقصه مناقصه خرید انواع قطعات اکسترودی به شرح و تعداد فرم و شرائط پیوست شرکت سایپا آذین جهت خرید قطعات اکسترودی به شرح و مقدار فرم و شرائط پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و فروشندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل ، فرم استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت در بسته و با ذکر موضوع مناقصه (ممهور به مهر آن شرکت ) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز 1398/07/02 به دبیرخانه این شرکت تحویل نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922230 تماس حاصل فرمایید. 1398/06/28 1398/07/02 بسته
مناقصه مناقصه خرید انواع قطعات اکسترودی به شرح و تعداد فرم و شرائط پیوست شرکت سایپا آذین جهت خرید قطعات اکسترودی به شرح و مقدار فرم و شرائط پیوست در حال اخذ پیشنهاد قیمت از کلیه شرکتها و فروشندگان فعال و توانا در این زمینه می باشد . لطفاٌ در صورت تمایل ، فرم استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت در بسته و با ذکر موضوع مناقصه (ممهور به مهر آن شرکت ) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز 1398/07/02 به دبیرخانه این شرکت تحویل نمائید . جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن 44922230 تماس حاصل فرمایید. 1398/06/28 1398/07/02 بسته
مناقصه مناقصه عمومی خريد مواد اولیه غذا و خدمات طبخ و توزیع غذا شرکت سایپا آذین سال 1398 شرکت سایپا آذین در نظر دارد تا خدمات تامین غذای پرسنل خود را (تامین مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا) از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از کلیه شرکتها و مراکز فعال و توانا در این زمینه دعوت می گردد اسناد مناقصه را دانلود نموده و حداکثر تا تاریخ 6/7/98 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک به دبیرخانه سایپا آذین اقدام نمایند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 44922263 داخلی 437 تماس حاصل فرمایید
1398/06/25 1398/07/06 بسته
مناقصه خريدخدمات بیمه های پنجگانه سال 1398 شرکت سايپا آذين شرکت سایپا آذین در نظر دارد تا خرید خدمات بیمه ای مورد نیاز خود را ( عمر و حادثه گروهی – تکمیل درمان – مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان – آتش سوزی و بیمه مسئولیت مدنی لیفتراکها) از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید . لذا از کليه شعب شرکتهای بیمه گر و سازمانهای مرکزی مربوطه فعال و توانا در این زمینه ها دعوت می گردد فرمهای استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت های در بسته (اخذ 3 پاکت از شرکت سایپا آذین) و با ذکر موضوع (ممهور به مهر آن شرکت)، حداکثر تا تاریخ 98/06/21 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک به دبیرخانه سایپا آذین اقدام نمایند.
شایان ذکر است این شرکت در رد یا قبول پیشنهادها مختار است و همچنین نماینده شرکت سایپا آذین برای انجام امورات بیمه ای شرکت کارگزاری رسمی بیمه سایپا بوده و بیمه گر برنده ملزم به همکاری با این شرکت می باشد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 44922203 داخلی 437 تماس حاصل فرمایید.
1398/06/12 1398/06/21 بسته
مناقصه مناقصه عمومی خرید خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی شرکت سایپا آذین شرکت سایپا آذین در حال برگزاری مناقصه عمومی خرید خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی خود می باشد لذا در صورت تمایل فایل شرکت در مناقصه و فرمهای استعلام قیمت را دانلود و تکمیل نموده ، مستندات شرکت در مناقصه را در پاکت های در بسته (اخذ 3 پاکت از شرکت سایپا آذین) و با ذکر موضوع (ممهور به مهر آن شرکت) حد اکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه 1398/06/14 تحویل دبیرخانه این شرکت نمائید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 44922203 داخلی 437 تماس حاصل فرمایید.
1398/06/06 1398/06/14 بسته
صفحه1 از6

اطلاعات تماس

تهران کیلومتر14 جاده مخصوص کرج -بلوار ایران خودروی جنوبی انتهای خیابان زامیاد -بلوار گلستانک شرکت سایپا آذین

تلفن: 021-44922203
021-44922204
021-44922150
021-44922151
021-44922152
021-44922149

تلفن بازار یابی و فروش: 021-44922263

تلفن واحد آپشن: 021-44922180

تلفن اداره سهام:
021-88786071_4
021-88673403_10

واحد ارتباطات: 021-44922669

فکس: 021-44922207

ایمیل: saipaazin.pub@gmail.com