ارزیابی تامین کنندگان

عنوان توضیحات تاریخ
اهداف شبکه تامین کنندگان بیانیه اهداف شبکه تامین کنندگان شرکت سایپا آذین 1397/10/26
نظامنامه آدیت محصول سایپا نظامنامه آدیت محصول به روش SQFE در تامین کنندگان گروه سایپا (ضمیمه شماره 6 الزامات SSQR) 1396/04/12
نظامنامه آدیت قطعات ایمنی نظامنامه آدیت فرایند قطعات ایمنی تامین کنندگان گروه سایپا (ضمیمه شماره 5 الزامات SSQR) 1396/04/12
الزامات بسته بندی الزامات بسته بندی مواد/قطعات خودرو درتامین کنندگان گروه سایپا (ضمیمه شماره 4 الزامات S-SQR) 1400/03/29
نظامنامه آدیت فرایند سایپا S-PA نظامنامه آدیت فرایند گروه سایپا (ضمیمه شماره 3 الزامات SSQR) 1396/04/12
فونت های مورد نیاز فونت های مورد نیاز 1395/11/17
نظامنامه تکوين محصول(S-PAS) الزامات تایید قطعات/مواد تامين کنندگان در گروه سايپا (S-PAS) 1400/03/29
الزامات سيستم مديريت کيفيت (SSQR) الزامات سيستم مديريت کيفيت تامين کنندگان گروه سايپا (S-SQR-01) 1400/03/29
شرکت هاي مجاز صدور گواهينامه فهرست شرکت هاي خدمات صدور گواهينامه (CB) در سال 1398 1398/06/20
چک ليست ارزيابي قطعات ايمني چک لیست مورد استفاده در ممیزی فرایند قطعات ایمنی تامین کنندگان سایپا آذین 1396/06/25
چک ليست ارزيابي تامين کنندگان چک ليست ارزيابي تامين کنندگان به شماره C21303003 1395/02/25
دفترچه اطلاعات تامين کنندگان دفترچه اطلاعات خود اظهاری تامين کنندگان به شماره C21303015 1397/08/02

اطلاعات تماس

تهران کیلومتر14 جاده مخصوص کرج -بلوار ایران خودروی جنوبی انتهای خیابان زامیاد -بلوار گلستانک شرکت سایپا آذین

تلفن: 021-44922203
021-44922204
021-44922150
021-44922151
021-44922152
021-44922149

تلفن بازار یابی و فروش: 021-44922263

تلفن واحد آپشن: 021-44922180

تلفن اداره سهام:
021-88798127

فکس اداره سهام:
021-88793265

فکس: 021-44922207

ایمیل: saipaazin.pub@gmail.com