نوع عنوان توضیحات تاریخ تاریخ انقضا وضعیت
مناقصه مناقصه عمومی 140524خرید خدمات حمل و بی خطرسازی،امحاء و دفن پسماند صنعتی در سال 1400 شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه عمومی خرید خدمات حمل و بی خطرسازی،امحاء و دفن پسماند صنعتی در سال 1400 را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.ir مراجعه و حداکثر تا تاریخ 19/07/1400 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی ازدبیر خانه حراست سایپا آذین و تحویل مدارک به همان واحد اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 507 1400/07/10 1400/07/19 بسته
مناقصه مناقصه محدود شماره 140631 دو مرحله ای خرید خدمات ایاب و ذهاب پرسنل سال 1400 ( سرویس حمل و نقل کارکنان) شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه محدود دو مرحله ای خرید خدمات ایاب و ذهاب پرسنل سال 1400 ( سرویس حمل و نقل کارکنان) در دو مسیر جدا گانه تهران و البرز را دارد ( توسط دو پیمانکار ) لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/07/07 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 507 1400/06/31 1400/07/17 بسته
مناقصه مناقصه عمومی 140522 خرید خدمات بیمه ای سال 1400 شرکت سایپا آذین در نظر دارد تا خرید خدمات بیمه ای مورد نیاز خود را ( عمر و حادثه گروهی – تکمیل درمان – مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان – آتش سوزی و بیمه مسئولیت مدنی لیفتراکها) از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید . لذا از ((((((((((کليه شعب شرکتهای بیمه گر و سازمانهای مرکزی) ))))))))))))مربوطه فعال و توانا در این زمینه ها دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس کیلومتر14 جاده مخصوص کرج بلوارچیتگر جنوبی ( گلستانک) پلاک 12 مراجعه و حداکثر تا تاریخ 21/6/1400 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک به دبیرخانه حراست سایپا آذین اقدام نمایند.
لازم به ذکر است هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد و این شرکت در رد یا قبول پیشنهادها مختار است و همچنین نماینده شرکت سایپا آذین برای انجام امورات بیمه ای شرکت کارگزاری رسمی بیمه سایپا بوده و بیمه گر برنده ملزم به همکاری با این شرکت می باشد.
تلفن ضروری : 44922203 الی 4 داخلی 507
1400/06/13 1400/06/21 بسته
مناقصه تمدید مناقصه عمومی140523 خرید خدمات ایاب و ذهاب پرسنل سال 1400 ( سرویس حمل و نقل کارکنان) شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه عمومی خرید خدمات ایاب و ذهاب پرسنل سال 1400 ( سرویس حمل و نقل کارکنان) در دو مسیر جدا گانه تهران و البرز را دارد ( توسط دو پیمانکار ) لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1400/06/04 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 507 1400/05/30 1400/06/04 بسته
مناقصه مناقصه عمومی شماره 140525 ایاب و ذهاب ماموریتی ( تاکسی) شرکت سایپا آذین قصد تمدید خرید خدمات ایاب و ذهاب ماموریتی پرسنل با تاکسی در سال 1400 را از طریق مناقصه عمومی شماره 140525 را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 16/06/1400 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمایند. اطلاعات بیشتر با شماره 44922203 و 4 داخلی 507 1400/05/23 1400/06/27 بسته
مناقصه مناقصه عمومی140523 خرید خدمات ایاب و ذهاب پرسنل سال 1400 ( سرویس حمل و نقل کارکنان) شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه عمومی خرید خدمات ایاب و ذهاب پرسنل سال 1400 ( سرویس حمل و نقل کارکنان) در دو مسیر تهران و البرز را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 28/ 05/1400 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 507 1400/05/19 1400/05/28 بسته
مناقصه مناقصه عمومی 140521 خرید خدمات بارگیری و تخلیه آهن آلات( جرثقیل) سال 1400 شرکت سایپا آذین قصد خرید خدمات تخلیه و بارگیری ورق ،لوله، مفتول با جرثقیل در محل شرکت سایپا آذین در سال1400"را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.ir مراجعه و حداکثر تا تاریخ 24/05/1400 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمایند. 1400/05/19 1400/05/24 بسته
مناقصه تمدید مناقصه عمومی حمل محصولات شماره 140419 شرکت سایپا آذین قصد برگزاری
تمدید مناقصه عمومی خرید خدمات حمل محصولات در سال 1400 را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.ir مراجعه و حداکثر تا تاریخ 27/04/1400 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 507
1400/04/29 1400/06/06 بسته
مناقصه مناقصه عمومی حمل محصولات شماره 140419 شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه عمومی خرید خدمات حمل محصولات در سال 1400 را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.ir مراجعه و حداکثر تا تاریخ 27/04/1400 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 507 1400/04/20 1400/04/27 بسته
مناقصه خرید دیزل ژنراتور 1500 کاوا مطابق اسناد مناقصه 1400/04/06 1400/04/13 بسته
مناقصه استعلام قیمت خرید خدمات اینترنت وایرلس به شماره 140217 شرکت سایپا آذین قصد گردآوری و بررسی استعلام قیمت خرید خدمات اینترنت وایرلس به شماره 140217در سال 1400 را دارد، لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد استعلام نرخ به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.ir مراجعه و حداکثر تا تاریخ 02/03/1400 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات درب بسته با مهر و امضا و تحویل آنها به واحد بازرگانی اقدام فرمائید.
تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 507
1400/02/27 1400/03/02 بسته
مناقصه مناقصه عمومی خرید خدمات حمل ( ورق، لوله و مفتول) شماره 140214 شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه عمومی خرید خدمات حمل ( ورق، لوله و مفتول) شماره 140214در سال 1400 را دارد، لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.ir مراجعه و حداکثر تا تاریخ 23/02/1400 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 434 1400/02/21 1400/02/30 بسته
مناقصه مناقصه محدودشماره140102 با موضوع خرید زنجیر کانوایر سالن رنگ و متعلقات وابسته شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه محدود دو مرحله ای شماره140102 با موضوع خرید زنجیر کانوایر سالن رنگ و متعلقات وابسته به شرح فایل پیوست و فرمهای مربوطه را دارد ، لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد استعلام به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.ir مراجعه و حداکثر تا تاریخ05/02/1400 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید.
* بدلیل دومرحله بودن مناقصه خواهشمند است کپی اسناد معتبر را بر اساس فرم ارزیابی پیمانکار در پاکت مربوطه قرار دهید.
تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 434
1400/01/29 1400/02/07 بسته
مناقصه مناقصه محدود شماره140101 با موضوع خرید خدمات ساخت فیکسچر های مونتاژ صندلی SP100 شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه محدود شماره140101 با موضوع خرید خدمات ساخت فیکسچر های مونتاژ صندلی SP100 به شرح فایل پیوست و فرم مربوطه را دارد ، لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد استعلام به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ23/01/1400 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید.
تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 434
1400/01/18 1400/01/23 بسته
مناقصه مناقصه محدود شماره991250 با موضوع خرید مجموعه آچار های بادی و غیره شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه محدود شماره991250 با موضوع خرید مجموعه آچار های بادی و غیره به شرح فایل پیوست و فرم مربوطه را دارد ، لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد استعلام به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ1399/12/27 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 434 1399/12/20 1399/12/27 بسته
مناقصه مناقصه991143 عمومی خرید خد مات اجرا به همراه تامین مواد اولیه کفپوش اپوکسی شرکت سایپا آذین قصد خرید خد مات اجرا به همراه تامین مواد اولیه کفپوش اپوکسی را در محل شرکت سایپا آذین " را از طریق مناقصه 991143 عمومی را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 26/11/99 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمایند. اطلاعات بیشتر با شماره 44922203 و 4 داخلی 434 1399/11/12 1399/11/26 بسته
مناقصه اخذ استعلام قیمت شماره991142 با موضوع خرید مجموعه آچار های بادی شرکت سایپا آذین قصد اخذ استعلام قیمت شماره991142 با موضوع خرید مجموعه آچار های بادی به شرح فایل پیوست و فرم مربوطه را دارد ، لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد استعلام به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ1399/11/14 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 434 1399/11/05 1399/11/14 بسته
مناقصه مناقصه شماره 991040 خرید مجموعه کانوایر سالن رنگ و متعلقات شرکت سایپا آذین قصد خرید مجموعه کانوایر سالن رنگ و متعلقات مربوطه در محل شرکت سایپا آذین " را از طریق مناقصه شماره 991040 محدود و تک مرحله ای را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 12/11/99 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمایند. اطلاعات بیشتر با شماره 44922203 و 4 داخلی 434 و همراه 9369608483 در امور بازرگانی و جهت کسب اطلاعات فنی و مهندسی با شماره 9188435844 تماس حاصل فرمایید. 1399/10/29 1399/11/12 بسته
مناقصه خرید خدمات آزمایشات ادواری پرسنل شرکت در سال 99 را در قالب استعلام قیمت شماره 991037 شرکت سایپا آذین در نظر دارد تا خرید خدمات آزمایشات ادواری پرسنل شرکت در سال 99 را درقالب استعلام قیمت شماره 991037 از مراکز فنی و تخصصی طب کار در اسرع وقت اخذ نماید، لذا از متقاضیان فعال و توانمند در این حوزه که تمایل به همکاری دارند خواهشمند است ضمن تکمیل فرم استعلام قیمت و مدارک مربوطه قابل دسترسی در وب سایت شرکت سایپا آذین به آدرس آوب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و نسبت به تکمیل و تحویل مدارک به دبیرخانه حراست سایپا آذین اقدام نمایند.
• شایان ذکر است بدلیل شرایط کرونایی می توانید ضمن تکمیل و ممهور نمودن به مهر و امضاء ، اسکن مدارک مذکور را از طریق ایمیل به این واحد ارسال فرمایید و یا در صورت تمایل با تلفن : 44922203 الی 4 داخلی 434 و یا همراه 9369608483 سئوال ها و نقطه نظر خود را ابلاغ بفرمایید.
1399/10/13 1399/10/20 بسته
مناقصه تمدید زمان -مناقصه عمومی شماره 990930 تامین غذای پرسنل شرکت سایپا آذین 1399 شرکت سایپا آذین در نظر دارد تا خدمات تامین غذای پرسنل خود را (تامین مواد اولیه، طبخ و توزیع غذا) از طریق برگزاری مناقصه عمومی 990930 خریداری نماید. لذا از کلیه شرکتها و مراکز فعال و توانا در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 21/10/99 تمدید گردید لذا نسبت به تکمیل و تحویل مدارک به دبیرخانه حراست سایپا آذین اقدام نمایند.
شایان ذکر است هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد و این شرکت در رد یا قبول پیشنهادها مختار است.
44922203 الی 4 داخلی 434 همراه 9369608483
1399/10/03 1399/10/21 بسته
مناقصه مناقصه 990934عمومی دو مرحله ای خرید منابع فسفاته و چربی گیر سالن رنگ شرکت سایپا آذین قصد خرید منابع فسفاته و چربی گیر سالن رنگ در محل شرکت سایپا آذین " را از طریق مناقصه 990934عمومی دو مرحله ای را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 13/10/99 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمایند. اطلاعات بیشتر با شماره 44922203 و 4 داخلی 434
همراه 9369608483
1399/09/25 1399/10/13 بسته
مناقصه مناقصه محدود990933"خرید خدمات ساخت فیکسچر کنترلی SP100 " شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه محدود990933"خرید خدمات ساخت فیکسچر کنترلی SP100 "را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 03/10/99 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید.
تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 434
1399/09/20 1399/10/03 بسته
مناقصه مناقصه مجدد محدود شماره 990617 ( 4) با عنوان خرید ربات جوشکاری شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه مجدد محدود شماره 990617 ( 4) با عنوان خرید ربات جوشکاری را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 11/09/1399نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 442 1399/09/06 1399/09/11 بسته
مناقصه برگزاری مجدد( مرحله 2ام)مناقصه محدود شماره 990826 با عنوان خرید دستگاه cmm یا اندازه گیری مختصاتی را دارد شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مجدد ( مرحله 2ام) مناقصه محدود شماره 990826 با عنوان خرید دستگاه cmm یا اندازه گیری مختصاتی را دارد، لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 11/09/1399 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه محترم حراست اقدام فرمائید.
تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 442
1399/09/01 1399/09/11 بسته
مناقصه تمدیدمناقصه محدود 990617 با عنوان خرید ربات جوشکاری(3) شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه مجدد محدود شماره 990617 ( 3) با عنوان خرید ربات جوشکاری را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 29/08/1399نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 442 1399/08/17 1399/08/29 بسته
مناقصه ناقصه محدود شماره 990826 با عنوان خرید دستگاه cmm یا اندازه گیری مختصاتی شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه محدود شماره 990826 با عنوان خرید دستگاه cmm یا اندازه گیری مختصاتی را دارد، لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 18/08/1399 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه محترم حراست اقدام فرمائید.
تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 442
1399/08/10 1399/08/18 بسته
مناقصه تمدیدمناقصه محدود 990617 با عنوان خرید ربات جوشکاری شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه مجدد محدود شماره 990617 با عنوان خرید ربات جوشکاری را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 15/08/1399نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 442 1399/08/06 1399/08/15 بسته
مناقصه مناقصه عمومی شماره 990309 خرید مبدل های سالن رنگ شرکت سایپا آذین قصد خرید مبدل های سالن رنگ در محل شرکت سایپا آذین در سال99 " را از طریق مناقصه عمومی را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 06/08/99 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمایند. اطلاعات بیشتر با شماره 44922203 و 4 داخلی 442 1399/07/30 1399/08/06 بسته
مناقصه مناقصه محدود 990617 با عنوان خرید ربات جوشکاری شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه محدود شماره 990617 با عنوان خرید ربات جوشکاری را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 30/07/1399نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 442 1399/07/22 1399/07/30 بسته
مناقصه مناقصه محدود مجدد خرید خدمات ساخت فیکسچر کنترلی SP100 شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مجدد مناقصه محدود شماره 990721 " خرید خدمات ساخت فیکسچر کنترلی SP100 "را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 05/08/99 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید.
تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 442
1399/07/12 1399/08/05 بسته
مناقصه ( تمدید شد)مناقصه عمومی 990618 خرید دیزل ژنراتور شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه عمومی 990618 خرید دیزل ژنراتور 800- 850KVA را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ20/ 07/1399 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 442
موارد مورد نیاز جهت تامین دیزل ژنراتور 850-800 کاوا
1- نوع سوخت : دیزل ( گازوییل)
2- سیستم موتور CUMMINS کامینز
3-سیستم ژنراتور STAMFORD استامفورد
4- سیستم کوپلینگ : فابریک کارخانه
5-تابلو کنترل دیزل با برد deep sea مدل DSE7320
6- کلید اتوماتیک متناسب و استاندارد جهت حفاظت دستگاه با برند اروپایی
7-باتری متناسب با دستگاه
8-منبع اگزوز استاندارد همراه با لوله کشی های مربوطه
9-تانک سوخت 1000 لیتری با نصب اتصالات و لوله کشی های مربوطه
10-تامین کابل با ضخامت استاندارد و عملیات کابل کشی از دیزل ژنراتور تا فیدر اصلی ( مسافت کابل کشی حدودا" 45 متر می باشد )
11-کانال کشی هوای خروجی رادیاتور به در یچه مربوطه
12-ارائه مدارک معتبر و قابل استناد یا بازدید حضوری جهت حصول اطمینان از کوپل فابریک دیزل ژنراتور
13-حداکثر زمان راه اندازی دیزل ژنراتور جهت باردهی : 11-15 ثانیه
14- اعلام زمان گارانتی و وارانتی
15-اعلام زمان تحویل
16- سوابق اجرایی و فروش
1399/07/07 1399/07/24 بسته
مناقصه تمدید مناقصه محدود شماره 990616 ساخت قالبهای پرچ پروژه SP100 شرکت سایپا آذین قصد برگزاری تمدید مناقصه محدود شماره 990616 ساخت قالبهای پرچ پروژه SP100را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد تمدید مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 16/07/1399نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 442 1399/07/06 1399/07/16 بسته
مناقصه مناقصه و استعلام عمومی خرید خدمات حمل ( ورق، لوله و مفتول) در سال 1399 شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه و استعلام عمومی خرید خدمات حمل ( ورق، لوله و مفتول) در سال 1399 را دارد، لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 06/07/99 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 442 1399/06/29 1399/07/06 بسته
مناقصه مناقصه محدود شماره 990616 ساخت قالبهای پرچ پروژه SP100 شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه محدود شماره 990616 ساخت قالبهای پرچ پروژه SP100را دارد لذا از شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تاتاریخ 03 / 07/1399 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 442 1399/06/26 1399/07/03 بسته
مناقصه : مناقصه عمومی 990614 خرید خدمات ایاب و ذهاب پرسنل سال 1399 ( سرویس حمل و نقل کارکنان) شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه عمومی 990614 خرید خدمات ایاب و ذهاب پرسنل سال 1399 ( سرویس حمل و نقل کارکنان)را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 30/ 06/1399 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 442 1399/06/19 1399/06/30 بسته
مناقصه مناقصه عمومی 990615 خرید خدمات بیمه ای از کليه شعب شرکتهای بیمه گر و سازمانهای مرکزی شرکت سایپا آذین در نظر دارد تا خرید خدمات بیمه ای مورد نیاز خود را ( عمر و حادثه گروهی – تکمیل درمان – مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان – آتش سوزی و بیمه مسئولیت مدنی لیفتراکها) از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید . لذا از کليه >>>>شعب شرکتهای بیمه گر و سازمانهای مرکزی مناقصه می باشد و این شرکت در رد یا قبول پیشنهادها مختار است و همچنین نماینده شرکت سایپا آذین برای انجام امورات بیمه ای شرکت کارگزاری رسمی بیمه سایپا بوده و بیمه گر برنده ملزم به همکاری با این شرکت می باشد.تلفن تماس 44922203 و 4 داخلی 442
همراه 09369608483
1399/06/19 1399/06/30 بسته
مناقصه (990613) تمدید مناقصه عمومی ساخت، نصب وراه اندازی خط مونتاژ نهایی صندلی جلو (SP100) شرکت سایپا آذین قصد برگزاری تمدید مناقصه عمومی ساخت، نصب وراه اندازی خط مونتاژ نهایی صندلی جلو SP100 را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 25/06/99 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید.
تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 442
1399/06/18 1399/07/01 بسته
مناقصه (990613)مناقصه عمومی ساخت، نصب وراه اندازی خط مونتاژ نهایی صندلی جلو (SP100) شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه عمومی ساخت، نصب وراه اندازی خط مونتاژ نهایی صندلی جلو SP100 را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 20/06/99 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید.
تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 442
1399/06/12 1399/06/20 بسته
مناقصه مناقصه عمومی نگهداری و تعمیرات سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی سال 1399 شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه عمومی نگهداری و تعمیرات سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی و صنعتی را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکت www.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 18/06/99 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 442 1399/06/12 1399/06/18 بسته
مناقصه مناقصه عمومی "خرید خدمات ساخت فیکسچر کنترلی SP100 " شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه عمومی "خرید خدمات ساخت فیکسچر کنترلی SP100 "را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 16/06/99 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید.
تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 442
1399/06/04 1399/06/16 بسته
مناقصه تمدید مناقصه عمومی خرید خدمات طراحی، تأمین متریال، ساخت، حمل و نصب تجهیزات سانترال گاز co2 پیرو تمدید برگزاری مناقصه عمومی خرید خدمات طراحی، تأمین متریال، ساخت، حمل و نصب تجهیزات سانترال گاز co2را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 30/05/99 تمدید گردیده لذا نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 442 1399/05/22 1399/05/30 بسته
مناقصه مناقصه عمومی خرید خدمات حمل محصولات در سال 1399 شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه عمومی خرید خدمات حمل محصولات در سال 1399 را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 02/06/99 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 442 1399/05/22 1399/06/02 بسته
مناقصه مناقصه عمومی خرید خدمات حمل ( ورق، لوله و مفتول) در سال 1399 شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه عمومی خرید خدمات حمل ( ورق، لوله و مفتول) در سال 1399 را دارد، لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 02/06/99 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 442 1399/05/22 1399/06/02 بسته
مناقصه مناقصه محدود خرید دستگاه تولید اتوماتیک ماسک و ملحقات جانبی را دارد شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه محدود خرید دستگاه تولید اتوماتیک ماسک و ملحقات جانبی را دارد، لذا از شرکت فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 28/05/99 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 442 1399/05/21 1399/05/28 بسته
مناقصه تمدید مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل( سرویس کارکنان) پیرو برگزاری مناقصه عمومی خرید خدمات ایاب و ذهاب پرسنل سال 1399 ( سرویس حمل و نقل کارکنان)را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 23/05/99 تمدید گردیده لذا نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 442 1399/05/20 1399/05/23 بسته
مناقصه مناقصه عمومی خرید خدمات ایاب و ذهاب پرسنل سال 1399 ( سرویس حمل و نقل کارکنان) شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه عمومی خرید خدمات ایاب و ذهاب پرسنل سال 1399 ( سرویس حمل و نقل کارکنان)را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 19/05/99 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید. تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 442 1399/05/07 1399/05/19 بسته
مناقصه خرید خدمات طراحی، تامین مواد،ساخت،حمل و نصب تجهیزات سانترال گاز Co2 شرکت سایپا آذین در نظر دارد تا خدمات طراحی، تأمین متریال، ساخت، حمل و نصب تجهیزات سانترال گاز co2را از طریق برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید. لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 14/05/99 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک به دبیرخانه سایپا آذین اقدام نمایند. 1399/04/31 1399/05/14 بسته
مناقصه ساخت فیکسچر کنترلی SP100 شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه محدود "خرید خدمات ساخت فیکسچر کنترلی SP100 "را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 05/05/99 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید.
تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 442
1399/04/24 1399/05/20 بسته
مناقصه تمدید مناقصه خرید خدمات ساخت فیکسچر جوشکاری X211 و X212 شرکت سایپا آذین قصد برگزاری مناقصه محدود "خرید خدمات ساخت فیکسچر جوشکاری X211 و X212 "را دارد لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 07/05/99 تمدید گردید لذا نسبت به تکمیل و تحویل مدارک پیوست و موارد مذکور طی پاکات ویژه قابل دریافتنی از بازرگانی سایپا آذین و تحویل آنها به دبیرخانه حراست اقدام فرمائید.
تلفن تماس ضروری: 44922203 و 4 داخلی 442
1399/04/23 1399/05/21 بسته
مناقصه تمدید مناقصه خرید خدمات حمل ونقل کالا ( ورق ، لوله و مفتول)سال 1399 پیرو برگزاری مناقصه خرید خدمات حمل ونقل کالا ( ورق ، لوله و مفتول)مورخ 23/03/99 به اطلاع می رساند مناقصه مذکورتمدید گردیده ، لذا از کلیه شرکت های فعال در این زمینه دعوت می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس وب سایت شرکتwww.saipa-azin.com مراجعه و حداکثر تا تاریخ 22/04/99 نسبت به تکمیل و تحویل مدارک به دبیرخانه حراست سایپا آذین اقدام نمایند 1399/04/15 1399/04/22 بسته
صفحه1 از6

اطلاعات تماس

تهران کیلومتر14 جاده مخصوص کرج -بلوار ایران خودروی جنوبی انتهای خیابان زامیاد -بلوار گلستانک شرکت سایپا آذین

تلفن: 021-44922203
021-44922204
021-44922150
021-44922151
021-44922152
021-44922149

تلفن بازار یابی و فروش: 021-44922263

تلفن واحد آپشن: 021-44922180

تلفن اداره سهام:
021-88798127

فکس اداره سهام:
021-88793265

فکس: 021-44922207

ایمیل: saipaazin.pub@gmail.com