درخواست استخدام
نام(*)
اطلاعات خواسته شده را به صورت کامل وارد نمایید.
نام خانوادگی(*)
اطلاعات خواسته شده را به صورت کامل وارد نمایید.
تاریخ تولد(*)
اطلاعات خواسته شده را به صورت کامل وارد نمایید.
نام پدر(*)
اطلاعات خواسته شده را به صورت کامل وارد نمایید.
کد ملی(*)
اطلاعات خواسته شده را به صورت کامل وارد نمایید.
مدرک تحصیلی(*)
اطلاعات خواسته شده را به صورت کامل وارد نمایید.
رشته تحصیلی(*)
اطلاعات خواسته شده را به صورت کامل وارد نمایید.
نوع دانشگاه(*)
اطلاعات خواسته شده را به صورت کامل وارد نمایید.
وضعیت نظام وظیفه(*)
اطلاعات خواسته شده را به صورت کامل وارد نمایید.
تلفن(*)
اطلاعات خواسته شده را به صورت کامل وارد نمایید.
نشانی(*)
اطلاعات خواسته شده را به صورت کامل وارد نمایید.
رزومه(*)
اطلاعات خواسته شده را به صورت کامل وارد نمایید.
تصویر امنیتی(*) تصویر امنیتی
کد جدید
کد امنیتی را به درستی وارد نمایید.

اطلاعات تماس

تهران کیلومتر14 جاده مخصوص کرج -بلوار ایران خودروی جنوبی انتهای خیابان زامیاد -بلوار گلستانک شرکت سایپا آذین

تلفن: 021-44922203
021-44922204
021-44922150
021-44922151
021-44922152
021-44922149

تلفن بازار یابی و فروش: 021-44922263

تلفن واحد آپشن: 021-44922180

تلفن اداره سهام:
021-88798127

فکس اداره سهام:
021-88793265

فکس: 021-44922207

ایمیل: saipaazin.pub@gmail.com